Gegevensbescherming

1. Algemene informatie

a) Inleiding

De bescherming van uw privacyrechten bij de verwerking van persoonsgegevens is voor MAN Truck & Bus SE van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens die bij bezoek aan onze website worden verzameld volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie gevestigd is.

Aanvullend hebben ondernemingen van de MAN-groep zich door een bindende concernrichtlijn verplicht tot een uitgebreide en uniforme bescherming van persoonsgegevens. Hierdoor wordt binnen de MAN-groep wereldwijd een beschermingsniveau gewaarborgd dat vergelijkbaar is met het beschermingsniveau in Duitsland en de Europese Unie.

Verder zijn onze medewerkers verplicht tot geheimhouding en de bescherming van verstrekte persoonsgegevens.

b) Verantwoordelijke instantie en contactpersoon

Verantwoordelijke instantie als bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming voor uw gegevens is de onderneming van de MAN-groep die de door u bezochte website exploiteert.

Bij algemene vragen en vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke contactpersoon, die wordt genoemd in de rubriek "Contact" of in het colofon. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Group Data Protection, die uw aanvraag zal doorgeven aan de verantwoordelijken.

2. Informatie over deze website

Met deze opmerkingen over gegevensbescherming informeren wij u over hoe en welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken als u deze website bezoekt.

"Persoonsgegevens" zijn daarbij alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, aan een identificatienummer, aan locatiegegevens, aan een online-identificator of aan een of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

Doel van deze en andere websites is om u informatie ter beschikking te stellen over geselecteerde ondernemingen van de MAN-groep.

De volgende opmerkingen gelden niet voor ondernemingen die MAN noch bezit noch controleert, en niet voor personen die MAN noch in dienst heeft noch opdrachten geeft.

3. Registratie van algemene informatie en anonieme gebruiksgegevens

Als u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie omvat het type van de gebruikte webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de website die u bij ons bezoekt, alsmede technische informatie over het bezoek (https/http-methode, https/http-versie, https/http-statuscode, lengte van de verzonden gegevens) en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat. Bovendien worden deze gegevens evenzo gegenereerd bij het bezoek aan elke andere website op het internet. Het gaat hierbij dus niet om een specifieke functie van deze website.

Informatie van deze aard wordt uitsluitend geanonimiseerd verzameld en door ons statistisch geanalyseerd. Hoe beter wij uw wensen begrijpen, des te sneller vindt u de gewenste informatie op onze websites.

4. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

a) Eenvoudig navigeren op de website

Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard uw IP-adres op van waaraf het bezoek plaatsvindt, samen met de datum en tijd van het bezoek.

b) Gebruik van webtoepassingen

Bij gebruik van onze webtoepassingen kan bovendien informatie worden opgeslagen die vereist is voor het effectieve gebruik van deze toepassing.

c) Registratie door middel van online-formulieren

Verdere persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ons deze op eigen initiatief vrijwillig ter beschikking stelt en voor zover dit voor het betreffende doel vereist is, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een abonnement, een enquête of een prijsvraag.

d) Gebruik van cookies

Een cookie is een kleine record die op uw eindapparaat wordt opgeslagen en gegevens zoals persoonlijke site-instellingen en aanmeldingsinformatie bevat. Deze record wordt aangemaakt en naar u verstuurd door de webserver waarmee u via uw webbrowser verbinding hebt gemaakt. Over het algemeen gebruiken wij cookies voor het analyseren van de interesse in onze websites en voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. U kunt onze websites in principe ook zonder cookies oproepen. Als u onze websites volledig of comfortabel wilt gebruiken, moet u echter die cookies accepteren die het gebruik van bepaalde functies mogelijk maken of het gebruik comfortabeler maken. MAN gebruikt cookies om het aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Onze cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie.

Met het gebruik van onze websites gaat u, voor zover cookies volgens uw browserinstellingen worden geaccepteerd, akkoord met het gebruik van deze cookies. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze alle cookies accepteren. U hebt echter de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat cookies worden weergegeven voordat ze worden opgeslagen, dat alleen bepaalde cookies worden geaccepteerd of geweigerd of dat alle cookies worden geweigerd.

Wij wijzen erop dat wijzigingen in de instellingen altijd alleen voor de desbetreffende browser gelden. Als u verschillende browsers gebruikt of van eindapparaat wisselt, moeten de instellingen opnieuw worden uitgevoerd. Bovendien kunt u cookies op elk moment uit uw opslagmedium wissen. Informatie over de cookie-instellingen, over het wijzigen ervan en over het wissen van cookies is te vinden in de helpfunctie van uw webbrowser.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikelijke soorten cookies en het gebruiksdoel ervan.

Sessiecookies

Terwijl u actief bent op een website, wordt er tijdelijk een sessiecookie in het geheugen van uw computer opgeslagen. In deze sessiecookie wordt een sessie-ID opgeslagen om bijvoorbeeld bij elke wisseling van site te voorkomen dat u zich opnieuw moet aanmelden. Sessiecookies worden bij het afmelden gewist of verliezen hun geldigheid zodra uw sessie automatisch is verlopen.

