MAN Slovensko

Test kotúčových bŕzd MAN

Brožúra

Prehľad

  • Bezpečné brzdenie
    Konštantnejší brzdný účinok v rámci všetkých teplotných rozsahov zaisťuje väčšiu bezpečnosť pri brzdení.
  • Optimálny komfort jazdy
    Originálne brzdové kotúče a brzdové obloženia MAN zaisťujú predvídateľný pocit brzdenia pri nemennom tlaku na pedál.
  • Vysoká životnosť
    Plusový bod s ohľadom na hospodárnosť vďaka optimálnym vlastnostiam opotrebovania.

Originálne kotúčové brzdy MAN: Žiadne kompromisy pre vašu bezpečnosť

Porovnanie produktov DEKRA* potvrdzuje vynikajúcu kvalitu originálu MAN: Kombinácia originálnych brzdových kotúčov MAN a brzdových obložení presviedča pri brzdnom výkone a opotrebovaní. Aby ste každý deň prišli bezpečne do cieľa.

V porovnaní produktov DEKRA* sa priamo porovnávali naše originálne brzdové obloženia MAN s produktmi iných výrobcov. Výsledky presvedčivého potvrdenia o našej dlhoročnej vývojovej práci a výrazný plusový bod pre vašu bezpečnosť a hospodárnosť.

Originálne brzdové obloženia MAN sa podrobili porovnaniu DEKRA

Porovnanie produktov DEKRA*

Porovnanie produktov, ktoré urobil nezávislý kontrolný inštitút DEKRA, potvrdzuje vynikajúcu kvalitu a výkon našich originálnych brzdových obložení MAN: Páry brzdových obložení rozličných výrobcov boli spolu s originálnymi brzdovými kotúčmi MAN podrobené testu výkonu, opotrebovania a odolnosti voči prehriatiu. Základ všetkých troch testov tvorili vždy všeobecne uznávané štandardy. Výsledok: Vo všetkých troch jednotlivých testoch výrazne predčili naše brzdové obloženia testované produkty iných výrobcov. Vďaka použitiu originálnych brzdových kotúčov a brzdových obložení MAN vo svojom vozidle MAN tak preukázateľne profitujete z väčšej bezpečnosti a menšieho opotrebovania.

Presvedčte sa sami: Podrobnosti o porovnaní produktov DEKRA* a výsledkoch jednotlivých testov sme pre vás zostavili do jednej brožúry.

Testované produkty:

originálne brzdové obloženia MAN
predm. č. 81.50820-6072
MAN Truck & Bus AG
brzdové obloženia Winkler
č. dielu 327 929 059 00
Christian Winkler GmbH & Co. KG
brzdové obloženia Repstar
č. dielu ME 031 50 001
TROST diely vozidla

1. Test výkonu

Na brzdy vášho vozidla musí byť spoľahnutie. Test výkonu preto meria brzdný účinok a stabilitu brzdného momentu obložení vo všetkých situáciách brzdenia. Pomocou testu EG-Fading mohli skúšajúci zmerať chemicko/fyzikálny efekt klesajúceho brzdného účinku pri rastúcej prevádzkovej teplote.

V porovnaní produktov DEKRA* presvedčilo originálne brzdové obloženie MAN svojím konštantným brzdným momentom. Maximálna odchýlka v brzdnom účinku je aj pri náraste teploty na 500 °C iba 4,5 %. Originálne brzdové obloženie MAN vám tak zaisťuje absolútne spoľahlivý brzdný účinok – v každej jazdnej situácii.


Odchýlka východiskového brzdného momentu pod vplyvom teploty

2. Test opotrebovania

Životnosť brzdových obložení sa prejavuje bezprostredne na hospodárnosti vášho vozidla. Zvlášť dôležité sú pritom rady testov v rozsahu teplôt do 300 °C. To zodpovedá prevádzkovému stavu pri normálnom používaní na vozovkách.

V porovnaní produktov DEKRA* preukázali originálne brzdové obloženia MAN najmenšie opotrebovanie v rozsahu od 100 °C do 300 °C. Originálne brzdové obloženia MAN však navyše ešte bodovali: Pri rovnakej hrúbke obloženia mali najnižšiu hmotnosť. Pretože nižšia hmotnosť obloženia tiež znižuje aj zaťaženie ostatných komponentov brzdového systému, môžete s originálnymi brzdovými obloženiami MAN výrazne predĺžiť dobu používania celých kotúčových bŕzd svojho vozidla.


Výsledky testu opotrebovania

  Originál MAN
Brzdové obloženie
TROST Repstar
Brzdové obloženie
Winkler
Brzdové obloženie
Opotrebovanie pri 100 – 300 °C 6,24 mm 6,81 mm 8,80 mm

3. Test trhlín z prehriatia

Ak dôjde na vašom vozidle ku kompletnému pretrhnutiu brzdového kotúča, je nutne potrebná nákladná výmena. Či a kedy dôjde k takejto tvorbe trhlín, závisí predovšetkým od toho, ako dobre brzdový kotúč a brzdové obloženie spolupracujú pod vplyvom teploty. Pretože nerovnomerné rozdelenie teploty medzi kotúčom a obložením vedie k tepelným napätiam v brzdovom kotúči a následne k trhlinám z prehriatia v materiáli kotúča. Kontroluje sa možná únava materiálu brzdového kotúča v teste trhlín z prehriatia.

Aby ste čo najlepšie predchádzali únave materiálu na vašich brzdových kotúčoch, kladieme na naše kotúčové brzdy zvlášť vysoké kritériá: Až po troch úspešných testovacích cykloch je test trhlín z prehriatia úspešne vykonaný. V porovnaní produktov DEKRA* mohla určený cieľ dosiahnuť len kombinácia s originálnymi brzdovými obloženiami MAN.


Výsledky testu trhlín z prehriatia

Originálne brzdové obloženie MAN

Úspešne vykonané testovacie cykly: 30

Brzdové obloženie TROST Repstar

Úspešne vykonané testovacie cykly: 5

Predčasné prerušenie testu kvôli prasknutiu kotúča!

Brzdové obloženie Winkler

Úspešne vykonané testovacie cykly: 6

Predčasné prerušenie testu kvôli prasknutiu kotúča!

* Testy boli vykonávané podľa medzinárodne uznaných predpisov a monitorované a zdokumentované nezávislým, nemeckým skúšobným inštitútom DEKRA. Pri zdokumentovaných testoch nešlo o reprezentatívne testy. Výsledky sa teda nedajú zovšeobecniť. Tu zverejnené výsledky sa vzťahujú výlučne na produkty menovite uvedené v teste a nie na iné produkty, ktoré sú takisto na trhu. Skúšobné protokoly DEKRA sú uložené v spoločnosti MAN Truck & Bus a je možné si ich kedykoľvek pozrieť.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: