ADATVÉDELEM

1. Általános információk

a) Bevezetés

Az Ön személyes adatainak védelme az MAN csoport társaságainak – a továbbiakban MAN - adatkezelése során nagyon fontos célunk. A személyes adatokat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – a továbbiakban rendelet - előírásai és a magyar jogszabályok szerint kezeljük.

Ezeket a szabályokat kiegészítve az MAN társaságok egy kötelező konszern irányelv alapján egy egységes, átfogó adatvédelemre is kötelezettek. Az MAN-en belül ezáltal világszerte egy olyan védelmi szintet biztosítunk, mely megállja helyét az Európai Unióban is.

Továbbá a munkavállalóink is kötelesek a személyes adatokkal történő bizalmas bánásmódra.

b) Felelős, adatvédelmi tisztségviselő,

Az adadvédelmi jogszabályok értelmében a felelős az az MAN társaság, amelyik az Ön adatait egy már létrejött vagy megkötés előtt álló szerződés alapján kezeli.

Adatvédelmi kérdésekben kérjük forduljon adatvédelmi tisztségviselőnkhöz:

Dr. Francia Balázshoz.
Tel: 06-30-2068198
E-mail: francia.balazs@upcmail.hu

2. A weboldallal kapcsolatos információk

Ezen adatvédelmi nyilatkozattal arról tájékoztatjuk Önt, hogy hogyan és milyen személyes adatot kezelünk, dolgozunk fel, használunk, amikor Ön ezt a weboldalt meglátogatja.

“Személyes adat“ minden olyan adat, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosítható személynek egy olyan természetes személyt tekintünk, amely közvetlenül vagy közvetve egy ismertetőjel hozzárendelésével - mint pl. egy név, egy azonosítószám, egy helymeghatározás, online-azonosítójel, egy vagy több különös tulajdonság, ezen személy fizikai, pszihológiai, genetikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonossága- meg lehet határozni.

Ezen és más weboldalak célja, hogy Ön információkhoz jusson az MAN csoport kiválasztott társaságairól.

A jelen nyilatkozat nem vonatkozik olyan társaságokra, melyek nem állnak az MAN tulajdonában vagy irányítása alatt vagy olyan személyekre, akik nem az MAN alkalmazásában vagy irányítása alatt állnak.

3. Általános információk és anonim használati adatok rögzítése

Amikor Ön a weboldalainkat meglátogatja, automatikusan általános természetű információk kerülnek rögzítésre. Ezek az információk az alkalmazott internetböngésző fajtáját, az operációs rendszert, az Ön internetszolgáltatójának domainnevét, az Ön által látogatott weboldalt, ill. a megtekintéssel kapcsolatos műszaki információkat tartalmaznak (https/http módozat, https/http-Verzió, https/http státusz kód, az átadott adatok hossza). Csak kizárólag olyan információkról van szó, amelyekből nem lehet az Ön személyére következtetni. Ilyen adatokat bármely más internet oldal látogatása során ugyanígy generálnak, tehát nem a mi oldalunk különleges funkciójáról van szó.

Ilyen jellegű információkat kizárólag anonimizálva kezelünk és statisztikai célból értékelünk. Minél jobban megértjük az Ön kívánságait, annál gyorsabban tudjuk a kívánt információt az oldalainkon megjelentetni.

4. Személyes adatok keletkezése és feldolgozása

a) Az oldalon történő egyszerű szörfölés

Amennyiben Ön meglátogatja weboldalunkat, a web szervereink szabványszerűen tárolják az Ön IP-címét amelyről kapcsolódot, valamint a látogatás dátumát és időpontját.

b) Web-alkalmazások használata

Web-alkalmazásaink használata során csak olyan információkat rögzítünk, amelyek az alkalmazás hatékony működéséhez szükségesek.

c) Online-adatlapokon történő regisztrálás

További személyes adatot csak abban az esetben kezelünk, amennyiben azokat Ön saját akaratából rendelkezésünkre bocsájtja és amennyiben ezek az adatkezelés céljából szükségesek mint pl. egy regisztráció, egy előfizetés, egy közvéleménykutatás vagy egy versenykiírás keretében.

