Προστασία δεδομένων

1. Γενικές πληροφορίες

α) Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών σας δικαιωμάτων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστου ενδιαφέροντος για τις εταιρείες του Ομίλου MAN (εφεξής "MAN"). Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας στην οποία βρίσκεται ο ελεγκτής της επεξεργασίας δεδομένων.

Επιπλέον, οι εταιρείες MAN έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν ολοκληρωμένη και ενιαία προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής μιας δεσμευτικής πολιτικής του Ομίλου. Μέσα στην MAN, αυτό εξασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας παγκοσμίως, το οποίο συγκρίνεται με αυτό της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, οι υπάλληλοί μας είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων.

β) Ελεγκτής, άτομο επικοινωνίας και πληροφορίες

Ο ελεγκτής, όπως ορίζεται από τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, είναι η εταιρεία MAN που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως μέρος μιας υφιστάμενης ή αρχικής συμβατικής σχέσης.

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων / συντονιστή προστασίας δεδομένων στην εταιρεία MAN με την οποία έχετε ή αρχίζετε μία συμβατική σχέση.

Οι υπάλληλοι προστασίας προσωπικών δεδομένων / συντονιστές προστασίας δεδομένων της MAN παρατίθενται εδώ .

2. Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

α) Περιορισμός σκοπού και νομική βάση

Η MAN επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκτελέσει και να διαχειριστεί μια υφιστάμενη ή εκκρεμή συμβατική σχέση μαζί σας. Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για διάφορους σκοπούς, ως μέρος μιας σειράς δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

β) Πηγές δεδομένων

Κατά κανόνα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς ως μέρος υφιστάμενης ή καινούριας συμβατικής σχέσης,

γ) Υποχρέωση για παροχή δεδομένων

Πρέπει να παρέχετε στον ελεγκτή τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης. Εάν δεν παρέχετε αυτά τα δεδομένα, η MAN δεν μπορεί να εκπληρώσει τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις και να προχωρήσει σε συμβατική σχέση.

δ) Προβλεπόμενος σκοπός των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Μια επισκόπηση του επιδιωκόμενου σκοπού των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας μας σας παρέχεται παρακάτω:

Ανάλυση αγοράς και ταυτοποίηση των νέων πελατών

Για παράδειγμα, η ανάλυση της αγοράς, οι εμφανίσεις σε εμπορικές εκθέσεις, οι ιστοσελίδες, οι εκδηλώσεις πελατών, τα παιχνίδια με βραβεία και άλλες προωθητικές καμπάνιες.

Επικοινωνία με το μάρκετινγκ

Για παράδειγμα, αποστολή περιοδικών, ενημερωτικών δελτίων ή ενημερωτικών φυλλαδίων για προϊόντα και διαθεσιμότητα εφαρμογών.

Προετοιμασία προσφορών

Ο διαμορφωτής προϊόντων και η δημιουργία προσφορών υπηρεσιών για συγκεκριμένα προϊόντα και οχήματα, προσφορές χρηματοδότησης και προσφορές ενοικίασης.

Διεκπεραίωση παραγγελιών

Συμπλήρωση των εντύπων παραγγελίας, των διαδικασιών πληρωμής, των τρόπων πληρωμής, των όρων παράδοσης και συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις, όπως τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογιστικός έλεγχος, λογιστική εσωτερικού κόστους, έλεγχος (π.χ. επιστροφές, αντιστροφές χρεώσεων και συμψηφισμός), υποβολή εκθέσεων (π.χ. για σκοπούς ποιότητας δεδομένων, διαχείρισης και προγραμματισμού), υποβολή εκθέσεων και τον προγραμματισμό των KPI των πωλήσεων, καθώς και την πραγματοποίηση της διαχείρισης/εκτέλεσης των απαιτήσεων της εγγύησης.

