MAN Slovensko

Radio MMT_1 Advanced doplnkové funkcie

MAN Media Truck Advanced ponúka zákazníkovi množstvo funkcií. Vďaka modulárnej konštrukcii má zákazník možnosť rozšíriť základné zariadenie voliteľne dostupnými doplnkovými funkciami podľa svojich potrieb a požiadaviek. A to celé za veľmi atraktívny pomer ceny a výkonu!

Vaše výhody

 1. Rozšírenie podľa potrieb a požiadaviek
 2. Atraktívny pomer ceny a výkonu

Dostupné doplnkové funkcie:

 • Funkcia handsfree
 • Príprava pre kameru
 • Prípojka USB/AUX-in
 • Navigácia

Funkcia handsfree pre 1 mobilný telefón (vhodná pre multifunkčný volant a Bluetooth®)

Bezdrôtové aktivovanie handsfree v MAN Media Truck Advanced (Bluetooth). Ďalšie informácie o prevádzke mobilných telefónov nájdete v návode na obsluhu svojho vozidla.

Upozornenie

Vo vozidle musí byť mikrofón a pripojovací kábel. Výnimky podmienené konštrukciou možné pri vybraných typoch vozidiel. Ak nie sú k dispozícii, je potrebné dovybaviť nižšie uvedené predmetové čísla.

Vaše výhody

 1. Väčšia bezpečnosť, pretože vodiča nerozptyľuje ovládanie mobilného telefónu
 2. Väčší komfort
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7672 MAN Genuine Software® TGL, TGM, TGS, TGX modely s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.28201-0047 Mikrofón
81.25459-5704 Pripojovací kábel MMT na a stĺpik
81.25459 – 5 550 Pripojovací kábel a stĺpik na strechu

Príprava pre kameru

Pripojenie kamery sa uskutočňuje analogicky podľa smernice MANTED® (MAN technické údaje a smernice pre nadstavby)

Pripojenie kamery je možné, keď je MMT vybavený potrebnou verziou softvéru a je nainštalovaná príprava pre kameru. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti oprava a informácii pre údržbu/servis: ▶ TI 492402

Upozornenie: Pripojenie kamery sa uskutočňuje analogicky podľa smernice MANTED® (MAN technické údaje a smernice pre nadstavby).

Vaše výhody

 1. Umožňuje ľahkú inštaláciu kamery
 2. Prípojka USB/AUX-IN v prístrojovej doske
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
pozri TI 492402 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_1 od Euro 6 do MR 2016; TGS, TGX modely s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016

Prípojka USB/AUX-IN v prístrojovej doske

Prípojka USB/AUX-IN v pravom okraji odkladacej priehradky stredovej konzoly.

Jedna prípojka, veľa možností:

 • Funkcia nabíjania pre mobilné telefóny
 • Možnosť pripojenia pre externé audiozdroje (napr. MP3-Player)
 • Prípojka USB pre rozličné veľkokapacitné pamäte USB
 • Miesto na držiak na poháre vľavo zostáva voľné
 • Zodpovedajúci výrez v prístrojovej doske sa stará o optimálne lícujúci tvar

Vaše výhody

 1. Umožňuje množstvo rozličných funkcií
 2. Väčší komfort
 3. Optimálne lícujúci tvar v pravom okraji odkladacej priehradky stredovej konzoly

Doplnková informácia

Upozornenie

V jednotlivých prípadoch nie je lišta s pripájacími zdierkami C na MMT obsadená. Pre tieto jednotlivé prípady je lišta s pripájacími zdierkami v ponuke osobitne ako jednotlivý diel:

81.25475-0247 lišta s pripájacími zdierkami 12-pól.

81.25475-0244 blokovací diel

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25432-0543 Zásuvka USB a AUX-IN TGL, TGM modely s MMT_1 od Euro 6 do MR 2016; TGS, TGX modely s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.25460-5032 Káblový zväzok vozidlo s ľavostranným a pravostranným priadením
81.28104-6057 Vozidlo s ľavostranným riadením
81.28104-6058 Vozidlo s pravostranným riadením

Navigácia

SD kartu navigácie (podľa regiónu) objednávajte osobitne.

Upozornenie

Ako podmienka musí byť k dispozícii anténa GPS. Informujte sa podľa našej kombinovanej lepiacej antény 3G/GPS a LTE/GNSS.

Predpoklad: Existuje GPS anténa

Vaše výhody

 1. Väčší komfort jazdy
 2. Cieľ sa dá dosiahnuť rýchlejšie/ľahšie

MAN Genuine Software®
Navigácia SD karta – dostupné sú nasledujúce oblasti:

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.28151-0111 Pamäťová karta navigačného systému Európa 2020/21 TGL, TGM, TGS, TGX modely s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.28151-0113 Pamäťová karta navigačného systému východná Európa 2020/21
81.28151-0112 Pamäťová karta navigačného systému západná Európa 2020/21
81.28151-0093 Pamäťová karta navigačného systému Austrália/Nový Zéland 2018/19
81.28151-0081 Pamäťová karta navigačného systému Brazília 2018/19

Máte záujem?

Kontaktujte najbližší servis MAN a nechajte si poradiť.

Prejsť na vyhľadávanie kontaktov MAN

Tlačiť stránku