Προστασία δεδομένων

1. Γενικές πληροφορίες

α) Εισαγωγή

Η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητάς σας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί σημαντικό θέμα για τη MAN Truck & Bus SE. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποκτούμε κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας στην οποία έχει έδρα ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις του Ομίλου MAN υποχρεούνται βάσει μιας δεσμευτικής οδηγίας του Ομίλου σε πλήρη και ενιαία προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται εντός του παγκόσμιου Ομίλου MAN ένα επίπεδο προστασίας που είναι παρόμοιο με αυτό που ισχύει στη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, οι συνεργάτες μας υποχρεούνται σε τήρηση απορρήτου και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που τους ανατίθενται.

β) Αρμόδιος φορέας και συνεργάτες επικοινωνίας

Αρμόδιος φορέας στο πλαίσιο της νομοθεσίας προστασίας των δεδομένων σας είναι ο Όμιλος MAN, ο οποίος λειτουργεί τον ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Στις γενικές ερωτήσεις και τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων να απευθύνεστε στον αρμόδιο συνεργάτη επικοινωνίας που δηλώνεται στη στήλη "Επικοινωνία" ή στα βιβλιογραφικά στοιχεία. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στην περιοχή Group Data Protection, από όπου θα προωθηθεί το ερώτημά σας προς τον υπεύθυνο.

2. Πληροφορίες για τον παρόντα ιστότοπο

Με τις παρούσες υποδείξεις προστασίας δεδομένων σάς ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο αλλά και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε όταν επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα.

Τα "προσωπικά δεδομένα" είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ως ταυτοποιήσιμο θεωρείται ένα φυσικό πρόσωπο, για το οποίο, ειδικά μέσω της εκχώρησης ενός χαρακτηριστικού όπως το όνομα, ενός κωδικού αριθμού, δεδομένων τοποθεσίας, online χαρακτηριστικού ή ενός ή περισσότερων ειδικών χαρακτηριστικών, μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα η έκφανση της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχικής, οικονομικής, πολιτισμικής ή κοινωνικής ταυτότητας του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου.

Σκοπός της παρούσας και λοιπών ιστοσελίδων είναι να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένες επιχειρήσεις του Ομίλου MAN.

Οι παρακάτω υποδείξεις δεν ισχύουν για επιχειρήσεις που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από τη MAN, όπως και για πρόσωπα που δεν εργάζονται στη MAN ή δεν ενεργούν εκ μέρους της MAN.

3. Συλλογή γενικών πληροφοριών και ανώνυμων δεδομένων χρήσης

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσης. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον τύπο του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο web, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, το όνομα τομέα του Internet Service Provider, τον ιστότοπο που επισκέπτεστε σε εμάς, καθώς και τις τεχνικές πληροφορίες για την επίσκεψη (μέθοδος https/http, έκδοση https/http, κωδικός κατάστασης https/http, μήκος των μεταβιβαζόμενων δεδομένων) και λοιπά. Πρόκειται αποκλειστικά για πληροφορίες που δεν παράγουν συμπεράσματα για το άτομό σας. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα παράγονται επίσης κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στο Internet. Συνεπώς δεν πρόκειται για ειδική λειτουργία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Πληροφορίες αυτού του τύπου συλλέγονται μόνο ανωνυμοποιημένα και αξιοποιούνται από εμάς για σκοπούς στατιστικών. Όσο καλύτερα κατανοούμε τις επιθυμίες σας, τόσο γρηγορότερα μπορείτε να βρίσκετε τις πληροφορίες που θέλετε στις ιστοσελίδες μας.

4. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

α) Εύκολη πλοήγηση στην ιστοσελίδα

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές web αποθηκεύουν κατά κανόνα τη διεύθυνση IP από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης.

β) Χρήση εφαρμογών web

Κατά τη χρήση των εφαρμογών web που παρέχουμε, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής.

γ) Δήλωση μέσω online φορμών

Περαιτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο εφόσον τα διαθέσετε σε εμάς ελευθεροβούλως και εφόσον απαιτούνται για τον εκάστοτε σκοπό, π.χ. στο πλαίσιο μιας εγγραφής, μιας συνδρομής, μιας δημοσκόπησης ή μιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

δ) Χρήση των cookies

Το cookie είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, το οποίο αποθηκεύεται στο τερματικό σας και περιέχει δεδομένα, όπως π.χ. προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σελίδων και πληροφορίες σύνδεσης. Αυτό το σύνολο δεδομένων δημιουργείται από τον διακομιστή web, με τον οποίο έχετε δημιουργήσει σύνδεση μέσω του προγράμματος περιήγησης στο web, και αποστέλλεται σε εσάς. Γενικά, εγκαθιστούμε cookies για ανάλυση του ενδιαφέροντος στις ιστοσελίδες μας καθώς και για βελτίωση της ευχρηστίας των ιστοσελίδων μας. Κατά βάση μπορείτε να εισέλθετε στις ιστοσελίδες μας και χωρίς cookies. Αν θέλετε, ωστόσο, να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας πλήρως και με άνεση, πρέπει να αποδεχτείτε τα εκάστοτε cookies, που καθιστούν δυνατή ή/και περισσότερο άνετη τη χρήση ορισμένων λειτουργιών. Η MAN χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία πιο φιλική προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με άτομα.

Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες μας συμφωνείτε με τη χρήση των συγκεκριμένων cookies, εφόσον γίνονται αποδεκτά cookies σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται όλα τα cookies. Έχετε, όμως, τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιον τρόπο, ώστε τα cookies να εμφανίζονται προτού αποθηκευτούν, να γίνεται αποδοχή ή απόρριψη μόνο συγκεκριμένων cookies ή να γίνεται γενικώς απόρριψη των cookies.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αφορούν μόνο το αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης. Αν χρησιμοποιείτε διάφορα προγράμματα περιήγησης ή αν αλλάξετε τερματικό, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε οποτεδήποτε τα cookies από τη μνήμη. Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις cookies, την αλλαγή τους και τη διαγραφή των cookies, θα βρείτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης στο web.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τους συνηθέστερους τύπους cookies και τον σκοπό χρήσης τους.

Session cookies

Ενόσω είστε ενεργοί σε μια ιστοσελίδα αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας ένα session cookie στο οποίο είναι αποθηκευμένο ένα χαρακτηριστικό περιόδου λειτουργίας, ώστε π.χ. να μην χρειάζεται να δηλωθείτε ξανά σε κάθε αλλαγή σελίδας. Τα session cookies διαγράφονται μετά την αποσύνδεση ή χάνουν την ισχύ τους, μόλις λήξει αυτόματα η περίοδος λειτουργίας.

Μόνιμα cookies ή cookies πρωτοκόλλου

Τα μόνιμα cookies ή cookies πρωτοκόλλου αποθηκεύουν στον υπολογιστή σας ένα αρχείο σχετικά με το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο στην ημερομηνία λήξης. Με αυτά τα cookies, οι ιστοσελίδες θυμούνται τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις σας κατά την επόμενη επίσκεψη. Αυτό δημιουργεί μια γρηγορότερη και πιο άνετη πρόσβαση, επειδή π.χ. δεν χρειάζεται να επαναλάβετε εκ νέου τη ρύθμιση γλώσσας στην πύλη μας. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης, το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα για την οποία δημιουργήθηκε.

Cookies παρόχου

Ορίζονται από τον ίδιο τον ιστότοπο (ίδιο τομέα με τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης) και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση πληροφοριών (π.χ. των ρυθμίσεών σας) που θα χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο.

Cookies τρίτων παρόχων

Τα cookies τρίτων παρόχων προέρχονται από παρόχους διαφορετικούς από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών για διαφήμιση, προσαρμοσμένο περιεχόμενο και στατιστικά στοιχεία ιστού.

ε) Χρήση των βάσεων δεδομένων GeoLite2 και GeoIP2 για σκοπούς γεωεντοπισμού

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων GeoLite2 ή/και GeoIP2, η οποία παρέχεται από τον πάροχο MaxMind Inc. και φιλοξενείται από τη MAN ή/και τρίτους παρόχους. Στη βάση δεδομένων GeoLite2 ή/και GeoIP2 εκχωρούνται στις χρησιμοποιούμενες διευθύνσεις IP προσεγγιστικά δεδομένα τοποθεσίας/γεωεντοπισμού βάσει της χώρας προέλευσης από την οποία προέρχεται η διεύθυνση IP. Για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, με σκοπό να σας προσφέρουμε ακριβέστερες πληροφορίες και για την προρύθμιση συγκεκριμένων διαμορφώσεων ιστοτόπου για εσάς, οι οποίες κάνουν πιο άνετη την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας), μαζί με τη διεύθυνση IP στη βάση δεδομένων GeoLite2 ή/και GeoIP2 δηλώνεται και η χώρα προέλευσης. Σε αυτήν τη διαδικασία δεν μεταβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

στ) Piwik PRO

Χρησιμοποιούμε το Piwik PRO Analytics Suite ως λογισμικό ανάλυσης ιστοτόπων και εφαρμογών και διαχειριζόμαστε με αυτό τις συναινέσεις. Συλλέγουμε δεδομένα για τους επισκέπτες ιστοτόπου με cookies. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP του επισκέπτη, το λειτουργικό σύστημα, το αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης, τη δραστηριότητα περιήγησης και λοιπές πληροφορίες. Δείτε το εύρος των δεδομένων που έχει συλλεχθεί από την Piwik PRO .