d) Cookie-k alkalmazása

A cookie-k kis méretű szöveges adatok, amelyek a számítógépén tárolódnak, és amelyek adatokat tartalmaznak a mint pl. az oldal személyes beállításai és bejelentkezési információk. Ezeket a szöveges adatokat az a web szerver hozta létre és továbbítja Önhöz, amellyel Ön az internet böngészőjével felépítette a kapcsolatot. Általánosságban azért alkalmazunk cookie-kat, hogy elemezhessük weboldalaink iránti érdeklődést, illetve felhasználó-barátabbá tegyük oldalainkat. Természetesen lehetősége van a webhelyünk cookie-k nélküli megtekintésére is. Amennyiben az oldalainkat teljes körűen, kényelmesen szeretné használni, engedélyeznie szükséges a cookie-kat, melyek bizonyos funkciók gyakorlását lehetővé illetve a használatot kényelmessebbé teszik. Az MAN abból a célból alkalmaz cookie-kat, hogy felhasználó-barátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegye szolgáltatását. Az általunk létrehozott cookie-k nem tartalmaznak személyspecifikus információkat. A weboldalaink használatával – amennyiben a böngészőjének beállításaiban ezt megengedte - Ön egyetértését fejezte ki a cookie-k használatával. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadják a cookie-kat. Ennek ellenére lehetősége van arra, hogy kikapcsolja ezt a funkciót a böngészőjében és bizonyos cookie-k vagy általában a cookie-k használatát elutasítsa.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beállítások módosítása mindig csak az adott böngészőt érintik. Amennyiben különböző böngészőket vagy több számítógépet is használ, ismételten el kell végeznie a beállításokat. Ezáltal Ön bármikor törölheti a cookie-kat a számítógépéről.A cookie beállításokkal pl. a megváltoztatásukkal vagy törlésükkel kapcsolatos további információkat a böngészőjének segítőfunkciójából szerezhet.

Az alábbiakban a leggyakrabban használt cookie fajtákat és alkalmazási célukat soroljuk fel.

Munkamenet cookie-k

Miközben Ön egy weboldalt látogat, időlegesen egy „munkamenet cookie“ kerül a számítógépének adattárolójába, amelyben egy munkamenet azonosító tárolódik abból a célból pl. hogy minden oldalváltásál megakadályozza azt, hogy újból be kelljen jelentkeznie. Látogatását követően a kijelentkezéssel törlődnek vagy elveszítik érvényességüket, amint a munkamenete automatikusan lejárt.

Állandó vagy protokolláris Cookie-k

Egy állandó vagy protokolláris cookie egy előrelátott lejárati időről szóló adatot ment le az Ön számítógépén. Ezáltal a cookie-k által a weboldalak a következő látogatása alkalmával emlékeznek az ön információira és beállításaira ezáltal egy gyorsabb és kényelmesebb hozzáférést biztosítanak mivel Önnek nem kell ismételten pl. a nyelvi beállításokat megadni. A lejárati idő elteltével a cookie automatikusan törlődik, amennyiben Ön azt az oldalt látogatja meg, amelyik ezt előállította

Elsődleges Cookie-k

Maga a weboldal által létrehozott fájlok (ugyanazon domain mint a böngésző címsora) és csak ezen weboldal tudja ezeket olvasni. Ezek a cookie-k főként olyan információkat rögzít (mint pl. a beállítások), amelyek az Ön következő látogatása alkalmával használhatóak.