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και της ποιότητας του οχήματος

Καταγραφή δεδομένων του οχήματος (π.χ. έλεγχος αληθοφάνειας και προσδιορισμός των KPI για τη μείωση της κατανάλωσης και της φθοράς), καταγραφή δεδομένων service και συντήρησης καθώς επίσης και των κωδικών των σφαλμάτων για τη διάγνωση σφαλμάτων και την πρόληψη σφαλμάτων, αξιολόγηση των δεδομένων του οχήματος σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της εγγύησης, την ευθύνη του προϊόντος (ανακλήσεις προϊόντων), ανάλυση των δεδομένων του οχήματος προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα στις λειτουργίες του οχήματος και για τη βελτιστοποίηση του προϊόντος και των υπηρεσιών.

Παράδοση του προϊόντος

Παράδοση οχήματος

Καταγραφή και ανάλυση της ενημέρωσης από τους πελάτες (προσδιορισμός ικανοποίησης πελατών)

Έρευνες ικανοποίησης πελατών και διαχείριση παραπόνων πελατών

Μάρκετινγκ του After Sales

Εκπαίδευση προϊόντων και service, διάθεση εφαρμογών και διάθεση προγραμμάτων και apps EDP

Προγραμματισμός και διεκπεραίωση εντολών του συνεργείου

Διευκόλυνση υπηρεσιών επισκευής (online συμφωνία για ραντεβού).

Επιστροφή του οχήματος

Συμφωνία για επαναγορά, χώρος αγοράς μεταχειρισμένου οχήματος.

Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διατήρησης, διασφάλιση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης μέσω ελέγχων (π.χ. ελέγχους λιστών εγκρίσεων και ξεπλύματος χρήματος), λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ICS) και άλλων συστημάτων παρακολούθησης για τη διασφάλιση ότι οι διαδικασίες της επιχείρησης είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

 • Επαγγελματική επαφή και οργανωτικά δεδομένα (εργασίας)
 • Δεδομένα χρήσης IT
 • Δεδομένα ιδιωτικής επαφής και ταυτοποίησης
 • Δεδομένα για προσωπικές / επαγγελματικές περιστάσεις & χαρακτηριστικά
 • Δεδομένα πιστωτικής ικανότητας και τράπεζας
 • Συμβατικά δεδομένα
 • Δεδομένα χρήσης του οχήματος με VIN/πινακίδα αριθμού – εγγύηση, εγγύηση χρήσης, ευθύνη προϊόντος, ασφαλή λειτουργία του οχήματος
 • Δεδομένα χρήσης του οχήματος με VIN/πινακίδα αριθμού – ρυθμίσεις άνεσης, πολυμέσα, πλοήγηση – δεδομένα που προέρχονται από τη χρήση του οχήματος και τα οποία συνδέονται με τον VIN/πινακίδα αριθμού και αφορούν ρυθμίσεις άνεσης, π.χ. ρύθμιση του καθίσματος, προτιμητέο κανάλι ραδιοφώνου, ρυθμίσεις του κλιματισμού, δεδομένα πλοήγησης, δεδομένα επαφών e-mail/SMS, κλπ.
 • Δεδομένα χρήσης του οχήματος με VIN/πινακίδα αριθμού – συστήματα υποβοήθησης. χειρισμός, κλπ. – δεδομένα που προέρχονται από τη χρήση του οχήματος και τα οποία συνδέονται με τον VIN/πινακίδα αριθμού και αφορούν τον χειρισμό ή/και τη χρήση των συστημάτων υποβοήθησης και τα σχετικά συγκεκριμένα δεδομένα ανάπτυξης, κλπ.
 • Δεδομένα θέσης
 • Ειδική κατηγορία: υλικό εικόνας και βίντεο

Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες επεξεργασίας δικαιολογούνται από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • Συγκατάθεση για έναν ή περισσότερους καθορισμένους σκοπούς (Άρθ. 6(1)(α) GDPR)
 • Εκπλήρωση της σύμβασης ή έναρξη της σύμβασης (Άρθ. 6(1)(β) GDPR)
 • Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων (Άρθ. 6(1)(γ) GDPR)
 • Εξισορρόπηση συμφερόντων (Άρθ. 6(1)(στ) GDPR)
  • Η ύπαρξη μίας σχετικής και κατάλληλης σχέσης μεταξύ του ελεγκτή και του υποκειμένου των δεδομένων
  • Πρόληψη της απάτης
  • Άμεση διαφήμιση
  • Μεταφορά των δεδομένων μέσα σε μία εταιρική ομάδα για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των πελατών και των εργαζομένων)

3. Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε άλλους φορείς:

Εάν η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ή την έναρξη της συμβατικής σχέσης, όπως στην περίπτωση χρηματοδότησης του αντικειμένου της σύμβασης ή σε περίπτωση διεκπεραίωσης παραγγελίας από κοινού με συγκεκριμένους εταίρους του έργου (π.χ. κατασκευαστές αμαξωμάτων).

