Het aanbod is dat van de aanbieder die in de respectieve voertuigaanvraag wordt vermeld. Het aanbod is niet-bindend en vrijblijvend. Fouten voorbehouden en onder voorbehoud van voorafgaande verkoop. MAN Truck & Bus SE of dochterondernemingen kunnen de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de opgenomen informatie niet garanderen en aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid hiervoor. Als de prijzen van de aanbieder in vreemde valuta worden aangegeven, is dit volgens de actuele dagkoers (nationale valuta tegen de desbetreffende vreemde valuta). De door de aanbieder aangegeven valuta is van toepassing.