Harmadik féltől származób Cookie-k

A harmadik féltől származó cookie-k más ajánlattevőtől erednek, mint az oldal üzemeltetője. Ezek felhasználhatóak pl. reklámcélú információgyűjtésre, felhasználó által definiált tartalomgyűjtésre és web-statisztikák gyűjtésére.

e) Google Analytics – a Google adatfeldolgozási tevékenysége

Webhelyünk használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. („Google”) vállalat webelemzési szolgáltatása. A Google Analytics szolgáltatás is használ cookie-kat. Ennek során maga a Google vállalat is kezel cookie-kat (Google Analytics cookie-k) és úgynevezett harmadik felek által alkalmazott cookie-kat (DoubleClick cookie-k). Az ezekkel a cookie-kkal létrejött, a webhely használatára vonatkozó információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google, Inc. vállalat egyik egyesült államokbeli szerverére kerülnek és ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje számunkra a webhely Ön által történő használatát, jelentéseket állítson össze a számunkra a webhelyen történő műveletekről, és további, a webhely és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson, különös tekintettel olyan funkciókra, mint pl. a hirdetések megjelenítése, az újraértékesítés, a Google Display hálózatán történő megjelenésekkel kapcsolatos jelentések, a DoubleClick kampánymenedzserrel történő integráció vagy a Google Analytics teljesítményjelentései demográfiai jellemzők és érdeklődési területek alapján. Ezeket az információkat szükség esetén a Google is átadja harmadik fél számára, amennyiben törvény kötelezi rá, vagy amennyiben a harmadik fél feldolgozza ezeket az adatokat a Google megbízásából. A Google az Ön adatait saját, pl. profilalkotási céljaira használhatja, és az információkat további adatokkal, pl. a Google-fiókok adataival fűzheti össze.

A webhely használatával nyilatkozik arról, hogy egyetért az Önnel kapcsolatos, rögzített adatoknak a fent ismertetett módon és célból, a Google által történő feldolgozásával. Szeretnénk utalni arra, hogy webhelyünk a Google Analytics adatvédelmének fokozása érdekében „anonymizeip” megoldást alkalmaz. Az IP-címek rögzítése és további feldolgozása ezáltal csak rövidített formában történik. Ezáltal kizárt a konkrét személyek közvetlen azonosítása a webhelyünk elemzése és használata során. Lehetősége van a Google Analytics cookie-k elhelyezésének elutasítására a böngésző bővítménye segítségével. Ilyen módon élhet azzal a joggal, hogy megtagadja a Google Analytics által történő adatrögzítést, adatfeldolgozást és adatfelhasználást jövőbeli hatállyal. Ehhez telepítheti a böngészőkhöz való Google Analytics Opt-out beépülő modult. Ezáltal akadályozhatja meg, hogy a Google Analytics információkat tároljon a webhely Ön által történő meglátogatásával kapcsolatban.

További információk és az Opt-out beépülő modul letöltésére és telepítésére vonatkozó tudnivalók az alábbi oldalon találhatók: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatív és kiegészítő megoldásként a mobilkészülékkel rendelkező felhasználók alkalmazhatnak OptOut cookie-t. A hivatkozás egy olyan oldalra irányítja, ahol egy olyan cookie-t tölthet le a számítógépére, amelynek köszönhetően a Google Analytics nem rögzít több adatot. Kattintson ide a Google Analytics által történő adatrögzítés letiltásához.

Lehetősége van a Google Analytics kikapcsolására a megjelenő hirdetések esetében, és a megjelenéseknek a Google Display hálózatában történő testreszabásához, ha felkeresi az alábbi megjelenési beállítások hivatkozását: https://www.google.de/settings/ads .

f) Google DoubleClick

A Google Doubleclick a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") szolgáltatása. A Google Doubleclick cookie-kat alkalmaz abból a célból, hogy Önnek releváns reklámhirdetések jelenjenek meg. Ennek során a böngészőjéhez egy ál azonosítószámot rendelnek ( ID), hogy megvizsgálják, hogy milyen reklámokat jelentetett meg és milyen reklámokra kattintott rá. A cokkiek nem tartalmaznak személyes adatokat. A DoubleClick-cookie-k alkalmazása lehetővé teszi csupán a Google és partner weboldalai számára hirdetések kapcsolódását a weboldalunkon vagy más weboldalakon történt előző látogatásai alapján.A cookie-k által megszerzett információkat a Google egy Egyesült Államokbeli szerverre továbbítja és tárolja. Az adatokat a Google harmadik személyek részére csak jogszabályban meghatározott esetben vagy adatfeldolgozási tevékenység keretében adja át. A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az Ön adatait más a Google által kezelt más adatokkal.