Θα αποκαλύψουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρόχους υπηρεσιών τους οποίους έχουμε εξουσιοδοτήσει μέσα στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των παραγγελιών (π.χ. διοργάνωση εμπορικών εκδηλώσεων, διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, αποστολή ενημερωτικών δελτίων με e-mail και φιλοξενία και λειτουργία συστημάτων CRM).

Τα βασικά δεδομένα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας αποκαλύπτονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων με σκοπό την εξασφάλιση ενός ομοιόμορφου και τρέχοντος αποθέματος δεδομένων και για τον έλεγχο της πίστωσης (άλλες εταιρείες του ομίλου Volkswagen μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων).

Εάν έχετε συναινέσει, ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα βασικά σας δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τα στοιχεία της προσφοράς και των παραγγελιών στα επηρεαζόμενα συμβεβλημένα συνεργεία, στους αντιπροσώπους και στους ελεύθερους εισαγωγείς για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, όπως η δημιουργία προσφορών υπηρεσιών για συγκεκριμένα οχήματα ή η περιφερειακή επί τόπου υποστήριξη. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τέτοια δεδομένα και λεπτομέρειες σε αντίστοιχες εταιρείες του Ομίλου Volkswagen προκειμένου να δημιουργήσουμε προσφορές ενοικίασης ή χρηματοδότησης.

Εάν μας ζητηθεί να συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις συγκεκριμένης χώρας σχετικά με την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. για μεταφορά σε οικονομικές αρχές, δικαστήρια και ελεγκτές.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχουν συναφθεί συμβάσεις ιδιωτικού απορρήτου με όλες τις εταιρείες της MAN και του Ομίλου Volkswagen που λαμβάνουν δεδομένα.

Εάν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η μεταφορά δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν η Επιτροπή της ΕΕ έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην τρίτη χώρα ή άλλες κατάλληλες και υφίστανται επαρκείς εγγυήσεις προστασίας δεδομένων (π.χ. Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ ή πιστοποίηση σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της ΕΕ / ΗΠΑ).

4. Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων

Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι νόμιμες περίοδοι περιορισμού. Αυτό οφείλεται κανονικά στις νομικές υποχρεώσεις παροχής απόδειξης και διατήρησης αρχείων που διέπονται από νομοθεσία, όπως ο Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Γερμανικός Αστικός Κώδικας), ο Handelsgesetzbuch (HGB – Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας) και ο Abgabenordnung (AO – Γερμανικός Φορολογικός Κώδικας).

Πέραν αυτού, τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν υπάρχουν περαιτέρω νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις αποθήκευσης για να γίνει κάτι τέτοιο, όπως στο πλαίσιο της ευθύνης για τα προϊόντα.

5. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για το αντίθετο, έχετε επίσης το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα σας και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα της μεταφοράς δεδομένων.

Εάν συλλέξουμε και επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση που δώσατε με ισχύ για το μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας μέχρι να την ανακαλέσετε παραμένει ανεπηρέαστη από την απόσυρση της συναίνεσής σας.

Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας.

Εάν, παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα, έχουν αποθηκευτεί λανθασμένες πληροφορίες, θα διορθώσουμε αυτές τις πληροφορίες μετά από αντίστοιχο αίτημα.

Σε περίπτωση παραπόνων, υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

6. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένες μεμονωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά την έννοια των Άρθρων 22 (1) & (4) του GDPR.

7. Ασφάλεια

Η MAN χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή προμελετημένη χειραγώγηση, απώλεια και καταστροφή και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Τα μέτρα ασφαλείας μας, όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, βελτιώνονται τακτικά ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Contact

MAN Hellas Truck & Bus S.A.

23, Irinis Avenue (ex NATO Avenue)

193 00 Aspropyrgos


info@manhellas.gr