ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

1. Γενικές πληροφορίες

α) Εισαγωγή

Η προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστου ενδιαφέροντος για την MAN. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης του δικτυακού μας τόπου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων.

Επιπλέον, οι εταιρείες στον Όμιλο MAN έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν ολοκληρωμένη και ενιαία προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής μιας δεσμευτικής πολιτικής του Ομίλου. Μέσα στον Όμιλο MAN, αυτό εξασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας παγκοσμίως, το οποίο συγκρίνεται με αυτό της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, οι υπάλληλοί μας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες και να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους.

β) Υπεύθυνος και άτομο επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος για τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, είναι η εταιρεία του Ομίλου MAN, η οποία διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε.

Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας που αναφέρεται στην ενότητα “Επικοινωνία” ή το αποτύπωμα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου, η οποία θα προωθήσει το ερώτημά σας στους υπευθύνους.

2. Πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον δικτυακό τόπο

Με αυτήν την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων, σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

“Προσωπικά δεδομένα” νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί. Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι είναι αναγνωρίσιμο εάν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, online αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είναι μια έκφραση της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχολογικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας αυτού του φυσικού προσώπου.

Ο σκοπός αυτού και άλλων δικτυακών τόπων είναι να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένες εταιρείες του Ομίλου MAN.

Οι παρακάτω πληροφορίες δεν ισχύουν σε εταιρείες που δεν κατέχει ή ελέγχει η MAN και δεν ισχύουν για ανθρώπους που η MAN δεν απασχολεί ή στους οποίους δεν παρέχει οδηγίες.

3. Συλλογή γενικών πληροφοριών και ανώνυμη χρήση δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσης. Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα του τομέα του παρόχου υπηρεσιών του διαδικτύου σας, τον δικτυακό μας τόπο που επισκέπτεστε, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας (μέθοδο https / http, έκδοση https / http, κωδικό κατάστασης https / http, ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται). Αυτό αφορά μόνο πληροφορίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν συμπεράσματα σχετικά με το άτομό σας. Αυτά τα δεδομένα παράγονται κατά τη διάρκεια της πρόσβασης σε κάθε άλλον δικτυακό τόπο του internet. Συνεπώς, αυτό δεν είναι μία συγκεκριμένη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου.

Πληροφορίες αυτού του τύπου συλλέγονται μόνο σε ανώνυμη μορφή και αξιολογούνται στατιστικά από εμάς. Όσο καλύτερα καταλαβαίνουμε τις απαιτήσεις σας, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που επιθυμείτε στους δικτυακούς μας τόπους.

4. Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

α) Απλή πλοήγηση στον δικτυακό τόπο

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, ως κανόνα, οι διακομιστές του ιστού μας αποθηκεύουν τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης.

β) Χρήση των εφαρμογών του ιστού

Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας στον ιστό, μπορεί επίσης να αποθηκευτούν πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση αυτής της εφαρμογής.

γ) Καταχώρηση χρησιμοποιώντας τα online έντυπα

Άλλα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο όταν μας το παρέχετε εθελοντικά και εφόσον αυτό απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό, για παράδειγμα, ως μέρος μίας καταχώρησης, συνδρομής, ερωτηματολογίου ή διαγωνισμού.

δ) Χρήση cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό σετ δεδομένων που αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Περιέχει δεδομένα όπως ρυθμίσεις της προσωπικής σελίδας και πληροφορίες σύνδεσης. Αυτό το σετ δεδομένων δημιουργείται από τον εξυπηρετητή του ιστού στον οποίο έχει συνδεθεί το πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αυτό το σετ δεδομένων αποστέλλεται στη συνέχεια σε εσάς. Γενικά, χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε το ενδιαφέρον στους δικτυακούς μας τόπους καθώς επίσης και για να βελτιώνουμε την φιλικότητα στον χρήστη των δικτυακών μας τόπων. Μπορείτε, ως θέμα αρχής, να έχετε πρόσβαση στους δικτυακούς μας τόπους χωρίς cookies. Εάν όμως θέλετε να χρησιμοποιείτε βολικά τους δικτυακούς μας τόπους σε πλήρη έκταση, πρέπει να αποδεχτείτε τα cookies που επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή τα οποία κάνουν πιο βολική τη χρήση. Η MAN χρησιμοποιεί cookies για να κάνει τον δικτυακό της τόπο πιο φιλικό στον χρήστη, πιο αποτελεσματικό και πιο ασφαλή. Τα cookies μας δεν περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα.

Εάν οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έχουν οριστεί να αποδέχονται cookies, με τη χρήση των δικτυακών μας τόπων, συναινείτε στη χρήση αυτών των cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται cookies. Έχετε όμως την επιλογή, της διαμόρφωσης του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να εμφανίζονται πριν αποθηκευτούν, ή να γίνονται αποδεκτά ή να απορρίπτονται μόνο ορισμένα cookies, ή να απορρίπτονται γενικά τα cookies.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή αλλάξετε σε διαφορετική συσκευή, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να διαμορφωθούν πάλι. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από το μέσο αποθήκευσής σας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης του ιστού σας για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις cookie και πώς να τις αλλάξετε, καθώς και σχετικά με τη διαγραφή των cookies.

