MAN Slovensko

Radio MMT_2 Advanced doplnkové funkcie

Nový MAN infotainment

Rádio preberá čoraz viac funkciu centrálneho multimediálneho rozhrania vo vozidle. Aby sa splnili želania jazdného personálu, napr. flexibilného výberu médií, je k dispozícii nová generácia zariadení infotainmentu MAN. Okrem obidvoch rádií s 5“ a 7“ farebným displejom je možný výber z veľkého počtu možností rozšírenia.

Aj pre najnovšiu generáciu MMT od modelového roka 2020 môžu zákazníci znovu získať voliteľne dostupné prídavné funkcie podľa svojich potrieb a požiadaviek. Tak je napríklad možná integrácia smartfónu, ktorá vodičovi cez MMT ponúka prístup k mnohým aplikáciám a funkciám smartfónu. Okrem toho sa bude portfólio do budúcnosti ešte ďalej rozširovať.

Vaše výhody

 1. Veľký počet možností rozšírenia
 2. Väčší komfort
 3. Rádio sa stáva centrálnym multimediálnym rozhraním vo vozidle
 4. Umožňuje flexibilný výber médií
 5. Umožňuje integráciu smartfónu

Možnosti rozšírenia

  Starter bez DAB Starter s DAB Advanced
Ovládanie na multifunkčnom volante Áno Áno Áno
Audio streaming cez rozhranie Bluetooth Áno Áno Áno
Prípojka USB/AUX-IN v prístrojovej doske Áno Áno Áno
Funkcia handsfree Starter Áno Áno Nie
Funkcia handsfree Advanced Nie Nie Áno
Videofunkcia cez USB/SD Nie Nie Áno
Príprava pre kameru Nie Nie Áno
hlasové ovládanie Nie Nie Áno
MAN SmartLink Nie Nie Áno
Funkcia navigácie Nie Nie Áno
Digitálny rozhlasový príjem DAB+ Nie Áno Áno

Ovládanie na multifunkčnom volante

Funkcia umožňuje ovládanie telefónu, rádia a systému hlasového dialógu cez multifunkčný volant:

 • Začatie/prijatie/odmietnutie hovorov
 • Prepínanie audiozdrojov
 • Výber zoznamu staníc/titulov médií
 • Aktivácia/deaktivácia voliteľného hlasového ovládania

Výrazné zvýšenie bezpečnosti jazdy, pretože všetky funkcie sú ovládateľné aj bez zloženia rúk z volantu. Predpoklad multifunkčný volant (MFL)

Vaše výhody

 1. Väčší komfort
 2. Väčšia bezpečnosť vďaka príjemnému ovládaniu na volante
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7677 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2
od MR 2017 do MR 2019
81.25890-7676 MAN Genuine Software®

Audio streaming cez rozhranie Bluetooth

Riadenie/ovládanie prehrávania hudby cez Bluetooth prepojenie cez používateľské rozhranie MMT a/alebo cez multifunkčný volant.

 • Komfortná možnosť prehrávania audiosúborov z mobilného telefónu cez aktívne Bluetooth prepojenie cez MMT.
 • Môžu sa využívať všetky výhody kvalitných reproduktorov, ktoré sú prispôsobené na kabínu vodiča. Nie je potrebné žiadne dodatočné vybavenie/kábel adaptéra.
 • Po prvotnej inštalácii (mobilný telefón – MMT) sa pri každom novom spustení vytvorí automatické prepojenie medzi obidvomi systémami pri aktívnej funkcii Bluetooth.

Vaše výhody

 1. Väčší komfort
 2. Umožňuje pokojné časy oddychu bez vysokej spotreby paliva
 3. Rýchle a spoľahlivé chladenie
 4. Nízke prevádzkové náklady
 5. Jednoduchá montáž
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7886 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019

Prípojka USB/AUX-IN v prístrojovej doske

Prípojka USB/AUX-IN integrovaná v pravom okraji odkladacej priehradky stredovej konzoly. Zodpovedajúci výrez sa stará o optimálne lícujúci tvar.

 • Funkcia nabíjania USB (napr. pre mobilné telefóny cez pripojovací kábel USB)
 • Možnosť pripojenia pre externé audiozdroje (napr. MP3 prehrávač alebo mobilný telefón). Možné ovládanie cez MMT pri USB pripojení.
 • Môžu sa využívať výhody kvalitných reproduktorov, ktoré sú prispôsobené na kabínu vodiča.
 • Informácie (napr. skladba, interpret, album) jednotlivých audioskladieb sa zobrazujú na displeji MMT.
 • Miesto na držiak na poháre vľavo zostáva voľné

Vaše výhody

 1. Optimálne lícujúci tvar vďaka integrácii v pravom okraji odkladacej priehradky stredovej konzoly
 2. Väčší komfort vďaka používaniu rozličných doplnkových funkcií
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25432-0543 Zásuvka USB a AUX-IN TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019
81.25460-5032 Káblový zväzok kabíny vodiča AUX-IN vozidlo s ľavo- a pravostranným riadením
81.28104-6061 Pripojovací kábel vozidla s ľavostranným riadením HSD
81.28104-6062 Pripojovací kábel vozidla s pravostranným riadením HSD
81.25890-7888 MAN Genuine Software®

Funkcia handsfree Bluetooth telefónia Basic (1 mobilný telefón)

Basic (1 mobilný telefón)

Možné používanie mobilného telefónu počas jazdy v súlade so zákonom. Pripojenie jedného mobilného telefónu cez Bluetooth prepojenie s MMT.

