MAN Ελλάς

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

1. Γενικές πληροφορίες

α) Εισαγωγή

Η προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστου ενδιαφέροντος για την MAN. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης του δικτυακού μας τόπου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων.

Επιπλέον, οι εταιρείες στον Όμιλο MAN έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν ολοκληρωμένη και ενιαία προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής μιας δεσμευτικής πολιτικής του Ομίλου. Μέσα στον Όμιλο MAN, αυτό εξασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας παγκοσμίως, το οποίο συγκρίνεται με αυτό της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, οι υπάλληλοί μας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες και να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους.

β) Υπεύθυνος και άτομο επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος για τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, είναι η εταιρεία του Ομίλου MAN, η οποία διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε.

Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας που αναφέρεται στην ενότητα “Επικοινωνία” ή το αποτύπωμα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου, η οποία θα προωθήσει το ερώτημά σας στους υπευθύνους.

2. Πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον δικτυακό τόπο

Με αυτήν την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων, σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

“Προσωπικά δεδομένα” νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί. Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι είναι αναγνωρίσιμο εάν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, online αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είναι μια έκφραση της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχολογικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας αυτού του φυσικού προσώπου.

Ο σκοπός αυτού και άλλων δικτυακών τόπων είναι να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένες εταιρείες του Ομίλου MAN.

Οι παρακάτω πληροφορίες δεν ισχύουν σε εταιρείες που δεν κατέχει ή ελέγχει η MAN και δεν ισχύουν για ανθρώπους που η MAN δεν απασχολεί ή στους οποίους δεν παρέχει οδηγίες.

3. Συλλογή γενικών πληροφοριών και ανώνυμη χρήση δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσης. Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα του τομέα του παρόχου υπηρεσιών του διαδικτύου σας, τον δικτυακό μας τόπο που επισκέπτεστε, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας (μέθοδο https / http, έκδοση https / http, κωδικό κατάστασης https / http, ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται). Αυτό αφορά μόνο πληροφορίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν συμπεράσματα σχετικά με το άτομό σας. Αυτά τα δεδομένα παράγονται κατά τη διάρκεια της πρόσβασης σε κάθε άλλον δικτυακό τόπο του internet. Συνεπώς, αυτό δεν είναι μία συγκεκριμένη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου.

Πληροφορίες αυτού του τύπου συλλέγονται μόνο σε ανώνυμη μορφή και αξιολογούνται στατιστικά από εμάς. Όσο καλύτερα καταλαβαίνουμε τις απαιτήσεις σας, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που επιθυμείτε στους δικτυακούς μας τόπους.

4. Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

α) Απλή πλοήγηση στον δικτυακό τόπο

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, ως κανόνα, οι διακομιστές του ιστού μας αποθηκεύουν τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης.

β) Χρήση των εφαρμογών του ιστού

Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας στον ιστό, μπορεί επίσης να αποθηκευτούν πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση αυτής της εφαρμογής.

γ) Καταχώρηση χρησιμοποιώντας τα online έντυπα

Άλλα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο όταν μας το παρέχετε εθελοντικά και εφόσον αυτό απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό, για παράδειγμα, ως μέρος μίας καταχώρησης, συνδρομής, ερωτηματολογίου ή διαγωνισμού.

δ) Χρήση cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό σετ δεδομένων που αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Περιέχει δεδομένα όπως ρυθμίσεις της προσωπικής σελίδας και πληροφορίες σύνδεσης. Αυτό το σετ δεδομένων δημιουργείται από τον εξυπηρετητή του ιστού στον οποίο έχει συνδεθεί το πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αυτό το σετ δεδομένων αποστέλλεται στη συνέχεια σε εσάς. Γενικά, χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε το ενδιαφέρον στους δικτυακούς μας τόπους καθώς επίσης και για να βελτιώνουμε την φιλικότητα στον χρήστη των δικτυακών μας τόπων. Μπορείτε, ως θέμα αρχής, να έχετε πρόσβαση στους δικτυακούς μας τόπους χωρίς cookies. Εάν όμως θέλετε να χρησιμοποιείτε βολικά τους δικτυακούς μας τόπους σε πλήρη έκταση, πρέπει να αποδεχτείτε τα cookies που επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή τα οποία κάνουν πιο βολική τη χρήση. Η MAN χρησιμοποιεί cookies για να κάνει τον δικτυακό της τόπο πιο φιλικό στον χρήστη, πιο αποτελεσματικό και πιο ασφαλή. Τα cookies μας δεν περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα.

