MAN Slovensko

Aplikácia MAN Driver

Aplikácia MAN Driver

Prehľad

 • Uľahčenie pracovného dňa vodiča
  Aplikácia MAN podporuje vodičov nákladných automobilov pri ich každodenných úlohách a pomáha im spoľahlivo aj v prípade poruchy.
 • Rýchlejšie pripravený na odjazd
  Vďaka vedenej, digitálnej kontrole pred odjazdom s predvoleným kontrolným zoznamom profituje vodič z rýchlej kontroly vozidla pred začiatkom jazdy a zo skrátených časov prestojov.
 • Maximálna disponibilita vozidla
  Aplikácia MAN Driver sa stará o zosieťovanie vodičov, manažéra vozového parku a servisu. Tak profitujú vodiči a manažér vozového parku z maximálnej disponibility vozidiel. V prípade škody môže vodič cez RIO Platform jednoducho odoslať zistené nedostatky vedúcemu vozového parku. Tento ich následne postúpi priamo servisnému miestu MAN.

Perfektný sprievodca: aplikácia MAN pre vodičov nákladných automobilov

Aplikácia zjednodušuje jazdu!

Aplikácia zjednodušuje jazdu!

Aplikácia MAN Driver ponúka vodičovi nákladného automobilu vďaka chytrým funkciám odľahčenie počas komplexného pracovného dňa. S digitálnou kontrolou pred odjazdom, vyhľadávaním kontaktov MAN, ako aj poskytnutím digitálnej príručky môže vodič profitovať zo skrátených časov prestojov a efektívnejšieho pracovného dňa. Okrem toho aplikácia MAN Driver spoľahlivo pomáha aj v prípade poruchy s cennými funkciami.

Vďaka inteligentnému zosieťovaniu medzi smartfónom vodiča a RIO Platform sa rýchlo a jednoducho odosielajú relevantné informácie o vozidle manažérovi vozového parku. Manažér vozového parku si môže údaje pozrieť v reálnom čase a škodové prípady priamo postúpiť servisnému miestu MAN. Toto podporuje maximálnu disponibilitu vozidiel a pomáha zvyšovať efektivitu podniku.

Prehľad funkcií aplikácie

 • Vedená digitálna kontrola pred odjazdom vrátane hlásenia škody v prípade poruchy
  Pred odjazdom má vodič možnosť pomocou digitálneho kontrolného zoznamu zadokumentovať nedostatky na vozidle a tieto jednoducho poslať cez RIO Platform manažérovi vozového parku. Následne môže manažér vozového parku ohlásené škody postúpiť príslušnému servisnému miestu MAN.
 • Náhľad do časov riadenia a odpočinku
  Vodič si môže časy odpočinku a prestávky lepšie naplánovať a je tak lepšie chránený proti porušeniam doby riadenia. Predpokladom tejto funkcie je spoplatnené objednanie služby Timed cez RIO Platform.
 • Individuálna analýza štýlu jazdy
  S aplikáciou MAN Driver profituje vodič z údajov o výkone, s ktorých pomocou môže optimalizovať svoj spôsobu jazdy s ohľadom na jej efektivitu. Predpokladom tejto funkcie je spoplatnené objednanie služby Perform cez RIO Platform.
 • Digitálna príručka a stručný návod k funkciám vozidla
  Aplikácia má pripravené vysvetlenia funkcií a odporúčania postup pre vybrané spínače a kontrolky – vrátane funkcie skenu. Pre najnovšiu Truck Generation je navyše možné prostredníctvom aplikácie vyvolať rozsiahlu príručku.
 • Funkcia diaľkového ovládania pre multimediálny systém
  Pomocou aplikácie môže vodič celkom jednoducho ovládať MAN Mediasystem odvšadiaľ v kabíne.
 • Vyhľadávanie kontaktov MAN
  Aplikácia vám ukáže najrýchlejšiu cestu k najbližšiemu servisnému miestu MAN – úplne jedno, kde ste na ceste.
 • MAN Mobile24 núdzové volanie
  Len jedným kliknutím môže si môže vodič cez aplikáciu vyžiadať asistenčnú službu MAN a vďaka automatizovanej lokalizácii získať rýchlu podporu v prípade poruchy.
 • Trucker‘s World News
  O vhodnú zábavu počas prestávok s informáciami, ako aj aktuálnymi témami a správami z odvetvia sa starajú Trucker’s World News z klubu vodičov Trucker’s World by MAN.

