Comfort

Aj tu preberieme s MAN ServiceCare za vás manažment zmlúv a odľahčíme tak vaše organizačné a administratívne zaťaženie. Servisná zmluva Comfort obsahuje všetky servisné a inšpekčné práce, ktoré sú uvedené v pláne údržby vášho vozidla. Okrem toho si môžete zmluvu Comfort poistiť zárukou mobility.