Εάν οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έχουν οριστεί να αποδέχονται cookies, με τη χρήση των δικτυακών μας τόπων, συναινείτε στη χρήση αυτών των cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται cookies. Έχετε όμως την επιλογή, της διαμόρφωσης του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να εμφανίζονται πριν αποθηκευτούν, ή να γίνονται αποδεκτά ή να απορρίπτονται μόνο ορισμένα cookies, ή να απορρίπτονται γενικά τα cookies.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή αλλάξετε σε διαφορετική συσκευή, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να διαμορφωθούν πάλι. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από το μέσο αποθήκευσής σας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης του ιστού σας για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις cookie και πώς να τις αλλάξετε, καθώς και σχετικά με τη διαγραφή των cookies.

Η παρακάτω είναι μια λίστα με τους πιο συνηθισμένους τύπους cookies και τον σκοπό τους.

Cookies περιόδου σύνδεσης

Ενώ είστε ενεργοί σε έναν δικτυακό τόπο, ένα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας. Εδώ, αποθηκεύεται ένας ID περιόδου λειτουργίας έτσι ώστε, για παράδειγμα, δεν πρέπει να συνδέεστε πάλι κάθε φορά που αλλάζετε ιστοσελίδα. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν αποσυνδέεστε ή όταν λήξει η ισχύς τους μόλις λήξει αυτόματα η συνεδρία σας.

Μόνιμα ή cookies πρωτοκόλλου

Ένα μόνιμο ή cookie πρωτοκόλλου αποθηκεύει ένα αρχείο στον υπολογιστή σας για τη διάρκεια που ορίζεται από την ημερομηνία λήξης του αρχείου. Εξαιτίας αυτών των cookies, οι δικτυακοί τόποι θυμούνται τις πληροφορίες σας και τις ρυθμίσεις για την επόμενή σας επίσκεψη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία ταχύτερη και πιο βολική πρόσβαση καθώς, για παράδειγμα, εσείς δεν χρειάζεται να διαμορφώσετε πάλι τις ρυθμίσεις της γλώσσας σας για την πύλη μας. Μόλις παρέλθει η ημερομηνία λήξης, το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν επισκεφθείτε πάλι τον δικτυακό τόπο που το δημιούργησε.

Cookies πρώτου μέρους

Αυτά ορίζονται από τον ίδιο τον δικτυακό τόπο (τον ίδιο τομέα όπως στη μπάρα διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης) και μπορούν να διαβαστούν μόνο από αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται γενικά για να αποθηκεύουν πληροφορίες (π.χ. τις ρυθμίσεις σας) οι οποίες χρησιμοποιούνται κατόπιν την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο.

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων προέρχονται από παρόχους άλλους εκτός από τον χειριστή του δικτυακού τόπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τη συλλογή πληροφοριών για τη διαφήμιση, το περιεχόμενο που καθορίζεται από τον χρήστη και τα στατιστικά στοιχεία του ιστού.

