Kizárások

Nem kerül sor az MAN tehergépkocsikon vagy berendezéseken, szerelvényeken, átalakításokon, valamint felépítményeken történő karbantartási és javítási munkák költségeinek átvállalására, kivéve, ha ezeket egyértelműen rögzíti a mobilitási garancia. A mobilitási garancia nem vonatkozik az olyan károk miatt fellépő meghibásodásokra, amelyekért nem felelős a gyártó.

Az MAN-en kívül álló körülmények (pl.: baleset, szándékosság, vis major stb.) miatt keletkező károk

Ide tartoznak a következő károk és következménykárok:

 1. baleset (tehát külső behatás miatt keletkező károsodás) következtében
 2. szándékosság vagy súlyos gondatlanság következtében: Súlyos gondatlanságról kiváltképp akkor lehet szó (de nem kizárólag csak akkor), ha nem megfelelő vagy alkalmatlan üzemanyag tankolására kerül sor, ha teljesen kiürül a tank, ha az akkumulátor a gyártótól független körülmények miatt lemerül, vagy ha elveszik, illetve eltörik a járműkulcs
 3. rosszhiszemű cselekmények, szakszerűtlen használat következtében
 4. külső behatások miatt keletkezett tűz vagy robbanás okozta károk következtében
 5. vis major következtében
 6. kőfelverődés következtében
 7. bármilyen háborús események következtében (polgárháború, polgári zavargás, sztrájk, kizárás, lefoglalás, egyéb állami beavatkozás vagy nukleáris energia)

Jogszabályi vagy MAN-előírások/-irányelvek be nem tartása, valamint a gyártó és törvényhozó által a járművön, a berendezéseken és a felépítményen nem engedélyezett módosítások következtében keletkező károk

Ide tartoznak a következő károk és következménykárok:

 1. amelyek gépjárművekkel kapcsolatos verseny jellegű rendezvényeken való részvételkor vagy ehhez kapcsolódó gyakorláskor keletkeztek.
 2. amelyek úgy keletkeztek, hogy az MAN-tehergépkocsit rendeltetésellenesen használták (pl. a gyártó által meghatározottnál nagyobb tengelyterhelés vagy vontatott tömeg).
 3. amelyek azért keletkeztek, mert nem tartották be az MAN-tehergépkocsira vonatkozó előírásokat (méretek és súlyok).
 4. amelyek a gépjármű eredeti konstrukciójának módosítása (tuning, utólagos szerelés, átépítés stb.) vagy idegen elemek vagy tartozékok beépítése (pl. kettős üzemanyagrendszer) okozott, amennyiben ezeket a gyártó nem hitelesítette (pl. a gyártó felépítményre vonatkozó irányelveinek be nem tartása alapján), hagyta jóvá és/vagy adott rá felhatalmazást.
 5. amelyek a kilométeróra vagy a menetíró és üzemóra-számláló bármilyen manipulációjának következtében keletkeztek.
 6. amelyek az első forgalomba helyezés óta módosított vagy újonnan közzétett jogszabályok be nem tartása miatt keletkeztek.
 7. amelyek paraffinos vagy szennyeződött üzemanyag és/vagy AdBlue használata következtében keletkeztek.

Nem szakszerűen vagy nem elvégzett javítás/karbantartás következtében keletkezett károk

Ide tartoznak a következő károk és következménykárok:

 1. amelyek egy egyértelműen javításra szoruló tárgy használata miatt keletkeztek, kivéve, ha a kár bizonyíthatóan nem áll kapcsolatban a javítást igénylő problémával, vagy ha a hiányosságot a kár időpontjában az MAN-márkaszerviz jóváhagyásával ideiglenesen kijavították.
 2. amelyek nem szakszerű javítási vagy karbantartási munkák következményei, amennyiben ezek okozták a kárt.
 3. vagy olyan költségek, amelyek kifolyó üzemanyag miatt keletkeztek (pl. környezeti károk).

Következménykárok, amelyek a gumiabroncsokra, a kiegyensúlyozó tömegre, hibás pótkocsira/félpótkocsira vezethetők vissza, vagy a szállítmányt érő károk miatt keletkező költségek

Ide tartoznak a következő károk és következménykárok:

 1. amelyek a gumiabroncsokat és a kiegyensúlyozó tömeget érő károk miatt keletkeztek.
 2. vagy azok az MAN-tehergépkocsival kapcsolatos költségek, amelyek gumiabroncs sérülése miatt keletkeztek.
 3. amelyek oka hibás pótkocsira vagy félpótkocsira vezethető vissza.
 4. amelyek a szállítmányon keletkeznek, vagy amelyek elmaradt szállítás miatt keletkezett költségeknek minősülnek.