Permanente cookies of protocolcookies

Een permanente cookie of protocolcookie slaat een bestand gedurende de periode tot de vervaldatum op uw computer op. Door deze cookies herinneren websites zich bij uw volgende bezoek uw informatie en instellingen. Hierdoor hebt u sneller en eenvoudiger toegang, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw de taal voor ons portaal hoeft in te stellen. Met het verstrijken van de vervaldatum wordt de cookie automatisch gewist als u de website bezoekt die deze heeft aangemaakt.

Eigen cookies

Worden door de website zelf geplaatst (zelfde domein als in de adresbalk van de browser) en kunnen alleen door deze website worden gelezen. Deze cookies worden doorgaans gebruikt voor het opslaan van informatie (bijvoorbeeld uw instellingen) die bij uw volgende bezoek aan de website wordt gebruikt.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn afkomstig van andere aanbieders dan de exploitant van de website. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verzamelen van informatie voor reclame, door de gebruiker gedefinieerde inhoud en webstatistieken.

e) Gebruik van de GeoLite2 en GeoIP2 database voor geolocatie

Op deze website wordt de GeoLite2 of GeoIP2 database gebruikt, die door de aanbieder MaxMind Inc. beschikbaar gesteld en bij MAN of derden gehost wordt. In de GeoLite2 of GeoIP2 database zijn aan de gebruikte IP-adressen approximatieve locatie-/geolocatiegegevens op basis van het land van herkomst waaruit het IP-adres stamt toegewezen. Om de zoekresultaten te verbeteren, om u van passendere informatie te voorzien en voor het vooraf instellen van bepaalde aan u aangepaste websiteconfiguraties die uw bezoek op onze pagina's prettiger maken (zoals taalinstellingen), wordt met uw IP-adres via de GeoLite2 of GeoIP2 database uw land van herkomst bepaald. Hierbij worden geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven.

f) Piwik PRO

Wij gebruiken de Piwik PRO Analytics Suite als onze website-/app-analysesoftware en beheren daarmee ook toestemmingen. Wij verzamelen gegevens over websitebezoekers met cookies. De verzamelde informatie omvat bijvoorbeeld het IP-adres van de bezoeker, het besturingssysteem, de browser-ID, de browsing-activiteit en andere informatie. Bekijk de omvang van de door Piwik PRO geregistreerde gegevens .

Wij berekenen parameters zoals bounce rate, paginabezoeken, sessies en dergelijke, om te begrijpen hoe onze website/app wordt gebruikt. Wij kunnen ook bezoekersprofielen op basis van de browsergeschiedenis opstellen en analyseren zo het bezoekersgedrag, tonen gepersonaliseerde inhoud en voeren online-campagnes uit.

Wij hosten onze oplossing op Microsoft Azure in Duitsland en bewaren de gegevens 25 maanden.

Doel van de gegevensverwerking: Analyse en conversietracking gebaseerd op uw toestemming. Rechtsgrond: Art. 6 (1)(a) AVG.

Piwik PRO geeft de gegevens over u niet aan andere subverwerkers of derden door en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doelen. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsrichtlijn van Piwik PRO .

g) Consent-tool OneTrust

Wij gebruiken OneTrust als consent-tool. Met deze beheersoftware voor gegevensbescherming bieden wij u de mogelijkheid conform de wetgeving toestemming te geven voor het opslaan van cookies en het intrekken van de toestemming te waarborgen.

Meer informatie over Onetrust vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van OneTrust .

h) Integratie van Google Maps (inclusief Google Fonts)

Deze website integreert de kaartendienst Google Maps van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland, (hierna "Google"). Door de integratie van Google Maps wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen de servers van Google en uw browser. Dit maakt de beschikbaarstelling van de kaart van Google Maps mogelijk. Door de integratie en het gebruik van de kaart van Google Maps wordt het IP-adres door uw browser doorgegeven aan Google voor zelfstandige gegevensverwerking. Bovendien verwerkt Google onder eigen verantwoordelijkheid de door u op de kaart van Google Maps ingevoerde zoektermen en – indien u uw toestemming hebt gegeven – uw actuele locatie. Bovendien integreert de kaart van Google Maps ook zogenoemde Google Fonts. Hierbij gaat het om lettertypes van Google. Voor het weergeven van de Google Fonts op de kaart van Google Maps wordt eveneens een verbinding van uw browser met de server van Google tot stand gebracht en uw IP-adres wordt door uw browser aan Google doorgegeven voor zelfstandige gegevensverwerking. Meer informatie over de gegevensverwerking en mogelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar derde landen (bijvoorbeeld VS) door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

Rechtsgrond voor de doorgifte van de persoonsgegevens aan Google is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG. Uw toestemming geldt voor een periode van 12 maanden en omvat alle applicaties op deze website die Google Maps (inclusief geïntegreerde Google Fonts) integreren.