ε) Google Analytics – Επεξεργασία δεδομένων από την Google

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης του ιστού της Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί επίσης cookies. Αυτό περιλαμβάνει τα cookies από την ίδια την Google (cookies του Google Analytics) και τα επονομαζόμενα cookies τρίτου προμηθευτή (cookies με διπλό κλικ). Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που συγκεντρώνουν τα cookies μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Google Inc. στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου για εμάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου για εμάς και για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου, ιδίως τις λειτουργίες για προβολή διαφήμισης, όπως το επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές σχετικά με τις εντυπώσεις για το δίκτυο εμφάνισης της Google, την ενσωμάτωση των διαχειριστών καμπάνιας με διπλό κλικ ή στις αναφορές του Google Analytics για υπηρεσίες σύμφωνα με δημογραφικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όπου απαιτείται από το νόμο να γίνει αυτό, ή όπου αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η Google θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για ίδιους σκοπούς, όπως η κατάρτιση προφίλ και η συγχώνευση πληροφοριών με άλλα δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα Google Account.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν σχετικά με εσάς από την Google με τον τρόπο που περιγράφτηκε και για τους σκοπούς που ορίστηκαν παραπάνω. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για να βελτιωθεί η προστασία των δεδομένων, ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση "anonymizeIp()", έτσι ώστε οι διευθύνσεις IP να καταγράφονται και να επεξεργάζονται περαιτέρω μόνο σε συντομευμένη μορφή για να αποτρέπεται η άμεση σύνδεσή τους με συγκεκριμένο άτομο κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies του Google Analytics επιλέγοντας την επέκταση του προγράμματος περιήγησής σας. Κάνοντάς το αυτό, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να απορρίψετε τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων από το Google Analytics με μελλοντική επίπτωση. Μπορείτε για το σκοπό αυτό να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο απενεργοποίησης στο πρόγραμμα περιήγησής σας από το Google Analytics. Αυτό εμποδίζει το Google Analytics να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τη λήψη με download και την εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου απενεργοποίησης στη https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Εναλλακτικά και επιπρόσθετα για τους χρήστες με κινητές συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cookie opt-out. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο και στη συνέχεια να οριστεί ένα cookie, πράγμα που σημαίνει ότι η δραστηριότητά σας δεν θα καταγράφεται πλέον από το Google Analytics. Κάντε κλικ στο εδώ για να εξαιρεθείτε από την καταγραφή από το Google Analytics.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics για προβολή διαφήμισης και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις στο δίκτυο εμφάνισης της Google, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις διαφημίσεων: https://www.google.de/settings/ads.

στ) Google DoubleClick

Το DoubleClick από την Google είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Το DoubleClick από την Google χρησιμοποιεί cookies για να παρουσιάζει διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς. Εδώ, στο πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ανατεθεί ένας ψευδώνυμος αριθμός αναγνώρισης (ID) για να ελέγχει ποίες διαφημίσεις εμφανίστηκαν στο πρόγραμμα περιήγησης και ποίες διαφημίσεις κλήθηκαν. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Η χρήση των cookies DoubleClick επιτρέπει μόνο στην Google και στους συνεργαζόμενους δικτυακούς τόπους της να τοποθετούν διαφημίσεις βάσει προηγούμενων επισκέψεων στον δικτυακό μας τόπο ή σε άλλους δικτυακούς τόπους στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies μεταφέρονται από την Google σε διακομιστή στις ΗΠΑ για ανάλυση και αποθηκεύονται εκεί. Τα δεδομένα μεταφέρονται από την Google σε τρίτους μόνο λόγω νομικών απαιτήσεων ή ως μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων των συμβάσεων. Η Google δεν θα συνδέσει, σε καμία περίπτωση, τα δεδομένα σας με άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Google.

Χρησιμοποιώντας τους δικτυακούς μας τόπους, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν σχετικά με εσάς από την Google, καθώς επίσης και στην επεξεργασία των δεδομένων με τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω, και για τον σκοπό που δηλώθηκε. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies διαμορφώνοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης, θα θέλαμε όμως να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες των δικτυακών μας τόπων στο έπακρο. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε τη λήψη των δεδομένων που δημιουργήθηκαν από τα cookies και τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση σας των δικτυακών τόπων που αποστέλλονται στην Google, καθώς επίσης και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας με download και εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο κάτω από το στοιχείο add-on απενεργοποίησης του DoubleClick. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies DoubleClick στην ιστοσελίδα της Digital Alliance Advertising, κάτω από το παρακάτω σύνδεσμο.

