Zanesljiva pripravljenost v primeru okvare na cesti in pomoč v primeru nenačrtovanih izpadov: Garancija mobilnosti

Garancija mobilnosti MAN je v celoti sestavni del paketa storitev MAN TopUsed.

  • Služba za pomoč ob okvari na cesti na lokaciji
  • Vleka do najbližje MAN servisne oporne točke
  • Po potrebi zagotovitev nadomestnega vozila ali pavšal v primeru izpada

Vse informacije o garanciji mobilnosti MAN