Uitsluitingen

Er worden geen kosten vergoed voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de MAN-vrachtwagen of voor aanbouwen, installaties, ombouwen of opbouwen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegezegd in de mobiliteitsgarantie. De mobiliteitsgarantie geldt niet voor pech door schade waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.

Schade door een omstandigheid waarvoor MAN niet verantwoordelijk is zoals een ongeval, opzettelijk handelen, overmacht, enz.

Dit omvat schade/gevolgschade

 1. na een ongeval, d.w.z. door een externe beschadiging
 2. na opzettelijk handelen of grove nalatigheid: Van grove nalatigheid is in het bijzonder sprake, maar niet beperkt tot, wanneer de verkeerde of ongeschikte brandstof wordt gebruikt, de tank leeg is of de accu is ontladen door een omstandigheid waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is, of wanneer de voertuigsleutel verloren of gebroken is
 3. na moed- of kwaadwillige handelingen, onjuist gebruik
 4. na brand- of explosieschade die door externe invloed werd veroorzaakt
 5. na overmacht
 6. na steenslag
 7. na oorlogsgebeurtenissen van welke aard dan ook, burgeroorlog, burgerlijke onrust, staking, uitsluiting, inbeslagname of andere soevereine inmenging of als gevolg van kernenergie

Schade veroorzaakt door het niet naleven van wettelijke of MAN-specificaties/richtlijnen en dor wijzigingen aan het voertuig of aan inbouwen/opbouwen die niet geautoriseerd zijn door de fabrikant en/of wetgever

Dit omvat schade/gevolgschade

 1. die ontstaat ​​door deelname aan rij-evenementen met een racekarakter of door de daarbij behorende oefenritten.
 2. die veroorzaakt wordt doordat de MAN-vrachtwagen niet is gebruikt voor het beoogde doel (bijv. hij is blootgesteld aan as- of aanhangwagenbelastingen die hoger zijn dan de door de fabrikant toegestane as- of aanhangwagenbelastingen).
 3. die ontstaat doordat de specificaties (afmetingen en gewichten) van uw MAN-vrachtwagen niet zijn nageleefd.
 4. die als gevolg van wijzigingen aan het oorspronkelijke ontwerp van het voertuig (tuning, achteraf inbouwen, ombouw, etc.) of het inbouwen van onderdelen van derden of accessoires (bijv. dual-fuel systemen) veroorzaakt werd indien deze wijzigingen niet door de fabrikant gecertificeerd (bijv. door niet-naleving van de installatierichtlijnen van de fabrikant), goedgekeurd en/of geautoriseerd zijn.
 5. die ontstaan is ​​als gevolg van enige vorm van manipulatie van de kilometerteller of tachograaf en bedrijfsurenteller.
 6. die is ontstaan ​​door niet-naleving van gewijzigde of nieuwe wettelijke vereisten sinds de eerste registratie.
 7. die ontstaan is door het gebruik van paraffine of verontreinigde brandstof en/of AdBlue.

Schade als gevolg van een onjuiste of niet-uitgevoerde reparatie/onderhoud

Dit omvat schade/gevolgschade

 1. die ontstaan is​door het gebruik van een herkenbaar te repareren zaak, tenzij de schade aantoonbaar geen verband houdt met de noodzaak tot reparatie of het defect ten tijde van de schade met toestemming van het MAN servicepunt tijdelijk werd hersteld.
 2. als gevolg van onjuiste reparaties of onderhoud indien deze de oorzaak van de schade waren.
 3. of kosten die voortvloeien uit het verwijderen van lekkende bedrijfsstoffen (bijvoorbeeld milieuschade).

Gevolgschade die te herleiden is tot schade aan de banden, balansgewichten, aan een defecte aanhangwagen/oplegger of gemaakte kosten als gevolg van schade aan transportgoederen

Dit omvat schade/gevolgschade

 1. die ontstaan is door schade aan de banden en de balansgewichten.
 2. of kosten aan de MAN-vrachtwagen die het gevolg zijn van schade aan de banden.
 3. waarvan de oorzaak te herleiden is tot een defecte aanhangwagen of oplegger.
 4. aan transportgoed of gemaakte kosten als gevolg van verloren vracht.