ζ) Google reCaptcha

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί την reCaptcha, μια υπηρεσία από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (Google), για λόγους ασφαλείας. Αυτή η υπηρεσία προσδιορίζει εάν οι καταχωρήσεις που έγιναν σε ένα έντυπο διαδικτύου έχουν εισαχθεί από ένα άτομο ή εισάγονται με δόλο με αυτοματοποιημένη επεξεργασία μηχανής. Εδώ, η προηγουμένως περικομμένη διεύθυνση IP και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα απαιτούνται για την υπηρεσία μεταφέρονται στην Google. Η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται μόνο σε ένα διακομιστή Google στις Η.Π.Α. και περικόπτεται εκεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οποιαδήποτε δεδομένα μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του reCaptcha δεν συνδυάζονται με τυχόν άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

η) Ενσωμάτωση plug-in κοινωνικών μέσων (Facebook, Twitter)

Τα plug-in είναι προγράμματα του υπολογιστή που είναι ενσωματωμένα μέσα σε ένα άλλο προϊόν λογισμικού, όπως έναν δικτυακό τόπο και τα οποία με τον τρόπο αυτόν επεκτείνουν τη λειτουργικότητά του. Σχεδόν όλα τα plug-in που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι εξελίξεις από διαχειριστές δικτύων κοινωνικών μέσων. Η βασική λειτουργικότητα αυτών των δικτύων είναι να παρέχουν στους χρήστες μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, η οποία είναι συνήθως δωρεάν.

Η ενσωμάτωση των plug-in των κοινωνικών μέσων, όμως, οδηγεί στη διεύθυνσή IP σας και σε άλλα δεδομένα συναλλαγών (γενικά την ημερομηνία, την ώρα, τη διεύθυνση URL και το πρόγραμμα περιήγησης) που συλλαμβάνονται από αυτές τις υπηρεσίες μόνο μέσω κλήσης της εν λόγω σελίδας – χωρίς να έχετε κάνει κλικ σε ένα plug-in. Αυτό ισχύει τόσο για τους εγγεγραμμένους χρήστες της συγκεκριμένης υπηρεσίας, όσο και για τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου που δεν έχουν εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία με λογαριασμό και ως εκ τούτου με την αποδοχή των αντίστοιχων όρων χρήσης. Τα plug-in των κοινωνικών μέσων χρησιμοποιούν επίσης γενικά cookies (δείτε σημείο δ) για τον εντοπισμό επισκεπτών σε έναν δικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στην τοπική σας μονάδα του δίσκου από τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε και καλούνται όταν επισκεφθείτε πάλι την ιστοσελίδα. Τα ID αυτών των cookies μεταφέρονται αυτόματα στους διακομιστές της αντίστοιχης υπηρεσίας σε κάθε επίσκεψη σε έναν δικτυακό τόπο με το αντίστοιχο plug-in, ακόμη και χωρίς την ενεργή χρήση του plug-in. Λόγω της σύνδεσης του μεμονωμένου ID του cookie με τους δικτυακούς τόπους στους οποίους έγινε πρόσβαση στο παρελθόν, είναι δυνατή η παρακολούθηση της συμπεριφοράς περιήγησης (δημιουργία προφίλ). Μέσω της συλλογής των δεδομένων συναλλαγής που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα ήταν δυνατό, για παράδειγμα, να προσδιοριστεί πόσο χρόνο έχει δαπανήσει ο χρήστης με εκείνο το cookie σε ποίο δικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτόν, οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων θα είναι σε θέση να καταγράψουν τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο.