A webhely használatával nyilatkozik arról, hogy egyetért az Önnel kapcsolatos, rögzített adatoknak a fent ismertetett módon és célból, a Google által történő feldolgozásával. A böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k mentését, fel szeretnénk azonban hívni a figyelmét, hogy ebben az esetben nem tudja teljeskörűen használni weboldalaink minden funkcióját.

Lehetősége van tehát a cookie-k által a weboldalaink használatára vonatkozó adatainak a Google-hoz történő továbbítását és a Google által történő feldolgozását megakadályozni, a DoubleClick deaktiválási kiterjesztési pontnál található böngészőbeállítást letölteni és installálni. Alternatív lehetőség továbbá a DoubleClick cookie-kat Digital Advertising Alliance alábbi Linkjén deaktiválni.

g) Google reCaptcha

Ez az oldal alkalmazza reCaptcha biztonági célokat,, a Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) szolgáltatását. Ez a szolgáltatás megállapítja, egy internetes adatlapba történő adatbevitel egy ember által vagy visszaélésszerűen automatizált, gépi feldolgozás által. Ezen közben az Ön előzetesen lerövidített IP címe és esetlegesen szükséges egyéb szükséges adatok kerünek a Google részére továbbításra.Kivételes esetben kerülhet továbbításra a Google egy Egyesült Államokbeli szerverére az Ön teljes IP címe és ott rövidítik le. A reCaptcha keretében a böngészőjéből továbbított adatok nem kerülnek összevezetésre a Google más adataival. A Google adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos további információkat itt találja: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) A közösségi média plug-inja (Facebook, Twitter)

A plug-inok olyan számítógépes programok, egy másik szoftvertermékhez, mint pl. egy weboldalhoz kapcsolódnak és ezáltal annak funkcióit kibővítik.Majdnem minden, ma a piacon jelen lévő plug-in közösségi hálózatok (angolul Social Media) üzemeltetőinek fejlesztései.Eezn hálózatok alapvető funkciója, hogy a használóinak egy többnyire ingyenes interakciós és kommunikációs felületet biztosítson.

A közösségi média plug-injainak bekötése mindenesetre oda vezet, hogy csupán az oldal lehívásával –a plug-in külön beklikkelése nélkül- ezek a szolgáltatások az IP címét és más viselkedési adatokat (dátum, időpont, URL-cím, böngésző) megszerzik. Ez nem csak az adott szolgáltatás regisztrált használóinál következik be, hanem a weboldal látogatóinál, akik nem rendelkeznek regisztrációval az adott szolgáltatásra és így a megfelelő használati feltételeket sem fogadták el.A közzösségi média plug-injai cookie-kat alkalmaznak (lásd d) pont) acélból, hogy azonosítsák a weboldal látogatóját. Ezek a cookie-k a meglátogatott weboldalról az Ön számítógépén kerülnek mentésre és a weboldal ismételt látogatásakor visszahívásra kerülnek.A cookie-k ismertetőjele a weboldal minden látogatásakor a megfelelő plug-in által – a plug-in aktív használata nélkül is- kérdezés nélkül a mindenkori szolgáltatás szerverére kerül továbbításra. Az egyedi cookie ismertetőjeleknek a múltbéli weboldal letöltésekkel történ összekötése által lehetővé válik a szörfölési magatartás megfigyelése (profilalkotás). A fent említett viselkedési adatok rendszerezése által például megállapítható, hogy milyen weboldalakat látogatott meg a cookie-hoz tartozó felhasználó. Ilyen módon a közösségi médiaszolgáltatók az Ön internetes aktivitását dokumentálhatnák. Ezt megakadályozandó és az Ön magánszférájának jobb megőrzése érdekében a weboldalunk a dupla klikkelési módszert alkalmazza, ami a heise.de kezdeményezése (itt talál további információkat is erről). Weboldalunk csak olyan deaktivált gombokat ágyaz be, amelyek még nem állítottak elő kapcsolatot közösségi média szolgáltatók plug-injeikkel és így az oldalaink megnyitásakor nem adnak tovább adatokat. Csak amennyiben egy billentyűt lenyom, akkor aktiválja ezzel és járul hozzá a kommunikációhoz a Facebookon, Twitteren-on. Egy második gombnyomással tud azután tartalmakat megosztani. Amennyiben Ön egy közösségi oldalt látogat, amelynek a közösségi plug-inját használn szeretné, és már bejelentkezett, a Facebookon és -on egy további ablak történik ez. A Twitteren egy Popup-ablak jelenik meg, amelyen a beszélgetést még fel lehet dolgozni.Amennyiben Ön egy közösségi plug-in aktiválása és használata mellett döntött, ismerje meg az adott szolgáltatónak az Ön adataival való eljárását és adatvédelmi nyilatkozatát ( https://www.facebook.com/about/privacy/ , http://twitter.com/privacy ).

