Izključitve

Prevzeti ne bodo nobeni stroški za vzdrževalna dela in popravila na tovornjaku MAN ali za vgradnje, predelave in nadgradnje, razen če je to izrecno navedeno v garanciji mobilnosti. Garancija mobilnosti ne velja za okvare zaradi poškodb, za katere ne odgovarja proizvajalec.

Škoda, ki jo povzroči okoliščina, za katero družba MAN ni odgovorna, na primer nesreča, naklep, višja sila itd.

To vključuje škodo/posledično škodo, ki

 1. nastane zaradi nesreče, t. j. zaradi zunanjih poškodb
 2. nastane zaradi naklepa ali hude malomarnosti: Huda malomarnost brez omejitve pomeni nastopi zlasti, če se uporabi napačno ali neprimerno gorivo, je rezervoar prazen ali je akumulator izpraznjen zaradi okoliščin, za katere proizvajalec ni odgovoren, ali če je ključ vozila izgubljen ali zlomljen
 3. nastane zaradi namernih ali zlonamernih dejanj, nepravilne uporabe
 4. nastane kot posledica požara ali eksplozije zaradi zunanjih vplivov
 5. nastane zaradi višje sile
 6. nastane zaradi razpoke zaradi kamenčkov
 7. nastane zaradi kakršnih koli vojnih dogodkov, državljanske vojne, državljanskih nemirov, stavke, blokade, zasega ali drugega suverenega vmešavanja ali zaradi jedrske energije

Poškodbe zaradi neupoštevanja zakonskih ali MAN specifikacij/smernic in sprememb v vozilu ali vgradenj/nadgradenj, ki jih proizvajalec in/ali zakonodajalec ne pooblasti

To vključuje škodo/posledično škodo, ki

 1. nastane z udeležbo na vozniških dogodkih z dirkalnim značajem ali s povezanimi vadbenimi vožnjami.
 2. nastane zaradi dejstva, da tovornjak MAN ni bil uporabljen v skladu s predvidenim namenom (npr. bil je izpostavljen obremenitvi osi ali priklopnika, višji od dovoljenih obremenitev osi ali priklopnika, ki jih je določil proizvajalec).
 3. nastane zaradi tega, ker niso bile upoštevane specifikacije (dimenzije in teže) za vaš tovornjak MAN.
 4. nastane kot posledica sprememb prvotne zasnove motornega vozila (povečanje moči, dodatno opremljanje, predelava itd.) ali vgradnje delov drugih proizvajalcev ali dodatne opreme (npr. sistemi Dual Fuel System), razen če je te spremembe potrdil (npr. zaradi neskladnosti s proizvajalčevimi smernicami za nadgradnje), dovolil in ali pooblastil proizvajalec.
 5. nastane kot posledica kakršne koli manipulacije s tahografom ali števcem obratovalnih ur.
 6. nastane zaradi neskladnosti s spremenjenimi ali novimi zakonskimi zahtevami od prve registracije.
 7. nastane zaradi uporabe parafina ali kontaminiranega goriva in/ali tekočine AdBlue.

Poškodbe zaradi nepravilnih ali ne izvedenih popravil/vzdrževanja

To vključuje škodo/posledično škodo, ki

 1. nastane zaradi uporabe prepoznavnega predmeta, ki ga je treba popraviti, razen če škoda očitno ni povezana s potrebo po popravilu ali pa je bila okvara v času škode začasno odpravljena s soglasjem servisne mreže MAN.
 2. nastane zaradi nepravilnih popravil ali vzdrževanja, pod pogojem, da so bili vzrok za škodo.
 3. ali stroške, ki nastanejo z odstranjevanjem uhajajočih pogonskih sredstev (npr. okoljska škoda).

Posledična škoda, nastala zaradi poškodb na pnevmatikah, centrirnih utežeh, okvarjeni prikolici/polpriklopniku ali stroškov, ki so nastali kot posledica poškodbe prepeljanega blaga

To vključuje škodo/posledično škodo, ki

 1. nastane zaradi poškodb na pnevmatikah in centrirnih utežeh.
 2. ali stroške za tovornjak MAN, ki so nastali zaradi preluknjane pnevmatike.
 3. nastane zaradi okvarjene prikolice ali polpriklopnika.
 4. nastane zaradi transportnega blaga ali stroškov, nastalih zaradi izgubljenega tovora.