MAN Slovensko

Lokalizácia vozidla pomocou MAN DigitalServices

Lokalizácia vozidla pomocou MAN Services

Uľahčenie sledovania vozidla

Pre úspešný manažment vozového parku máte ako disponent vždy k dispozícii aktuálne aj minulé polohy vozidiel. MAN vám ponúka vhodné digitálne služby.

Essentials
Essentials
  • Bezplatný základný balík s najdôležitejšími základnými funkciami na správu vozového parku
  • Spoľahlivá história jázd a analýza používania vzťahujúca sa na vozidlo
K objednávke
Geo
Geo
  • História jázd posledných 25 mesiacov na identifikovanie potenciálov optimalizácie jazdného výkonu
  • Spoľahlivé, efektívne plánovanie trasy s rozsiahlymi mapami
K objednávke
One Minute Locator
One Minute Locator
  • Skrátený interval GPS sledovania na minútu presné zisťovanie lokality vašich vozidiel
  • Umožní včasné zasiahnutie do plánovania trasy
K objednávke