Rámutatunk, hogy a gomb aktiválása csak a letöltött oldalra és a kiválasztott szolgáltatásra érvényes.

A hozzájáruló gombot a beállítások között (a fogaskerék ikonra történő kattintással) tudja tartósan is aktiválni. Tegye ezt, vagy a megfelelő kipipálással a közösségi hálózat engedélyezéséhez.A fogaskerék ikon segítségével ezt az automatizmust bármikor visszafordíthatja.

A következőkben egy rövid ismeretést adunk a weboldalunkra bekötött közösségi média plug-inekről.

Facebook

A Facebbok a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland). közösségi hálózata.

A weboldalunkon a Facebook különböző funkciói vannak beépítve ( pl. „like“, „megosztás“). A Facebook funkciókat a Facebook logóval jelöltük. A funkció fajtájától függően további funkciók jöhetnek be (pl. „like“, javasol“) A like gomb megnyomásával a Facebook ismerőseivel és a Facebook használókkal közölheti, hogy milyen tartalmakat szeret/ajánl Ön. Amennyiben Ön Facebook felhasználóként a Facebook Recommendations Bar-t hozzáadta Facebook alkalmazásaihoz, akkor nyilvánossá teszi automatikusan a Facebook olvasási aktivitását a Newsfeedben és az idővonal krónikájában, amennyiben a Recommendations Bar az oldalunkon felnyitódik. Azok a személyek a Facebookon tudni fogják, hogy milyen cikket olvas éppen vagy milyen tartalmakat használ oldalukon, akiknek Ön az alkalmazás telepítésekor Ön megadta ezeket a jogosultságokat. Az egyes bejegyzéseket vagy magát az applikációt Ön bármikor eltávolíthatja. A felhasználó Facebokk „like“ –ai a hozzájárulásokkal és cikkekkel az oldalunkon szinkronizálásra kerülnek, amennyiben a felhasználó a Facebookon keresztül bejelentkezik az oldalunkra. A Facebook gombok oldalunkon megvalósított integrációja által az Ön böngészőjéből ill. az alkalmazásból egy közvetlen kapcsolat létesül a Facebook szerverével és a mindenkori Facebook funkció onnan kerül letöltésre. Mint már kezdetben említettük, többek között információ kerül továbbításra a Facebookhoz, hogy Ön a megfelelő oldalt letöltötte vagy bizonyos szolgáltatást igénybe vett. Amennyiben Ön aktívan egy Facebook funkciót használ, pl. egy like gombra klikkel, elképzelhetó, hogy a Facebook további személyes adatot is feldolgoz. A Facebook pl. cookie.kat is elhelyezhet a Facebookon keresztül más internetoldalakon, amelyek Facebook gombokat integráltak, amelyek felismerhetik, hogy Ön a múltban már használta a like gombot. Amennyiben Ön egyidejűleg Facebook felhasználóként be van jelentkezve, akkor egy oldal letöltését is össze lehet kötni az Ön Facebook profiljával. Amennyiben Ön az integrált Facebook gombra klikkel, és utána bejelentkezik a Facebookra vagy már bejelentkezett, akkor a like-olt vagy ajánlott információk megjelennek a profiljában és az idővonalán. A Facebook így adott esetben további használói adatokat kezelhet és tárolhat. A Facebooknál így felhasználói profilok keletkezhetnek, azontúl is, amit Ön a Facebooknak kiszolgáltat. Amennyiben Ön a beágyazott közösségi plug-inokat nem deaktiválta de mégsem szeretné, hogy a Facebook az Ön oldalainkon tett látogatását hozzárendelje a Facebook felhasználói fiókjához, jelentkezzen ki a felhasználói fiókból, mielőtt meglátogatja oldalunkat.Azt, hogy milyen adatokat milyen célból kezel a Facebook, megtudhatja a Facebook adatvédelmi nyilatkozatából és további információkat szerezhet a Facebook adatkezeléséről és adatfeldolgozásáról és az ezekkel kapcsolatos jogairól. A Facebook adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:

