Vylučující klauzule

Nepřebírají se náklady na údržbu a opravy nákladního automobilu MAN nebo přístaveb, vestaveb, přestaveb a nástaveb, ledaže by byly výslovně zmíněny v záruce mobility. Záruka mobility se nevztahuje na poruchy způsobené poškozením, za které výrobce neodpovídá.

Škody způsobené okolnostmi, za které MAN neodpovídá, např. nehoda, úmysl, vyšší moc atd.

To zahrnuje škody / následné škody

 1. v důsledku nehody, tzn. poškození způsobené vnějšími vlivy
 2. v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti: Za hrubou nedbalost se považuje zejména, nikoli však bezpodmínečně, natankování nesprávného nebo nevhodného paliva, vyprázdnění nádrže nebo vybití baterie v důsledku okolností, za které výrobce neodpovídá, nebo v případě ztráty či zlomení klíče od vozidla.
 3. v důsledku úmyslného nebo zlovolného jednání, nesprávného použití
 4. v důsledku poškození požárem nebo výbuchem způsobeného vnějšími vlivy
 5. v důsledku vyšší moci
 6. v důsledku nárazu kamínku
 7. v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu, občanské války, občanských nepokojů, stávky, výluky, konfiskace nebo jiného zásahu státu nebo v důsledku jaderné energie

Škody způsobené nedodržením zákonných předpisů nebo specifikací/směrnic MAN a úpravami vozidla nebo vestavbami/nástavbami, které nebyly povoleny výrobcem a/nebo zákonodárcem

To zahrnuje škody / následné škody

 1. vzniklé z důvodu účasti na akcích s charakterem závodů nebo s nimi souvisejícími cvičnými jízdami.
 2. způsobené použitím nákladního automobilu MAN v rozporu s jeho určením (např. při vyšším zatížení náprav nebo přívěsu, než stanovil výrobce).
 3. způsobené nedodržením specifikací (rozměrů a hmotností) vašeho nákladního automobilu MAN.
 4. způsobené změnami původní konstrukce motorového vozidla (např. zvýšení výkonu, dovybavení, přestavba atd.) nebo montáží dílů nebo příslušenství třetích stran (např. systémy Dual Fuel), pokud tyto změny nebyly certifikovány (např. z důvodu nedodržení směrnic pro nástavby výrobce), schváleny a/nebo povoleny výrobcem.
 5. způsobené jakoukoliv nezákonnou manipulací s počítadlem kilometrů nebo tachografem a počítadlem provozních hodin.
 6. způsobené nedodržením změněných nebo nových zákonných povinností od první registrace vozidla.
 7. způsobené použitím parafinického nebo znečištěného paliva a/nebo kapaliny AdBlue.

Poškození v důsledku nesprávné nebo neprovedené opravy/údržby

To zahrnuje škody / následné škody

 1. vzniklé použitím věci, která zjevně vyžadovala opravu, ledaže by poškození prokazatelně nesouviselo s potřebou opravy nebo byla závada v době poškození opravována provizorním způsobem se souhlasem servisního místa MAN.
 2. v důsledku nesprávné opravy nebo údržby, pokud byla příčinou škody.
 3. nebo náklady vzniklé odstraněním uniklých provozních materiálů (např. škody na životním prostředí).

Následné škody vzniklé v důsledku poškození pneumatik, vyvažovacích závaží, vadného přívěsu/návěsu nebo výdajů vzniklých v důsledku poškození přepravovaného zboží

To zahrnuje škody / následné škody

 1. způsobené poškozením pneumatik a vyvažovacích závaží.
 2. nebo náklady na nákladní automobil MAN vzniklé poškozením pneumatik.
 3. které lze v příčinné souvislosti přičíst vadnému přívěsu nebo návěsu.
 4. na přepravovaném zboží nebo náklady vzniklé v důsledku ztráty nákladu.