MAN Slovensko

Strešný nosič

Základ bezpečnej prepravy je strešný nosič, na ktorom sa môžu upevniť aj ešte ďalšie montované diely.

Vaše výhody

  1. Rozšírenie prepravných možností
  2. Umožňuje bezpečnú prepravu nákladu

Predmetové čísla

  • 65.66980-6000 základný nosič, súprava po 3 kusy

Strešný nosič testovaný podľa prísnych predpisov je ideálny základ pre strešné nadstavby, ako držiak rebríka a súpravu vysokých uholníkov. Tak môžete na streche bezpečne prepravovať aj dlhé predmety. Základný nosič je presne prispôsobený na vozidlo, uzamykateľný a tak bezpečne chránený proti krádeži.

Dodávka vrátane momentového kľúča.

Rozsah dodávky: 3 kus

  • 65.66980-0000 základný nosič, rozširovacia súprava

S rozširovacou súpravou pre základný nosič sa dá na strechách dlhých vozidiel vytvoriť prídavná prepravná úroveň. Strešný nosič testovaný podľa prísnych predpisov je ideálny základ pre strešné nadstavby, ako držiak rebríka a súpravu vysokých uholníkov. Tak sa môžu na streche bezpečne prepravovať aj dlhé predmety. Základný nosič je presne prispôsobený na vozidlo, uzamykateľný a tak bezpečne chránený proti krádeži.

Dodávka vrátane momentového kľúča.

Rozsah dodávky: 1 kus

Vhodné pre

TGE Všetky

Máte záujem?

Kontaktujte najbližší servis MAN a nechajte si poradiť.

Prejsť na vyhľadávanie kontaktov MAN

Tlačiť stránku