Η παρακάτω είναι μια λίστα με τους πιο συνηθισμένους τύπους cookies και τον σκοπό τους.

Cookies περιόδου σύνδεσης

Ενώ είστε ενεργοί σε έναν δικτυακό τόπο, ένα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας. Εδώ, αποθηκεύεται ένας ID περιόδου λειτουργίας έτσι ώστε, για παράδειγμα, δεν πρέπει να συνδέεστε πάλι κάθε φορά που αλλάζετε ιστοσελίδα. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν αποσυνδέεστε ή όταν λήξει η ισχύς τους μόλις λήξει αυτόματα η συνεδρία σας.

Μόνιμα ή cookies πρωτοκόλλου

Ένα μόνιμο ή cookie πρωτοκόλλου αποθηκεύει ένα αρχείο στον υπολογιστή σας για τη διάρκεια που ορίζεται από την ημερομηνία λήξης του αρχείου. Εξαιτίας αυτών των cookies, οι δικτυακοί τόποι θυμούνται τις πληροφορίες σας και τις ρυθμίσεις για την επόμενή σας επίσκεψη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία ταχύτερη και πιο βολική πρόσβαση καθώς, για παράδειγμα, εσείς δεν χρειάζεται να διαμορφώσετε πάλι τις ρυθμίσεις της γλώσσας σας για την πύλη μας. Μόλις παρέλθει η ημερομηνία λήξης, το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν επισκεφθείτε πάλι τον δικτυακό τόπο που το δημιούργησε.

Cookies πρώτου μέρους

Αυτά ορίζονται από τον ίδιο τον δικτυακό τόπο (τον ίδιο τομέα όπως στη μπάρα διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης) και μπορούν να διαβαστούν μόνο από αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται γενικά για να αποθηκεύουν πληροφορίες (π.χ. τις ρυθμίσεις σας) οι οποίες χρησιμοποιούνται κατόπιν την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο.

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων προέρχονται από παρόχους άλλους εκτός από τον χειριστή του δικτυακού τόπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τη συλλογή πληροφοριών για τη διαφήμιση, το περιεχόμενο που καθορίζεται από τον χρήστη και τα στατιστικά στοιχεία του ιστού.

ε) Piwik PRO

Χρησιμοποιούμε το Piwik PRO Analytics Suite ως λογισμικό ανάλυσης ιστότοπων και εφαρμογών και διαχειριζόμαστε με αυτό τις συναινέσεις. Συλλέγουμε δεδομένα για τους επισκέπτες ιστότοπου με cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP του επισκέπτη, το λειτουργικό σύστημα, το αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης, τη δραστηριότητα περιήγησης και λοιπές πληροφορίες. Δείτε το εύρος των δεδομένων που έχει συλλεχθεί από την Piwik PRO .

Υπολογίζουμε μετρήσεις όπως το ποσοστό αναπήδησης, προβολές σελίδας, συνεδρίες και συναφή για να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος/η εφαρμογή μας. Μπορούμε, επίσης, να δημιουργήσουμε προφίλ επισκεπτών με βάση το ιστορικό περιήγησης και να αναλύσουμε έτσι τη συμπεριφορά των επισκεπτών, να προβάλουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να διεξάγουμε διαδικτυακές εκστρατείες.

Η λύση μας φιλοξενείται στη Microsoft Azure στη Γερμανία και τα δεδομένα αποθηκεύονται για 25 μήνες.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Ανάλυση και παρακολούθηση μετατροπών βάσει της συγκατάθεσής σας. Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος (1) στοιχείο (α) ΓΚΠΔ.

Η Piwik PRO δεν διαθέτει τα στοιχεία σας σε άλλους υπεργολάβους επεξεργασίας ή σε τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί για δικούς της σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην οδηγία για την προστασία δεδομένων της Piwik PRO .

(στ) Consent-Tool OneTrust

Χρησιμοποιούμε το OneTrust ως Consent Tool. Με το παρόν λογισμικό διαχείρισης προστασίας δεδομένων σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να συναινείτε στην αποθήκευση των cookies, όπως ορίζει ο νόμος, και να εξασφαλίζετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Περισσότερες πληροφορίες για το OneTrust είναι διαθέσιμες στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της OneTrust .

ζ) Χρήση της βάσης δεδομένων GeoLite2 και GeoIP2 για γεωγραφική θέση

Η βάση δεδομένων GeoLite2 ή GeoIP2 χρησιμοποιείται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, αυτό παρέχεται από τον πάροχο MaxMind Inc. και φιλοξενείται στην MAN ή σε τρίτους παρόχους. Στη βάση δεδομένων GeoLite2 ή GeoIP2, τα κατά προσέγγιση δεδομένα τοποθεσίας / γεωγραφικής θέσης, με βάση τη χώρα από την οποία προέρχεται η διεύθυνση IP, αντιστοιχίζονται στις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται. Για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα αναζήτησης, για να σας παρέχουμε τις πιο κατάλληλες πληροφορίες και για να προκαθορίσουμε τις διαμορφώσεις του δικτυακού τόπου, οι οποίες θα κάνουν πιο ευχάριστη την επίσκεψή σας στα site μας (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας), θα μεταδοθεί μία πιο ειδικά προσαρμοσμένη σε εσάς και στην χώρα προέλευσής σας θέση μαζί με τη διεύθυνση IP σας μέσω της βάσης δεδομένων GeoLite2 ή GeoIP2. Δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

5. Περιορισμός στη χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχετε παράσχει αυτά τα δεδομένα σε εμάς.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας

Η νομική βάση για τη χρήση και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθ. 7 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ καθώς και σύμφωνα με την Ενότητα 13, Παρ. 2 Telemediengesetz (TMG, Γερμανική Πράξη Telemedia). Επεξεργαζόμαστε τα βασικά δεδομένα και τα δεδομένα χρήσης σας με βάση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ενοτήτων 14 και 15 της TMG, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα νόμιμο καθήκον κατά την έννοια του Άρθρου 6, Παρ. 1 (γ) EU GDPR, για το οποίο εμείς, ως χειριστές του δικτυακού τόπου, είμαστε υποχρεωμένοι.

7. Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων

Λόγω της χρήσης των παρουσιαζόμενων λειτουργιών, οι οργανισμοί που βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν επίσης να δουν τα δεδομένα σας. Στις χώρες αυτές το επίπεδο προστασίας των δεδομένων μπορεί να είναι ανεπαρκές, καθώς δεν υπάρχει απόφαση σχετικά με την επάρκεια της προστασίας δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καμία άλλη κατάλληλη εγγύηση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα σας μεταφέρονται σε αυτές τις τρίτες χώρες με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθ. 7 EU GDPR και Ενότητα 13, Παρ. 2 TMG (Γερμανική Πράξη Telemedia) ή με βάση τις ρήτρες εξαίρεσης του Άρθ. 49, Παρ. 1 EU GDPR οι οποίες εφαρμόζονται μέσω της ενεργοποίησης της εφαρμοζόμενης λειτουργίας.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να φανούν από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου MAN και VW, καθώς και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν και λειτουργούν τεχνικά αυτόν τον δικτυακό τόπο και τα συστήματα που συνδέονται με αυτόν. Έχουν συναφθεί συμβάσεις προστασίας δεδομένων με αυτές τις εταιρείες προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Τα δεδομένα αποστέλλονται μόνο σε κρατικούς φορείς και αρχές σύμφωνα με δεσμευτικούς εθνικούς νομικούς κανονισμούς.

8. Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο (δείτε Σημεία 1 και 2) αποθηκεύονται για δύο χρόνια, που υπολογίζονται από την χρονική στιγμή που άνοιξε ο δικτυακός μας τόπος.

Άλλα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή ή να μας ενημερώσετε ότι δεν θα επιθυμούσατε πλέον να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

Πέραν αυτού, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν υφίστανται υποχρεωτικές ή συμβατικές υποχρεώσεις διατήρησης.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για το αντίθετο, έχετε επίσης το δικαίωμα να διαγράψετε και να μπλοκάρετε τα δεδομένα σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα της μεταφοράς δεδομένων.

Επειδή συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας μέχρι να την ανακαλέσετε παραμένει ανεπηρέαστη από την απόσυρση της συναίνεσής σας.

Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας.

Εάν, παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα, έχουν αποθηκευτεί λανθασμένες πληροφορίες, θα διορθώσουμε αυτές τις πληροφορίες μετά από αντίστοιχο αίτημα.

Σε περίπτωση παραπόνων, υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

10. Ασφάλεια

Η MAN προστατεύει τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας κατά τυχαίων ή προμελετημένων χειρισμών, απώλειας, καταστροφής ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας, όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, βελτιώνονται τακτικά ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη.

11. Σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους των άλλων παρόχων

Ο δικτυακός μας τόπος περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους άλλων παρόχων. Η MAN έλεγξε τους απευθείας συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους τη στιγμή της δημιουργίας της σύνδεσης και πείστηκε ότι ήταν απαλλαγμένοι από νομικές παραβιάσεις. Όμως, η MAN δεν έχει κανενός είδους επιρροή στο περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων και δεν είναι σε θέση να τους παρακολουθεί σε συνεχή βάση. Επομένως, η MAN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο συνδεδεμένων δικτυακών τόπων που έχουν τροποποιηθεί μετά τη δημιουργία της σύνδεσης. Αυτή η συμφωνία προστασίας δεδομένων δεν ισχύει για τους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους των άλλων παρόχων.

12. Επιφύλαξη

Προκειμένου να διατηρηθεί αδιάλειπτη η συνεχής ανάπτυξη του διαδικτύου, η MAN μπορεί να προσαρμόσει αυτή τη δήλωση που αφορά την προστασία των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής ανά πάσα στιγμή, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής.Ιούνιος 2023. V5.

Contact

MAN Hellas Truck & Bus S.A.

23, Irinis Avenue (ex NATO Avenue)

193 00 Aspropyrgos


info@manhellas.gr