MAN Slovensko

Dovybavenie RIO Box/Originálny telematický palubný modul MAN 3 (pre vozidlá do MR 2019)

Originálny telematický palubný modul MAN tretej generácie (nazývaný: RIO box) je hardvér zabudovaný vo vozidle na používanie digitálnych služieb (MAN DigitalServices/RIO Services). Vďaka FMS (rozhranie manažmentu vozového parku) vhodný aj pre staršie modely MAN a vozidlá iných výrobcov nákladných automobilov na spravovanie kompletného vozového parku cez jedinú logistickú platformu.

RIO box vytvára prístup na RIO Plattform, z ktorej je možné objednať jednotlivé digitálne služby MAN, RIO a tretích poskytovateľov. RIO box preberá prenos (= bezdrôtový dátový modem a firewall) množstva údajov, ktoré sa na RIO Plattform spracúvajú na prospešné služby.

Vaše výhody

  1. Umožňuje používanie digitálnych služieb
  2. Správa kompletného vozového parku možná cez jedinú logistickú platformu

Doplnková informácia

Cieľová skupina:

Zákazníci, ktorí chcú jednotlivé vozidlá alebo kompletný vozový park (vozidlá MAN a cudzie vozidlá) spravovať cez jedinú platformu s početnými online službami.

Vlastnosti

Technické údaje:

  • Formát šachty 1 DIN
  • Výpočtový výkon na prenos údajov budúcich telematických a logistických funkcií.
  • Operačná pamäť 1 GB RAM
  • Permanentná pamäť 8 GB Flash Memory
  • Prenosová rýchlosť údajov: od 08/2017: UMTS (až 42 Mbit/s)
  • od 05/2018: LTE (až 150 Mbit/s)
  • Tri osobitné segmenty, každý s vlastným operačným systémom (Linux a Automotive Realtime System) pre osobitnú stabilitu systému a bezpečnosť
  • Podporuje FMS od verzie 1.0 a je tak vhodný pre viac značiek
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
  Dovybavenie RIO box/originálneho telematického palubného modulu 3 MAN TGL, TGM od Euro 6 do MR 2019; TGS od Euro 5 do MR 2019;
TGX všetky modely do MR 2019; TGE na žiadosť;
Iné značky s rozhraním manažmentu vozového parku (od verzie 1.0)

Máte záujem?

Kontaktujte najbližší servis MAN a nechajte si poradiť.

Prejsť na vyhľadávanie kontaktov MAN

Tlačiť stránku