Υπολογίζουμε μετρήσεις όπως το ποσοστό αναπήδησης, προβολές σελίδας, συνεδρίες και συναφή για να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος/η εφαρμογή μας. Μπορούμε, επίσης, να δημιουργήσουμε προφίλ επισκεπτών με βάση το ιστορικό περιήγησης και να αναλύσουμε έτσι τη συμπεριφορά των επισκεπτών, να προβάλουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να διεξάγουμε διαδικτυακές εκστρατείες.

Η λύση μας φιλοξενείται στη Microsoft Azure στη Γερμανία και τα δεδομένα αποθηκεύονται για 25 μήνες.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Ανάλυση και παρακολούθηση μετατροπών βάσει της συγκατάθεσής σας. Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος (1) στοιχείο (α) ΓΚΠΠΔ.

Η Piwik PRO δεν διαθέτει τα στοιχεία σας σε άλλους υπεργολάβους επεξεργασίας ή σε τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί για δικούς της σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην οδηγία για την προστασία δεδομένων της Piwik PRO .

ζ) Consent-Tool OneTrust

Χρησιμοποιούμε το OneTrust ως Consent Tool. Με το παρόν λογισμικό διαχείρισης προστασίας δεδομένων σάς προσφέρουμε τη δυνατότητα να συναινείτε στην αποθήκευση των cookies, όπως ορίζει ο νόμος, και να εξασφαλίζετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Περισσότερες πληροφορίες για το OneTrust είναι διαθέσιμες στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της OneTrust .

η) Σύνδεση Google Maps (μαζί με Google Fonts)

Η παρούσα ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνει την υπηρεσία χαρτών Google Maps της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Irland, (εφεξής "Google"). Μέσω της σύνδεσης του Google Maps δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Google και το πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργικότητα των χαρτών Google Maps. Μέσω της σύνδεσης και της χρήσης των χαρτών Google Maps μεταβιβάζεται η διεύθυνση IP από το πρόγραμμα περιήγησης προς τη Google για ιδία επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, η Google επεξεργάζεται με δική της ευθύνη τους όρους αναζήτησης που καταχωρίζετε στους χάρτες Google Maps, καθώς και την τρέχουσα τοποθεσία σας, εφόσον έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας. Οι χάρτες Google Maps συμπεριλαμβάνουν επίσης το αποκαλούμενο Google Fonts. Πρόκειται για γραμματοσειρές της Google. Για την εμφάνιση του Google Fonts στους χάρτες Google Maps δημιουργείται επίσης μια σύνδεση από το πρόγραμμα περιήγησης προς τον διακομιστή της Google και μεταβιβάζεται η διεύθυνση IP από το πρόγραμμα περιήγησης προς τη Google για σκοπούς ιδίας επεξεργασίας δεδομένων. Περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων και τις πιθανές μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες (π.χ. ΗΠΑ) από τη Google μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google.

Νομική βάση για τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων στη Google αποτελεί η συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΠΔ. Η συναίνεσή σας ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών και περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές της παρούσας ιστοσελίδας που περιλαμβάνουν το Google Maps (συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων Google Fonts).

θ) Ενσωμάτωση βίντεο

Vimeo

Για την ενσωμάτωση και τη μετάδοση βίντεο χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας τον πάροχο Vimeo καθώς και τη θυγατρική του εταιρεία Livestream. Το Vimeo διατίθεται από την Vimeo, LLC με έδρα στη διεύθυνση 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Όταν καλείτε μια σελίδα στον ιστότοπό μας, στην οποία είναι ενσωματωμένο ένα βίντεο μέσω του Vimeo plugin, το πρόγραμμα περιήγησης δημιουργεί μια σύνδεση προς τους διακομιστές του Vimeo. Με αυτόν τον τρόπο μεταβιβάζεται στη Vimeo η πληροφορία σχετικά με τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί. Αν κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας είστε συνδεδεμένοι στο Vimeo, τότε το Vimeo αντιστοιχεί επιπροσθέτως τη συγκεκριμένη πληροφορία απευθείας στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Οι αλληλεπιδράσεις με το plugin, όπως είναι για παράδειγμα το κλικ στο κουμπί Start, αντιστοιχίζονται επίσης στον λογαριασμό Vimeo. Για να παρεμποδίζεται αυτή η αντιστοίχιση πρέπει πριν από τη χρήση του ιστοτόπου μας να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Vimeo.

Υποδείξεις για την προστασία δεδομένων και περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από το Vimeo, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://vimeo.com/privacy .

Η φόρτωση του Vimeo μπορεί να παρεμποδιστεί μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης.