i) Integratie van video's

Vimeo

Voor het insluiten en streamen van video's gebruiken wij op onze website de aanbieder Vimeo resp. zijn dochteronderneming Livestream. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Als u op onze website een pagina oproept waarop een video is ingesloten via een plug-in van Vimeo, brengt uw browser een verbinding met de servers van Vimeo tot stand. Daardoor wordt aan Vimeo doorgegeven welke pagina's u hebt bezocht. Als u bij uw bezoek aan onze website bij Vimeo bent ingelogd, wijst Vimeo deze informatie bovendien direct aan uw persoonlijke gebruikersaccount toe. Interacties met de plug-in, bijvoorbeeld het klikken op de startknop, worden ook aan uw Vimeo-account toegewezen. Om deze toewijzing te voorkomen, moet u vóór gebruik van onze website uitloggen bij uw Vimeo-account.

Op https://vimeo.com/privacy vindt u opmerkingen over gegevensbescherming en meer informatie over de gegevensverwerking door Vimeo. .

Het laden van Vimeo kan worden voorkomen via de browserinstellingen. Gedetailleerde informatie over de procedure is te vinden in de handleiding van uw browserfabrikant.

5. Doelbinding van het gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

6. Rechtsgrond van de verwerking

Rechtsgrond voor het gebruik en de bewaring van uw persoonsgegevens is uw toestemming volgens art. 7 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) en volgens § 13 lid 2 Telemediengesetz (TMG, Duitse telemediawet). Uw toestands- en gebruiksgegevens verwerken wij op basis van en volgens de voorschriften van §§ 14 en 15 TMG, die een wettelijke verplichting vormen als bedoeld in art. 6 lid 1 punt c) EU-AVG, die op ons als website-exploitant rust.

7. Doorgifte van persoonsgegevens

Door het gebruik van de gepresenteerde functies kunnen ook instanties die zijn gevestigd in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) uw gegevens inzien. In deze landen is mogelijk een ontoereikend gegevensbeschermingsniveau aanwezig, omdat een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie ontbreekt en er geen andere geschikte garanties ter bescherming van uw persoonsgegevens bestaan.

De overdracht van uw gegevens naar deze derde landen vindt plaats op basis van uw toestemming volgens art. 7 EU-AVG en § 13 lid 2 TMG resp. op basis van de uitzonderingen van art. 49 lid 1 EU-AVG, die van toepassing worden door de activering van de overeenkomstige functie.

Uw gegevens kunnen ook worden ingezien door verbonden ondernemingen uit het MAN- en VW-concern en externe dienstverleners, die deze website en de daarmee samenhangende systemen ter beschikking stellen en technisch exploiteren. Met deze ondernemingen zijn gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten, om een hoog gegevensbeschermingsniveau te waarborgen.

Een doorgifte aan overheidsinstellingen en instanties vindt alleen plaats in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften.

8. Bewaring en wissing van gegevens

De gegevens die samenhangen met uw bezoek aan onze website (zie de punten 1 en 2 a) worden twee jaar, gerekend vanaf het tijdstip van het openen van onze website, bewaard.

Andere persoonsgegevens worden bewaard tot u zich zelfstandig afmeldt, of aan ons meedeelt dat u de betreffende gebruikte functie niet meer wilt gebruiken.

Bovendien worden gegevens uitsluitend bewaard indien er wettelijke of contractuele bewaarplichten bestaan.

9. Uw rechten

Naast het recht op inzage in de u betreffende gegevens en rectificatie van uw gegevens hebt u, voor zover er geen wettelijke regelingen zijn die dit in de weg staan, ook het recht op gegevenswissing en afscherming van uw gegevens alsmede een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Verder hebt u een recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Omdat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op grond van uw toestemming, hebt u bovendien het recht de door u gegeven toestemming in te trekken. Uw intrekking laat de rechtmatigheid onverlet van de gegevensverwerking die op grond van de toestemming vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Voor zover nodig moeten wij uw identiteit verifiëren voordat wij uw aanvragen kunnen behandelen.

Mocht er ondanks onze inspanningen voor juistheid en actualiteit van de gegevens onjuiste informatie zijn opgeslagen, dan zullen wij deze na een overeenkomstige aanwijzing rectificeren.

Bij klachten bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

10. Veiligheid

MAN beschermt uw gegevens door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegde personen te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen, zoals data-encryptie, worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling regelmatig verbeterd.

11. Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links naar websites van andere aanbieders bevatten. MAN heeft op het moment dat het de links plaatste zich ervan verzekerd dat de direct gekoppelde pagina's vrij waren van illegale inhoud. MAN heeft echter geen invloed op de inhoud van de gekoppelde pagina's en kan deze niet permanent controleren. Daarom aanvaardt MAN geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde pagina's die na plaatsing van de links zijn gewijzigd. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt niet voor de gekoppelde websites van andere aanbieders.

12. Voorbehoud

Om te voldoen aan de continue ontwikkeling van het internet, kan MAN deze gegevensbeschermingsverklaring op elk moment met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming aanpassen.

Maart 2024. V6.