https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Twitter

A Twitter az amerikai cég, a Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107) mikroblog szolgáltatása. A Twitter gomb klikkelésével az Ön böngészőjéből közvetlen kapcsolat jön létre a Twitter szervereivel és onnan töltenek le adatokat. Így továbbításra kerül az információ, hogy az adott internetoldalt letöltötte. Akkor is, amennyiben Ön nem jelentkezett be, a Twitter adott esetben használati adatokat kezelhet és tárolhat. Amennyiben Ön a Twitter gombot klikkeli, és a megnyíló Twitter ablakon twittel, továbbítja a twittelt információkat a Twitternek.Ezek az információk azután a Twitter felhasználói profilján nyilvánosságra kerülnek. További információkat szerezhet a Twitter adatkezeléséről, adatértékeléséről, adatfeldolgozásáról és az ezekkel kapcsolatos jogairól a Twitter adatvédelmi nyilatkozatából, melyet letölthet az alábbi linkről:

http://twitter.com/privacy .

i) A GeoLite2 és a GeoIP2 adatbázis alkalmazása a földrajzi adatok meghatározásához

Ez a webhely a MaxMind Inc. szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, az MAN illetve harmadik személyek szerverén tárolt GeoLite2 és GeoIP2 adatbázisokat alkalmazza. A GeoLite2 illetve a GeoIP2 adatbázisokban a használt IP-címek megközelítő tartózkodási helyei és földrajzi adatai vannak hozzárendelve ahhoz a származási országhoz, amely az IP-cím forrása. Annak érdekében, hogy javítsuk a keresések eredményességét, Önnek megfelelő információkat tudjunk szolgáltatni, illetve az Ön igényeire szabott webhely-konfigurációk (pl. nyelvbeállítások) előzetes beállításaival kényelmesebbé tegyük webhelyünk használatát, az IP-címe alapján az MAN szerverén tárolt GeoLite2 és GeoIP2 adatbázis meghatározza az Ön tartózkodási országát. Ennek során nem adjuk át személyes adatait harmadik fél számára.

5. A személyes adatok kezelésének célhoz kötöttsége

Az ön személyes adatait csak olyan célből kezeljük, amelyre Ön ezeket az adatokat rendelkezésünkre bocsátotta.

6. A feldolgozás jogalapja

Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon használjuk és tároljuk:

Az adatvédelmi rendelet (GDPR) 6.cikke (1) bek, a) pontja: az Ön beleegyezése

7. Személyes adatok továbbadása

A rendelkezésre álló funkciók használata által olyan személyek is láthatják adatait, melyek székhelye nem az Európai Gazdasági Térségben található.Ezekben az országokban adott esetben nem kielégítő az adatvédelmi színvonal, mert az EU Bizottságának arányossági döntése valamint a személyes adatok védelmének megfelelő garanciák nem állnak rendelkezésre.