5. Ειδική δέσμευση της χρήσης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποία μας έχετε παράσχει αυτά τα δεδομένα.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για τη χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας είναι η συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (ΓΚΠΠΔ) καθώς και σύμφωνα με το § 13 παρ. 2 της γερμανικής νομοθεσίας για τα τηλεμέσα (Telemediengesetz - TMG). Η επεξεργασία των υφιστάμενων δεδομένων, καθώς και των δεδομένων χρήσης, γίνεται στη βάση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των §§ 14 και 15 της νομοθεσίας TMG, που αποτελούν νομική υποχρέωση κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΠΔ της Ε.Ε., η οποία ισχύει για εμάς ως διαχειριστής ιστοσελίδας.

7. Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων

Μέσω της χρήσης των παρουσιαζόμενων λειτουργιών, τα δεδομένα σας μπορούν να εμφανίζονται και σε φορείς που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να ισχύει ανεπαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, καθώς λείπει η απόφαση επάρκειας της Ε.Ε. και δεν υπάρχουν περαιτέρω κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Η μεταφορά των δεδομένων σας σε αυτές τις τρίτες χώρες γίνεται βάσει της συναίνεσής σας σύμφωνα με το άρθ. 7 του ΓΚΠΠΔ της Ε.Ε. και § 13 παρ. 2 της νομοθεσίας TMG ή/και στη βάση των εξαιρέσεων του άρθ. 49 παρ. 1 του ΓΚΠΠΔ της Ε.Ε., που τίθενται σε ισχύ μέσω της ενεργοποίησης της σχετικής λειτουργίας.

Τα δεδομένα σας είναι ορατά σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου MAN και VW, αλλά και σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι παρέχουν και χειρίζονται τεχνικώς την παρούσα ιστοσελίδα και τα συσχετιζόμενα συστήματα. Με αυτές τις επιχειρήσεις έχουν συναφθεί συμβάσεις προστασίας δεδομένων για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας δεδομένων.

Η μεταβίβαση σε κρατικούς μηχανισμούς και αρχές εκτελείται μόνο στο πλαίσιο των υποχρεωτικών εθνικών νομικών προδιαγραφών.

8. Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που συνδέονται με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας (βλέπε σημεία 1 και 2 α), αποθηκεύονται για δύο χρόνια, ξεκινώντας από το χρονικό σημείο του ανοίγματος της ιστοσελίδας μας.

Άλλα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για τόσο χρονικό διάστημα, ώσπου να αποσυνδεθείτε αυτόνομα ή να μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη λειτουργία.

Πέραν αυτού εκτελείται αποθήκευση μόνο εφόσον υπάρχουν νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις φύλαξης.

9. Τα δικαιώματά σας

Εκτός από το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που σας αφορούν και τη διόρθωση των δεδομένων σας, έχετε επίσης το δικαίωμα διαγραφής και αποκλεισμού των δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχουν ενάντιοι νομικοί κανονισμοί. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα μεταβίβασης δεδομένων.

Επειδή συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της συναίνεσής σας, έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση που έχετε παράσχει. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της υλοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων βάσει της συναίνεσης έως την ανάκληση.

Εφόσον απαιτείται, πρέπει να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας.

Αν παρά τις προσπάθειές μας για την ορθότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων αποθηκευτούν εσφαλμένες πληροφορίες, τότε θα προβούμε σε διόρθωση βάσει της αντίστοιχης υπόδειξης.

Σε περίπτωση παραπόνων υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθείτε σε αρχή επιτήρησης προστασίας δεδομένων.

10. Ασφάλεια

Τα δεδομένα σας προστατεύονται από τη MAN με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποτρέπονται τυχαίες ή ηθελημένες παρεμβάσεις, απώλειες, καταστροφές ή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε, όπως π.χ. η κωδικοποίηση δεδομένων, βελτιώνονται συνεχώς στο πλαίσιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

11. Σύνδεσμοι προς ιστοτόπους άλλων παρόχων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις προς ιστοτόπους άλλων παρόχων. Η MAN έχει επιβεβαιώσει κατά τη χρονική στιγμή της ενσωμάτωσης των συνδέσμων, ότι οι απευθείας συνδεόμενες σελίδες δεν περιέχουν παράνομα περιεχόμενα. Η MAN δεν έχει ωστόσο καμία επίδραση στα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων και δεν είναι σε θέση να τις επιτηρεί συνεχώς. Συνεπώς, η MAN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων που τροποποιήθηκαν μετά την ενσωμάτωση των συνδέσμων. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δεν ισχύει για τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες άλλων παρόχων.

12. Επιφύλαξη

Για να διασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη του Internet, η MAN μπορεί να προσαρμόζει την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις νομικές προδιαγραφές προστασίας δεδομένων.

Μάρτιος 2024. V6.

Contact

MAN Hellas Truck & Bus S.A.

23, Irinis Avenue (ex NATO Avenue)

193 00 Aspropyrgos


info@manhellas.gr