ComfortSuper

Servisná zmluva ComfortSuper ako zmluva o údržbe a opravách obsahuje všetky servisné a inšpekčné práce v rámci pravidelnej údržby, ako aj opravy opotrebovania a opravy na celom vozidle. Zmluva týmto komplexne pokrýva všetky nárokované a vysoko nákladné komponenty vášho vozidla. Samozrejme MAN vám touto zmluvou zahŕňajúcou komplexné služby odľahčí administratívne zaťaženie tým, že s MAN ServiceCare za vás preberie manažment zmlúv. O maximálnu bezpečnosť aj v prípade poruchy sa môžete poistiť zmluvu ComfortSuper zárukou mobility MAN.