Για να αποφευχθεί αυτό, και για την καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τη μέθοδο των 2 κλικ, μια πρωτοβουλία του heise.de (μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εκεί). Ο δικτυακός μας τόπος ενσωματώνει απενεργοποιημένα μπουτόν, τα οποία δεν δημιουργούν επαφή με τις υπηρεσίες που ανήκουν στα κοινωνικά plug-in και ως εκ τούτου δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τυχόν δεδομένα όταν καλούνται οι δικτυακοί μας τόποι.

Μόνον όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα μπουτόν θα το ενεργοποιήσετε, και θα συμφωνήσετε με την επικοινωνία με το Facebook ή Twitter. Με ένα δεύτερο κλικ, μπορείτε τότε να μοιραστείτε αμέσως το περιεχόμενο. Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι με ένα από τα κοινωνικά δίκτυα των οποίων το κοινωνικό plug-in θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε, αυτό γίνεται για το Facebook και το χωρίς να εμφανίζεται άλλο παράθυρο. Για το Twitter, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο του tweet.

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα κοινωνικό plug-in, ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τον τρόπο με τον οποίο ο αντίστοιχος πάροχος διαχειρίζεται τα δεδομένα σας και ποία είναι η πολιτική απορρήτου των δεδομένων του
( https://www.facebook.com/about/privacy/ , http://twitter.com/privacy ).

Σημείωση: Η ενεργοποίηση των μπουτόν ισχύει μόνο για τη σελίδα που έχετε καλέσει και για την επιλεγμένη υπηρεσία.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε μόνιμα τα μπουτόν συγκατάθεσης στις Ρυθμίσεις (κάνετε κλικ στ εικονίδιο του οδοντωτού τροχού). Απλά επιλέξτε το αντίστοιχο κουτί(ά) για να ενεργοποιήσετε τα κοινωνικά σας δίκτυα. Μπορείτε, φυσικά, να αποσύρετε αυτόν τον αυτόματο μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή μέσω του εικονιδίου του οδοντωτού τροχού.

Το παρακάτω είναι μία σύντομη περιγραφή των plug-in των κοινωνικών δικτύων που είναι ενσωματωμένα στην σελίδα μας.

