MAN Slovensko

Váš vstup do efektívneho manažmentu vozového parku s MAN DigitalServices

MAN DigitalService Marketplace
Váš vstup do efektívneho manažmentu vozového parku s MAN DigitalServices

Prehľad

 • Jednoduchá obsluha
  Prehľadné a transparentné spracovanie údajov: Prostredníctvom RIO Platform máte neustále prehľad o všetkých relevantných informáciách o vozovom parku.
 • Nezávislá správa údajov
  Na správu svojich služieb s RIO Platform na báze cloudu nemusíte inštalovať žiadny dodatočný softvér. Všetky relevantné údaje sú k dispozícii cez váš webový prehliadač – nezávisle od vášho miesta.
 • Flexibilne objednateľné služby
  Objednanie jednotlivých služieb sa uskutočňuje pre každé vozidlo a po dňoch – tak môžete použité služby kedykoľvek rozšíriť alebo prerušiť.

MAN DigitalServices: Je to také jednoduché

MAN DigitalServices: Je to také jednoduché

Jednoducho nastúpte do digitálneho manažmentu vozového parku s MAN DigitalServices a Marketplace na RIO Platform. Disponibilné služby na sledovanie vozidiel, manažment údržby, na optimalizáciu analýzy a výkonu vozidla, ako aj na zlepšenie výkonu vodičov podporujú hospodárnu a efektívnu správu vášho vozového parku.

MAN DigitalServices sú integrované do cloudového ekosystému RIO. Marketplace RIO Platform vám ponúka prístup k digitálnym službám MAN, ktoré môžete využívať vo svojom vozidle MAN pomocou RIO Boxu.

Na používanie MAN DigitalServices sa len musíte zaregistrovať na RIO Platform. Potom aktivujte svoje vozidlo alebo svoj autopark v časti správy a získate bezplatný základný balík Essentials s aplikáciou monitor vozového parku a analýza použitia. Ďalšie MAN DigitalServices a služby si takisto môžete za úhradu objednať a spravovať na Marketplace.

MAN DigitalServices: Prehľad všetkých služieb

Vyberte si sekciu vozidiel a objavte vhodné služby pre svoj vozový park. Objednanie služieb sa uskutočňuje priamo cez RIO Marketplace. K niektorým službám nájdete doplňujúce informácie na našej stránke.

 • Bezplatný základný balík s najdôležitejšími základnými funkciami na správu vozového parku
 • Spoľahlivá história jázd a analýza používania vzťahujúca sa na vozidlo
Priamo na rezerváciu v Marketplace
 • Stály prehľad o stave údržby vozového parku
 • Podrobný prehľad o jednotlivých komponentoch vozidla
 • Koordinácia termínov v servise a termínov údržby
Viac informácií
 • Manažment nabíjania prostredníctvom prístupu na diaľku pre váš MAN Lion’s City E
 • Časovač nabíjania a predbežné nastavenie klimatizácie vozidiel
 • Monitoring batérie s podrobnými analytickými údajmi o nabíjacích a vybíjacích prúdoch, vedľajších spotrebičoch a klimatizácii
Viac informácií
 • História jázd posledných 25 mesiacov na identifikovanie potenciálov optimalizácie jazdného výkonu
 • Spoľahlivé, efektívne plánovanie trasy s rozsiahlymi mapami
Priamo na rezerváciu v Marketplace
 • Skrátený interval GPS sledovania na minútu presné zisťovanie lokality vašich vozidiel
 • Umožní včasné zasiahnutie do plánovania trasy
Priamo na rezerváciu v Marketplace
 • Automatické načítanie a ukladanie údajov tachografov a kárt vodičov
 • Jednoduchá archivácia údajov o jazde a nasadení

