Spolehlivá poruchová služba a pomoc při neplánovaných výpadcích: Záruka mobility

Záruka mobility MAN je plně zahrnuta v balíčku služeb MAN TopUsed.

  • Pomoc v případě nehody ihned na místě
  • Odtah do nejbližšího servisu MAN
  • Příp. poskytnutí náhradního vozidla nebo paušální poplatek v případě výpadku

Všechny informace k záruce mobility MAN