Facebook

Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο της Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland). Έχουμε ενσωματώσει διάφορες λειτουργίες του Facebook στον δικτυακό μας τόπο (όπως το “like” (Μου αρέσει), “share” (Κοινοποιήστε/ Κοινοποίηση)). Οι λειτουργίες του Facebook αναγνωρίζονται από το λογότυπο του Facebook. Ανάλογα με τον τύπο της λειτουργίας, μπορούν να προστεθούν και άλλες λειτουργίες (για παράδειγμα, “like” (Μου αρέσει), “recommend” (προτείνουμε)). Μπορείτε να πείτε στους φίλους σας του Facebook και στους χρήστες του Facebook ποία άρθρα σας αρέσουν/ προτείνετε χρησιμοποιώντας το μπουτόν “like” (Μου αρέσει). Εάν, σαν χρήστης του Facebook, έχετε προσθέσει την μπάρα συστάσεων του Facebook στις εφαρμογές σας στο Facebook, δημοσιεύετε αυτόματα τη δραστηριότητα ανάγνωσης στο Facebook στο newsfeed σας και στο χρονολόγιό σας αμέσως μόλις ανοίξει η μπάρα συστάσεων στον δικτυακό μας τόπο. Στο Facebook, οι άνθρωποι που εξουσιοδοτήσατε όταν εγκαταστήσατε την εφαρμογή μαθαίνουν κατόπιν ποιά από τα άρθρα μας διαβάζετε αυτήν τη στιγμή ή ποιό περιεχόμενο στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να καταργήσετε τις μεμονωμένες καταχωρίσεις καθώς και την ίδια την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή στο Facebook. Τα “like” (Μου αρέσει) των χρηστών του Facebook συγχρονίζονται επίσης με τις συνεισφορές και τα άρθρα στη σελίδα μας, όσο χρόνο ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στον δικτυακό μας τόπο μέσω του Facebook. Μέσω της ενσωμάτωσης του μπουτόν του Facebook στην ιστοσελίδα μας, δημιουργείται άμεση σύνδεση από το πρόγραμμα περιήγησής σας ή από την εφαρμογή με τους διακομιστές του Facebook και το μπουτόν για την αντίστοιχη λειτουργία του Facebook που φορτώνεται από εκεί. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή, εδώ μεταφέρονται πληροφορίες στο Facebook, για παράδειγμα, ότι έχει κληθεί η εν λόγω σελίδα του διαδικτύου ή ότι έχει χρησιμοποιηθεί κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά μια λειτουργία του Facebook μόνοι σας, όπως κάνοντας κλικ στο μπουτόν “like” (Μου αρέσει), είναι πιθανό το Facebook να επεξεργάζεται άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτόν, το Facebook μπορεί, για παράδειγμα, να τοποθετήσει ένα cookie, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ανιχνεύσει ότι έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το μπουτόν “like” (Μου αρέσει) στο παρελθόν σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που έχουν ενσωματωμένα μπουτόν στο Facebook. Εάν εσείς, ως χρήστης του Facebook, είστε συνδεδεμένος την ίδια στιγμή στο Facebook, είναι επίσης δυνατό να επιτρέψετε την πρόσβαση της σελίδας στο προφίλ σας στο Facebook. Εάν κάνετε κλικ σε ενσωματωμένα μπουτόν του Facebook και συνδεθείτε μετά στο Facebook (ή είστε ήδη συνδεδεμένοι), οι πληροφορίες “liked” ή “recommended” μπορούν, για παράδειγμα, να δημοσιευθούν σε σύντομη μορφή στο Facebook στο προφίλ σας και στο χρονολόγιό σας. Με τον τρόπο αυτόν, το Facebook μπορεί συνεπώς να συλλέξει και να αποθηκεύσει περαιτέρω δεδομένα χρήσης. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα προφίλ χρηστών του Facebook που εκτείνονται πέρα από αυτά που αποκαλύπτετε στο Facebook από μόνοι σας. Εάν δεν έχετε απενεργοποιήσει τα ενσωματωμένα κοινωνικά plug-in, αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να εμποδίσετε το Facebook να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο, στον δικό σας λογαριασμό χρήστη του Facebook, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από τον δικό σας λογαριασμό χρήστη του Facebook πριν επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς ποιά δεδομένα συλλέγει το Facebook για δικούς του σκοπούς στην πολιτική απορρήτου δεδομένων του Facebook, εκεί μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Facebook και τα σχετικά σας δικαιώματα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πολιτική απορρήτου δεδομένων του Facebook εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Twitter

Το Twitter είναι μια υπηρεσία μικρο-blogging από την Αμερικάνικη εταιρεία Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Μέσω του μπουτόν του Twitter, δημιουργείται επίσης μία άμεση σύνδεση από το πρόγραμμα περιήγησής σας στους διακομιστές του Twitter και το μπουτόν που φορτώνεται από εκεί. Κατά τη διαδικασία, μεταφέρονται πληροφορίες στο Twitter ότι έχει κληθεί η σχετική σελίδα στο διαδίκτυο. Ακόμη κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι, αυτό σημαίνει ότι το Twitter μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει επίσης δεδομένα χρήσης. Εάν κάνετε κλικ στα μπουτόν του Twitter και κάνετε “tweet” πληροφορίες μέσω του παραθύρου του Twitter που ανοίγει, μεταφέρετε τις πληροφορίες που έχετε κάνει tweet στο Twitter. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιεύονται κατόπιν στο προφίλ χρήστη του Twitter σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και την αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων σας από το Twitter, καθώς επίσης και τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορούν να βρεθούν στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Twitter, η οποία βρίσκεται εδώ: http://twitter.com/privacy .