 • Cez integrované Bluetooth handsfree zariadenie vo vozidle je možné viesť telefonické hovory komfortne a v perfektnej kvalite hlasu.
 • Spolu je možné pripojiť až 10 mobilných telefónov a pripojiť ich tak automaticky pri rozpoznaní.
 • Prístup k údajom telefónu, ako telefónny zoznam, zoznamy hovorov, SMS a funkcie (uskutočňovanie hovorov, čítanie krátkych správ atď.) cez MMT.

Predpoklad

Je potrebná výmena krytu mikrofónu za mikrofón. Vo vozidle je pripojovací kábel – výnimka: Časové obdobie výroby 08/2016 – 02/2017, ako aj v závislosti od konštrukcie pri vybraných typoch vozidiel.

Vaše výhody

 1. Väčšia bezpečnosť
 2. Používanie mobilného telefónu počas jazdy v súlade so zákonom
 3. Väčší komfort
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7883 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019
81.25890-7676 MAN Genuine Software®
81.28201-0047 Mikrofón
81.25459-5704 Pripojovací kábel MMT_2 na A stĺpik
81.25459 – 5 550 Pripojovací kábel a stĺpik na strechu

Funkcia handsfree Bluetooth telefónia Comfort (2 mobilné telefóny)

Možné používanie mobilného telefónu počas jazdy v súlade so zákonom. Cez Bluetooth môžu byť pripojené súčasne dva mobilné telefóny.

 • Možnosť súčasného pripojenia dvoch mobilných telefónov s MMT. Tak je okrem iného možné súčasné používanie služobného, ako aj súkromného mobilného telefónu.
 • Cez integrované Bluetooth handsfree zariadenie vo vozidle je možné viesť telefonické hovory komfortne a v perfektnej kvalite hlasu.
 • Spolu je možné pripojiť až 10 mobilných telefónov a pripojiť ich tak automaticky pri rozpoznaní.
 • Prístup k údajom telefónu, ako telefónny zoznam, zoznamy hovorov, SMS a funkcie (uskutočňovanie hovorov, čítanie krátkych správ atď.) cez MMT.

Predpoklad

Prípojka USB/AUX-IN

 • Je potrebná výmena krytu mikrofónu za mikrofón.
 • Vo vozidle je pripojovací kábel – výnimka: Časové obdobie výroby 08/2016 – 02/2017, ako aj v závislosti od konštrukcie pri vybraných typoch vozidiel.

Vaše výhody

 1. Väčšia bezpečnosť
 2. Používanie mobilného telefónu počas jazdy v súlade so zákonom
 3. Väčší komfort
Predmetové číslo Označenie Vhodný pre
81.25890-7882 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019
81.25890-7676 MAN Genuine Software®
81.28201-0047 Mikrofón
81.25459-5704 Pripojovací kábel MMT_2 na A stĺpik
81.25459 – 5 550 Pripojovací kábel a stĺpik na strechu

Videofunkcia cez rozhranie USB/SD

 • Pripojenie pamäťového média cez USB port alebo slot SD karty
 • Dekódovanie všetkých bežných videoformátov
 • Ovládanie prehrávania videa sa uskutočňuje cez MMT a/alebo multifunkčný volant
 • Videovýstup sa uskutočňuje na 7“ farebnom displeji MMT
 • Prehrávanie zvuku sa uskutočňuje cez reproduktory vozidla
 • Videofunkcia je k dispozícii výlučne pri stojacom vozidle
 • Môžu sa využívať výhody integrovaného displeja a kvalitných reproduktorov prispôsobených kabíne vodiča (vrát. voliteľného zvukového systému).

Predpoklad

Prípojka USB/AUX-IN

Vaše výhody

 • Väčší komfort
 • Jednoduché ovládanie videofunkcií cez MMT
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7880 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019

Príprava pre kameru

 • Príprava na pripojenie jednej alebo dvoch kamier
 • Obraz kamery sa zobrazuje na 7“ farebnom displeji MAN Media Truck Advanced.
 • Aktivácia kamery, resp. prepínanie medzi kamerami, sa uskutočňuje podľa variantu automaticky, napr. zaradením spiatočky a/alebo manuálne priamo na rádiu.
 • Väčšia bezpečnosť a predchádzanie škodám pri cúvaní/manévrovaní vďaka zobrazeniu okolia vzadu. Automatické prepínanie pri zaradení spiatočky sa stará o dodatočný komfort a odľahčuje jazdný personál.

Vaše výhody

 1. Väčšia bezpečnosť
 2. Predchádzanie škodám
 3. Dodatočný komfort a odľahčenie jazdného personálu
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
Jedna kamera:
81.28104-6063 HSD kábel kamery vozidla s ľavostranným riadením TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019
81.28104-6064 HSD kábel kamery vozidla s pravostranným riadením
Dve kamery:
81.28104-6065 HSD kábel kamery vozidla s ľavostranným riadením TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019
81.28104-6066 HSD kábel kamery vozidla s pravostranným riadením

MAN Genuine Software®

Vyberte navyše vhodný variant:

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
Jedna kamera:
81.25890-7876 Aktivácia kamery cez analógový videovstup (1 kamera) TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019
81.25890-7878 Aktivácia kamery s cúvacou kamerou (aktivácia spiatočkou)
Dve kamery:
81.25890-7877 Aktivácia kamery cez analógový videovstup (2 kamery) TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019
81.25890-7879 Aktivácia kamery s cúvacou kamerou (aktivácia spiatočkou) a prídavnej kamery (aktivácia tlačidlom)

Hlasové ovládanie

Táto komfortná funkcia umožňuje hlasové ovládanie rozličných funkcií nového MMT:

 • Zadávanie cieľov navigácie hlasovým ovládaním One-Shot
 • Voľba zo záznamov v telefónnom zozname
 • Prijatie/začatie hovoru
 • Jednoduchá a rýchla aktivácia funkcie hlasového ovládania na multifunkčnom volante

Pozornosť zostáva na cestnej premávke, pretože sa neuskutoční žiadne rozptýlenie zmenou pohľadu.

Predpoklad

Multifunkčný volant a mikrofón

Vaše výhody

 1. Väčšia bezpečnosť
 2. Väčší komfort
 3. Jednoduchá a rýchla aktivácia
 4. Pozornosť zostáva na cestnej premávke
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7881 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019

SmartLink

MAN SmartLink umožňuje používanie/ovládanie existujúcich aplikácií na smartfóne/tablete cez vo vozidle zabudovaný MMT Advanced.

 • Po úspešnom pripojení sa dajú ovládať aplikácie podporované MAN SmartLink dotykom na displeji MMT, ako aj tlačidlami multifunkčného volantu.
 • Zobrazenie aplikácií na dobre čitateľnom 7“ displeji s vysokým rozlíšením
 • Sú podporované operačné systémy Android a iOS

Predpoklad

 • Vozidlo so softvérovou verziou prístrojového vybavenia (aspoň R38) a softvérovou verziou MMT (aspoň R57)
 • Multifunkčný volant
 • Prípojka USB/AUX-IN

Vaše výhody

Väčší komfort vďaka používaniu aplikácií na smartfóne/tablete cez MMT

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7880 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019

Navigácia

Je možná satelitná navigácia pre nákladné vozidlá v závislosti od oblasti nasadenia vozidla. Vrátane máp pre jeden región a každoročnej aktualizácie máp (bez pracovných nákladov) do roku 2025.

Predpoklad

Existuje GPS anténa

Mikro-SD karty navigácie pre rádio MAN Media Truck MMT_2

Mapy pre navigáciu sú k dispozícii na stiahnutie cez diagnostický systém MAN diagnostický systém MAN-cats® III. Ďalšie informácie získate v rýchlej príručke, v bode Technické informácie, v časti diagnostický systém MAN diagnostický systém MAN-cats®

Upozornenie

Ako podmienka musí byť k dispozícii anténa GPS. Informujte sa podľa našej kombinovanej lepiacej antény 3G/GPS a LTE/GNSS.

Vaše výhody

 1. Väčší komfort vďaka špec. Navigácia
 2. Cieľ sa dá dosiahnuť rýchlejšie/ľahšie
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
07.98703-1008 SD-karta navigácie 32 GB TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019

MAN Genuine Software®

Navigácia SD karty – softvérové balíky na aktiváciu oblastí:

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7868 MMT_2 navigačná mapa Európa TGL, TGM modely s MMT_2 od Euro 6 MR 2017 do MR 2019; TGS, TGX modely s MMT_2 od MR 2017 do MR 2019
81.25890-7871 MMT_2 navigačná mapa Oceánia
81.25890-7870 MMT_2 navigačná mapa Blízky východ
81.25890-7869 MMT_2 navigačná mapa Južná amerika

Máte záujem?

Kontaktujte najbližší servis MAN a nechajte si poradiť.

Prejsť na vyhľadávanie kontaktov MAN

Tlačiť stránku