*Nie je k dispozícii pre MAN Lion's City E

Priamo na rezerváciu v Marketplace
 • Prehľadné zobrazenie časov riadenia a odpočinku
 • Individuálne a efektívne plánovanie nasadenia a ciest vďaka na minútu presnému prenosu aktivít vodiča
Priamo na rezerváciu v Marketplace
 • Vďaka novej, komfortnej technológii over-the-air môžete existujúce funkcie svojho nákladného automobilu jednoducho aktivovať, rozšíriť alebo pridať nové bez medzizastávky v servisnom mieste MAN.
 • Trvalo alebo – podľa svojich individuálnych jazdných a podnikateľských požiadaviek – aj iba dočasne.
Priamo na rezerváciu v Marketplace
 • Bezplatná digitálna podpora pre vodičov nákladných automobilov
 • Vedená kontrola pred odjazdom vrátane kontrolného zoznamu
 • Zosieťovani vodičov, manažéra vozového parku a servisu
Viac informácií
 • Výpovedné analýzy vozidla na identifikáciu nehospodárneho spôsobu jazdy
 • Umožňuje porovnateľné hodnotenia vodičov pre váš vozový park
Priamo na rezerváciu v Marketplace

5 dobrých dôvodov pre použitie MAN DigitalServices

Jednoduchý a nekomplikovaný štart

Jednoduchý a nekomplikovaný štart

S RIO Boxom a Marketplace rýchlo a nekomplikovane vstúpite do digitálneho manažmentu vozového parku a týmto spôsobom môžete zvýšiť efektivitu svojho autoparku. V modelových radoch MAN TGS a MAN TGX je RIO Box zabudovaný sériovo – pri modelových radoch MAN TGM a MAN TGL sa tento môže pridať pri konfigurácii vozidla. Vaše servisné miesto MAN za vás navyše rado skontroluje, či je pri vašom vozidle MAN možné dovybavenie RIO Boxom.

RIO Platform je na báze cloudu a pomocou svojho internetového prehliadača máte prístup k svojim údajom o vozovom parku, na náhľad údajov nepotrebujete žiadny softvér – nezávisle od vašej lokality.

Začnite zdarma

Začnite zdarma

Pri registrácii na Marketplace RIO Platform vám ponúkame zdarma základný balík Essentials. Tak môžete jednoducho zaznamenávať údaje lokality a výkonu pre svoje vozidlá. Až pri rozšírení rozsahu funkcií o Services Geo a Perform vznikajú dodatočné náklady.

Pre vozidlá MAN vo vašom vozovom parku si navyše môžete objednať bezplatnú službu MAN ServiceCare, ktorá zjednodušuje a zefektívňuje manažment údržby vašich vozidiel, ako aj koordináciu vašich termínov v servise.

Náklady vždy prehľadne

Náklady vždy prehľadne

Pomocou RIO Platform máte plnú kontrolu nákladov. Vďaka vysokej transparentnosti nákladov našich služieb profitujete z maximálnej bezpečnosti plánovania. Spoplatnené služby môžete kedykoľvek individuálne objednať a vypovedať.

Jednoduchá integrácia skladových vozidiel

Jednoduchá integrácia skladových vozidiel

Svoje skladové vozidlá môžete bez problémov zosieťovať: Takisto je možná dodatočná montáž RIO Boxu pre vozidlá s rozhraním FMS (Fleet Management System). Box (TBM3) sa môže používať vo všetkých vozidlách, ktoré disponujú aktivovaným rozhraním FMS.

Zmiešaný autopark? Žiadny problém!

Zmiešaný autopark? Žiadny problém!

Aj pri zmiešaných autoparkoch ponúka MAN DigitalServices vhodné riešenie vo veciach telematiky: Množstvo našich digitálnych služieb je koncipované pre rozličné vozidlá a ponúka možnosť zosieťovať aj vozidlá iných výrobcov. RIO Platform je použiteľná nezávisle od systému a výrobcu a tým sa najlepšie hodí pre zmiešané autoparky.

Viac informácií? Tadiaľto!

Vaša kontaktná osoba


MAN DigitalServices informačná hotline

Pracovné dni 08:00 – 17:00 h

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Máte otázky?

Digitálne služby pre váš vozový park