MAN Slovensko

Cúvací/kamerový systém

Na základe svojej konštrukcie a veľkosti je bezprostredné okolie nákladného auta alebo transportéra väčšinou zle prehľadné. Tieto „mŕtve uhly“ vedú často k závažným škodám zvlášť pri manévrovaní. Nápravu tu poskytuje originálny cúvací kamerový systém MAN. S ním vidia vodiči rovnako dobre dozadu ako dopredu. Celá situácia vozidla vrátane bočných náhľadov je kompletne prehliadnuteľná. Displej vozidla zobrazuje obrazy s ostrým kontrastom voliteľne so zobrazením vodiacich čiar cúvania. Nezávisle od toho, či ide nákladné vozidlo alebo TGE, nákladný automobil bez prívesu, s prívesom alebo návesom, flexibilný stavebnicový princíp umožňuje najrozličnejšie možnosti použitia.

Vaše výhody

  1. Tým sa badateľne uľahčí manévrovanie cez zobrazenie oblasti za vozidlom na MMI displeji s dynamickými a statickými pomocnými prvkami.
  2. Prispieva k predchádzaniu nehodám
Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
  Cúvací/kamerový systém stavebnica Všetky modely TGL, TGM, TGS, TGX; Všetky TGE

Možnosti aplikácie

  • Kamery so zadným výhľadom
  • Kamery s predným výhľadom
  • Kábel adaptéra (na pripojenie na MMT/MMV)

Máte záujem?

Kontaktujte najbližší servis MAN a nechajte si poradiť.

Prejsť na vyhľadávanie kontaktov MAN

Tlačiť stránku