Az adatok átadásának jogalapja ezekbe a harmadik országokba az adatvédelmi rendelet (GDPR) 6.cikke (1) bek, a) pontja: az Ön beleegyezése valamint a 49. cikk (1) bekezdés a különös helyzetekben biztosított eltérésekről, mely a megfelelő funkció aktiválása által válik érvényessé.Az Ön személyes adatatit kapcsolt vállalkozásaink az MAN és VW konszernből valamint külső szolgáltatóók láthatják, melyke zet a weboldalt és a vele összefüggő rendszereket rendelkezésünkre bocsájtják és technikailag üzemeltetik.Ezekkela cégekkel adatvédelmi megállapodásokat kötöttünk, hogy a zadatvédelem magas szintjét biztosítsuk.Állami intézmények és hatóságok részére kötelező erejű jogszabályi előírás esetén történik adattovábbítás.

8. Adattárolás, törlés

Azon adatok, melyek a honlapunkon tett látogatásával összefüggenek ( lásd 1 és 2a pont), az oldalunk megnyitásától számított 2 éves időtartamra kerülnek tárolásra.

Egyéb személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk, hogy ezeket az eddig használt funkciókat már nem kívánja igénybe venni.

Azontúl csak akkor csak abban az esetben tároljuk az adatokat, amennyiben jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségünk lenne ezek további megőrzésére.

9. Az Ön jogai

Az Önnel kapcsolatos adatokról történő tájékoztatáshoz és az adatai helyesbítéséhez fűződő joga mellett –amennyiben jogszabályi kötelezettségünkkel ez nem áll ellentétben- Önnek joga van az adatai törlését kérni illetve panaszt tehet az adatai kezelése ellen illetve kérheti az adatkezelés korlátozását. Továbbá megilleti Önt az adathordozhatóság joga is.

Amennyiben az Ön személyes adatait az Ön beleegyezése alapján kezeljük, akkor Önnek joga van a beleegyezését a jövőre nézve visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás közléséig az adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben szükséges, meg kell győzödnünk az Ön személyazonosságáról, mielőtt a fenti kéréseit feldolgozzuk.

Amennyiben az adatok helyessége és aktualitása érdekében tett fáradozásaink ellenére téves információkat rögzítettünk volna, megfelelő kérésre helyesbítjük ezeket.

Panasz esetén fennáll a lehetősége, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz forduljon.

10. Adatbiztonság

Az Ön adatait az MAN műszaki és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi, hogy az esetleges vagy szándékos manipulációt, adatvesztést, adatmegsemmisülést vagy illetéktelen személyek adatokhoz történő hozzáférését megakadályozzuk.

A biztonsági intézkedéseinket, mint pl. az adatok titkosítását, a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

11. Más társaságok weblapjainak linkjei

Weboldalunk tartalmazhatja más társaságok weboldalainak linkjeit. Az MAN meggyőződött arról, hogy a link létrehozatalakor ezen oldalak nem tartalmaztak illegális tartalmakat. Az MAN-nek azonban nincs befolyása ezen oldalak tartalmára és nem tudja folyamatosan ellenőizni azokat. Éppen ezért az MAN nem vállal felelősséget a belinkelt oldalakért, melyeket később megváltoztattak. A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a más társaságok belinkelt oldalakra.

12. Jogfenntartás

Az MAN-nek jogában áll az adatvédelmi előírásokra figyelemmel az adatvédelmi nyilatkozatot módosítani, hogy az internet folyamatos fejlődése által állított kihívásoknak megfeleljen.April 2021. V4.

Kapcsolat

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Csonka János utca 2

2330 Dunaharaszti


Kapcsolat az adatvédelmi csoporthoz a személyes jogok gyakorlása érdekében