θ) Χρήση της βάσης δεδομένων GeoLite2 και GeoIP2 για γεωγραφική θέση

Η βάση δεδομένων GeoLite2 ή GeoIP2 χρησιμοποιείται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, αυτό παρέχεται από τον πάροχο MaxMind Inc. και φιλοξενείται στην MAN ή σε τρίτους παρόχους. Στη βάση δεδομένων GeoLite2 ή GeoIP2, τα κατά προσέγγιση δεδομένα τοποθεσίας / γεωγραφικής θέσης, με βάση τη χώρα από την οποία προέρχεται η διεύθυνση IP, αντιστοιχίζονται στις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται. Για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα αναζήτησης, για να σας παρέχουμε τις πιο κατάλληλες πληροφορίες και για να προκαθορίσουμε τις διαμορφώσεις του δικτυακού τόπου, οι οποίες θα κάνουν πιο ευχάριστη την επίσκεψή σας στα site μας (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας), θα μεταδοθεί μία πιο ειδικά προσαρμοσμένη σε εσάς και στην χώρα προέλευσής σας θέση μαζί με τη διεύθυνση IP σας μέσω της βάσης δεδομένων GeoLite2 ή GeoIP2. Δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

μ) Piwik PRO

Χρησιμοποιούμε το Piwik PRO Analytics Suite ως λογισμικό ανάλυσης ιστότοπων και εφαρμογών και διαχειριζόμαστε με αυτό τις συναινέσεις. Συλλέγουμε δεδομένα για τους επισκέπτες ιστότοπου με cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP του επισκέπτη, το λειτουργικό σύστημα, το αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης, τη δραστηριότητα περιήγησης και λοιπές πληροφορίες. Δείτε το εύρος των δεδομένων που έχει συλλεχθεί από την Piwik PRO.

Υπολογίζουμε μετρήσεις όπως το ποσοστό αναπήδησης, προβολές σελίδας, συνεδρίες και συναφή για να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος/η εφαρμογή μας. Μπορούμε, επίσης, να δημιουργήσουμε προφίλ επισκεπτών με βάση το ιστορικό περιήγησης και να αναλύσουμε έτσι τη συμπεριφορά των επισκεπτών, να προβάλουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να διεξάγουμε διαδικτυακές εκστρατείες.

Η λύση μας φιλοξενείται στη Microsoft Azure στη Γερμανία και τα δεδομένα αποθηκεύονται για 25 μήνες.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Ανάλυση και παρακολούθηση μετατροπών βάσει της συγκατάθεσής σας. Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος (1) στοιχείο (α) ΓΚΠΔ.

Η Piwik PRO δεν διαθέτει τα στοιχεία σας σε άλλους υπεργολάβους επεξεργασίας ή σε τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί για δικούς της σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην οδηγία για την προστασία δεδομένων της Piwik PRO .

ν) Consent-Tool OneTrust

Χρησιμοποιούμε το OneTrust ως Consent Tool. Με το παρόν λογισμικό διαχείρισης προστασίας δεδομένων σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να συναινείτε στην αποθήκευση των cookies, όπως ορίζει ο νόμος, και να εξασφαλίζετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Περισσότερες πληροφορίες για το OneTrust είναι διαθέσιμες στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της OneTrust.

5. Περιορισμός στη χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχετε παράσχει αυτά τα δεδομένα σε εμάς.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας

Η νομική βάση για τη χρήση και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθ. 7 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ καθώς και σύμφωνα με την Ενότητα 13, Παρ. 2 Telemediengesetz (TMG, Γερμανική Πράξη Telemedia). Επεξεργαζόμαστε τα βασικά δεδομένα και τα δεδομένα χρήσης σας με βάση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ενοτήτων 14 και 15 της TMG, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα νόμιμο καθήκον κατά την έννοια του Άρθρου 6, Παρ. 1 (γ) EU GDPR, για το οποίο εμείς, ως χειριστές του δικτυακού τόπου, είμαστε υποχρεωμένοι.

7. Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων

Λόγω της χρήσης των παρουσιαζόμενων λειτουργιών, οι οργανισμοί που βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν επίσης να δουν τα δεδομένα σας. Στις χώρες αυτές το επίπεδο προστασίας των δεδομένων μπορεί να είναι ανεπαρκές, καθώς δεν υπάρχει απόφαση σχετικά με την επάρκεια της προστασίας δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καμία άλλη κατάλληλη εγγύηση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα σας μεταφέρονται σε αυτές τις τρίτες χώρες με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθ. 7 EU GDPR και Ενότητα 13, Παρ. 2 TMG (Γερμανική Πράξη Telemedia) ή με βάση τις ρήτρες εξαίρεσης του Άρθ. 49, Παρ. 1 EU GDPR οι οποίες εφαρμόζονται μέσω της ενεργοποίησης της εφαρμοζόμενης λειτουργίας.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να φανούν από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου MAN και VW, καθώς και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν και λειτουργούν τεχνικά αυτόν τον δικτυακό τόπο και τα συστήματα που συνδέονται με αυτόν. Έχουν συναφθεί συμβάσεις προστασίας δεδομένων με αυτές τις εταιρείες προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Τα δεδομένα αποστέλλονται μόνο σε κρατικούς φορείς και αρχές σύμφωνα με δεσμευτικούς εθνικούς νομικούς κανονισμούς.

8. Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο (δείτε Σημεία 1 και 2) αποθηκεύονται για δύο χρόνια, που υπολογίζονται από την χρονική στιγμή που άνοιξε ο δικτυακός μας τόπος.

Άλλα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή ή να μας ενημερώσετε ότι δεν θα επιθυμούσατε πλέον να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

Πέραν αυτού, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν υφίστανται υποχρεωτικές ή συμβατικές υποχρεώσεις διατήρησης.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για το αντίθετο, έχετε επίσης το δικαίωμα να διαγράψετε και να μπλοκάρετε τα δεδομένα σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα της μεταφοράς δεδομένων.

Επειδή συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας μέχρι να την ανακαλέσετε παραμένει ανεπηρέαστη από την απόσυρση της συναίνεσής σας.

Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας.

Εάν, παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα, έχουν αποθηκευτεί λανθασμένες πληροφορίες, θα διορθώσουμε αυτές τις πληροφορίες μετά από αντίστοιχο αίτημα.

Σε περίπτωση παραπόνων, υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

10. Ασφάλεια

Η MAN προστατεύει τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας κατά τυχαίων ή προμελετημένων χειρισμών, απώλειας, καταστροφής ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας, όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, βελτιώνονται τακτικά ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη.

11. Σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους των άλλων παρόχων

Ο δικτυακός μας τόπος περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους άλλων παρόχων. Η MAN έλεγξε τους απευθείας συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους τη στιγμή της δημιουργίας της σύνδεσης και πείστηκε ότι ήταν απαλλαγμένοι από νομικές παραβιάσεις. Όμως, η MAN δεν έχει κανενός είδους επιρροή στο περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων και δεν είναι σε θέση να τους παρακολουθεί σε συνεχή βάση. Επομένως, η MAN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο συνδεδεμένων δικτυακών τόπων που έχουν τροποποιηθεί μετά τη δημιουργία της σύνδεσης. Αυτή η συμφωνία προστασίας δεδομένων δεν ισχύει για τους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους των άλλων παρόχων.

12. Επιφύλαξη

Προκειμένου να διατηρηθεί αδιάλειπτη η συνεχής ανάπτυξη του διαδικτύου, η MAN μπορεί να προσαρμόσει αυτή τη δήλωση που αφορά την προστασία των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής ανά πάσα στιγμή, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής


April 2023. V7.

Contact

MAN Hellas Truck & Bus S.A.

23, Irinis Avenue (ex NATO Avenue)

193 00 Aspropyrgos


info@manhellas.gr