Teraz stiahnuť aplikáciu MAN Driver

Bezplatnú aplikáciu, špeciálne pre vodičov nákladných automobilov MAN nájdete v Google Play Store alebo v Apple App Store.

Časté otázky

Stiahnutie aplikácie je pre vodiča bezplatné. Na volania na Mobile24, ako aj na používanie mobilného internetu sa vzťahujú bežné poplatky vášho mobilného operátora.

Na používanie určitých funkcií musí sa manažér vozového parku zaregistrovať na RIO Platform, ako aj objednať príslušné služby. Poplatky za tieto služby sa dajú pozrieť na Marketplace na RIO Platform. Tieto poplatky znáša manažér vozového parku.

Aby ste vy ako vodič mohli používať určité funkcie aplikácie MAN Driver, musí sa váš manažér vozového parku zaregistrovať na RIO Platform, ako aj objednať zodpovedajúce služby. Po ukončení rezervácie môžete byť vy ako vodič pozvaný a využívať funkcie aplikácie MAN Driver v plnom rozsahu.

Používania nasledujúcich funkcií sa týkajú tieto predpoklady:

 • Odoslanie kontroly pred odjazdom a hlásenia škody manažérovi vozového parku
 • Prehľad časov riadenia a odpočinku
 • Prehľad individuálnych výkonnostných hodnôt

Na to vás musí váš manažér vozového parku pozvať e-mailom alebo SMS-kou na RIO Platform. Keď dostanete pozvanie e-mailom alebo SMS-kou, môžete kliknúť na aktivačný odkaz a zadať nové heslo. Nezabudnite, že aktivačný odkaz je platný len 48 hodín.

 1. Zaregistrujte sa na RIO Platform a vložte svoje vozidlá
 2. Kliknite v hlavnom menu na „Správu vodičov“
 3. Kliknite na meno vodiča
 4. Kliknite na používateľa a vyberte „nového používateľa“
 5. Zapíšte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo vodiča a kliknite na „vytvoriť používateľa“. Nezabudnite, že telefónne číslo musí mať medzinárodnú predvoľbu (napr. +49 pre Nemecko)

Predpokladom pre zobrazenie výkonnostných hodnôt v aplikácii MAN Driver je:

 1. Objednanie služby Perform manažérom vozového parku na Marketplace RIO Platform.
 2. Prihlásenie v aplikácii MAN Driver (pozri k tomu tiež: Ako sa môžem ja ako vodič prihlásiť?)

Predpokladom pre zobrazenie časov riadenia a odpočinku v aplikácii MAN Driver je:

 1. Objednanie služby Timed manažérom vozového parku na Marketplace RIO Platform
 2. Prihlásenie v aplikácii MAN Driver (pozri k tomu tiež: Ako sa môžem ja ako vodič prihlásiť?)
 1. Kliknite v hlavnom menu na RIO Platform na „Správu“ a potom na „Správu vodičov“
 2. Kliknite na príslušnú kartu vodiča
 3. Kliknite na „Používateľ“
 4. Zapíšte meno vodiča a kliknite na „Uložiť zmeny“

Predpokladom pre zobrazenie údajov v aplikácii MAN Driver je priradenie ku karte vodiča. Z tohto dôvodu sú informácie v aplikácii Driver viditeľné len pre priradených vodičov. Ako manažér vozového parku si môžete všetky informácie pozrie na RIO Platform.

Táto mobilná aplikácia je odporúčaná pre vodičov nákladných automobilov MAN a nie pre vodičov MAN TGE, autobusov a NEOPLAN.

Vaša kontaktná osoba


MAN DigitalServices informačná hotline

Pracovné dni 08:00 – 17:00 h

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Máte otázky?

Digitálne služby pre váš vozový park