MAN Hrvatska

Zaštitne rešetke za farove

Zaštitne rešetke za farove od modelske godine 2019.
Zaštitne rešetke za farove

Preklopive rešetke od čelične žice (s većim razmacima kao osnova i s manjim razmacima kao nastavak koji se može postaviti za terensku vožnju ili korištenje na gradilištima) štite farove od udara kamena i oštećenja.

Napomena

  • Samo za vozila s čeličnim odbojnikom!
  • Osnovna varijanta s većim razmacima usklađena je sa zahtjevima EU-a.
  • Opcionalno dostupan nastavak s manjim razmacima smije se upotrebljavati samo tijekom terenske vožnje.

Prednosti za vas

  1. Zaštita od oštećenja
  2. Zaštita od udara kamena prilikom terenske vožnje ili korištenja na gradilištima

Za vozila do modelske godine 2019.

Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.41630-5053 Zaštitna rešetka lijevo TGL, TGM do modelske godine 2019. s čeličnim odbojnikom s uređajem za čišćenje farova
81.41630-5052 Zaštitna rešetka desno
81.41630-5055 Nastavak s manjim razmacima lijevo
81.41630-5054 Nastavak s manjim razmacima desno
06.07213-3309 Vijak s lećastom glavom (16 x)
81.41630-0010 Vanjski držač (8 x)
81.41630-0011 Unutarnji držač (8 x)
81.41630-0014 Štipaljka (8 x)
81.41630-5051 Zaštitna rešetka lijevo TGS, TGX do modelske godine 2019. s čeličnim odbojnikom s uređajem za čišćenje farova
81.41630-5050 Zaštitna rešetka desno
81.41630-5057 Nastavak s manjim razmacima lijevo
81.41630-5056 Nastavak s manjim razmacima desno
06.07213-3309 Vijak s lećastom glavom (16 x)
81.41630-0010 Vanjski držač (8 x)
81.41630-0011 Unutarnji držač (8 x)
81.41630-0014 Štipaljka (8 x)
81.41630-5049 Zaštitna rešetka za lijevu ili desnu stranu (2 x) TGL, TGM do modelske godine 2019. s čeličnim odbojnikom bez uređaja za čišćenje farova
81.25140-0096 Zaporni ležaj (8 x)
06.04300-6712 Vijak s upuštenom lećastom glavom (16 x)
06.11064-2111 Šesterokutna matica (16 x)
81.41630-5047 Zaštitna rešetka za lijevu ili desnu stranu (2 x) TGS, TGX do modelske godine 2019. s čeličnim odbojnikom bez uređaja za čišćenje farova
81.25140-0096 Zaporni ležaj (8 x)
06.04300-3611 Vijak s upuštenom lećastom glavom (16 x)
06.11064-2111 Šesterokutna matica (16 x)

Za vozila od modelske godine 2020.

Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.41630-5063 Zaštitna rešetka za glavni far lijevo TGL, TGM od modelske godine 2020. s čeličnim odbojnikom
81.41630-5065 Nastavak s manjim razmacima za glavni far lijevo
81.41630-5062 Zaštitna rešetka za glavni far desno
81.41630-5064 Nastavak s manjim razmacima za glavni far desno
06.07219-0010 Vijak s lećastom glavom (8 x)
81.41630-0010 Vanjski držač (8 x)
81.41630-0015 Unutarnji držač (8 x)
81.41630-5059 Zaštitna rešetka za glavni far lijevo TGS, TGX od modelske godine 2020. s čeličnim odbojnikom
81.41630-5067 Zaštitna rešetka za dodatni far lijevo
81.41630-5061 Nastavak s manjim razmacima, glavni, lijevo
81.41630-5069 Nastavak s manjim razmacima, dodatni, lijevo
81.41630-5058 Zaštitna rešetka za glavni far desno
81.41630-5066 Zaštitna rešetka za dodatni far desno
81.41630-5060 Nastavak s manjim razmacima, glavni, desno
81.41630-5068 Nastavak s manjim razmacima, dodatni, desno
06.07219-0050 Vijak s lećastom glavom (28 x)
81.41630-0010 Vanjski držač (12 x)
81.41630-0015 Unutarnji držač (12 x)
81.41630-0016 Unutarnji držač (4 x)

Zainteresirani?

Obratite se svom najbližem MAN servisnom centru radi savjetovanja.

Idi na pretragu MAN centara

Ispiši stranicu