MAN Hrvatska

Tahografski listić

Tahografski listić

Tahografski listići bilježe brzinu, prijeđenu udaljenost, kao i vremena vožnje i odmora. Izrađeni su u skladu s normom DIN ISO 9001 i mogu se analizirati s pomoću sljedećih metoda:

  • vizualna procjena
  • analiza softverom
  • mikroskopska analiza.

Karakteristike

  • Opseg isporuke: 100 tahografskih listića po kataloškom broju
Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.27103-0026 Tahografski listić 125-3000-24E (1 dan, 1 vozač, 125 km/h) Sva vozila MAN s analognim tahografom
81.27103-0052 Tahografski listić (1 dan, 125 km/h)
81.27103-0053 Tahografski listić 125-24/2EC4B (1 dan, 2 vozača, 125 km/h, može se analizirati elektronički)
82.27103-0017 Tahografski listić 24EC4KA (kombinirani tahografski listić bez broja okretaja za Austriju) Kombinirani tahografski listić, ne može se analizirati elektronički, zasebno odobrenje za Austriju (ne može se zamijeniti s 81.27103-0053)

Zainteresirani?

Obratite se svom najbližem MAN servisnom centru radi savjetovanja.

Idi na pretragu MAN centara

Ispiši stranicu