ComfortSuper

Jako umowa konserwacyjna oraz umowa o naprawę umowa serwisowa ComfortSuper obejmuje zarówno wszystkie prace serwisowe i inspekcyjne w ramach regularnej konserwacji, jak i wszystkie naprawy wynikające ze zużycia eksploatacyjnego oraz naprawy całego pojazdu. Dzięki temu umowa pokrywa wszystkie obciążone i wymagające dużego nakładu finansowego komponenty pojazdu. W ramach umowy Full Service MAN zajmuje się oczywiście wszystkimi kwestiami administracyjnymi, przejmując zarządzanie umowami MAN ServiceCare. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, nawet w przypadku awarii, możesz zabezpieczyć umowę ComfontSuper za pomocą gwarancji mobilności MAN.