MAN Slovensko

Dovybavenie AttentionGuard

S MAN AttentionGuard je možné ďalej zvyšovať bezpečnosť na cestách. MAN AttentionGuard je asistent pozornosti zakladajúci sa na princípe Lane Guard System (LGS). Včas rozoznáva známky zníženej pozornosti vodiča a vystríha tak opticky, ako aj akusticky, aby zvýšil pozornosť pri jazde.

Od rýchlosti 60 km/h systém kontinuálne vyhodnocuje rozličné jazdné parametre (narušenia jazdného pruhu, spôsob riadenia) a na základe definovaného vyhodnocovacieho algoritmu tak robí závery o spôsobilosti vodiča na jazdu. Výstraha sa uskutočňuje 10 sekúnd po poslednom z piatich rozpoznaných prekročení jazdného pruhu s odstupom maximálne 3 minút

Opticky: Zobrazenie hlásenia na displeji v trvaní 8 sekúnd

Akusticky: Výstražný signál z reproduktora na mieste vodiča

Pri odstupe medzi dvomi prekročeniami jazdného pruhu dlhšom ako 3 minúty, ako aj po vydaní výstrahy sa počítadlo znovu vynuluje

Upozornenie

Vozidlo musí byť vybavené Lane Guard System (LGS). Systém nefunguje pri chýbajúcom/nerozpoznanom označení jazdného pruhu

Vaše výhody

  1. Zvýšenie bezpečnosti na ceste
  2. Zvýšenie pozornosti pri jazde
  3. Predchádzanie nehodám výstrahou pri zníženej pozornosti

Predmetové čísla

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS a TGX:
  • Euro 6 od MR február 2017 do MR 2019
  • S LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 Konfigurácia výstražného asistenta jazdného pruhu pomocou PTM (Power Train Manager) a MFC (Multi functional camera)
  • Zabudovaný PTM krok 6 alebo ďalší krok

Máte záujem?

Kontaktujte najbližší servis MAN a nechajte si poradiť.

Prejsť na vyhľadávanie kontaktov MAN

Tlačiť stránku