MAN Slovensko

TAK SA PODARÍ PRESTUP NA ALTERNATÍVNE POHONY

Tak sa podarí prestup na alternatívne pohony s Transport Solutions

V SKRATKE

 • Analýza siete a koncepcie mobility
  Zanalyzujeme vaše nasadenia a vyvinieme s ohľadom na všetky relevantné faktory koncepciu mobility na mieru.
 • Infraštruktúra nabíjania a zásobovanie energiou
  Naplánujeme s vami úpravu infraštruktúry nabíjania a vyvinieme pre vašu prevádzku optimálnu stratégiu zásobovania energiou.
 • Poradenstvo pri nástupe do elektromobility
  Ako váš kompetentný partner vás budeme sprevádzať pri vašom nástupe do elektromobility. Prostredníctvom MAN Academy vás navyše podporíme pri školení vašich zamestnancov.
/
Reichweitenermittlung

Výpočet dojazdu

 • Analýza nasadenia vozidla
 • Simulácia vašich prevádzkových procesov a prípadné prispôsobenie obehu vozidiel
 • Zaznamenávanie potrebných dojazdov a prepravných kapacít

/
Netzwerkanalyse

Analýza siete

 • Určenie faktorov špecifických pre prevádzku a odvetvie, ktoré ovplyvňujú nasadenie elektrických vozidiel (napr. doprava, jazdné cykly, naloženie, topografia, vedľajšie spotrebiče)
 • Zostavenie mixu vozového parku, ktorý je optimálny pre váš podnik
 • Analýza úspory CO2

/
Ladekonzepte

Koncepty nabíjania

 • Vývoj stratégie nabíjania na mieru
 • Simulácia a optimalizácia plánovania časov nabíjania
 • Koncepty pre infraštruktúru nabíjania a prispôsobenia v sklade

/
Energieversorgung

Zásobovanie energiou

 • Analýza očakávaných spotrieb energie vo vašom podniku
 • Vytvorenie a kontrola konceptov na bezpečné vlastné zásobovanie energiou
 • Energetický manažment s ohľadom na potenciály optimalizácie pri odbere prúdu a prevádzkové požiadavky

/
Energiespeicher

Akumulátor energie

 • Poradenstvo k technológiám batérií a manipulácii s nimi
 • Zobrazenie trvalých 2nd- use aplikácií pre batérie vozidiel
 • Informácie o manažmente Life Cycle pre batérie

/
Service

Servis

 • Poradenstvo na prispôsobenie výbavy a procesov v servise
 • Koncepty pre bezpečnostné tréningy a školenia pre bezpečnú manipuláciu s vysokonapäťovými systémami
 • Podpora pri definovaní tréningov techniky a jazdy pre vašich zamestnancov

/
Reichweitenermittlung

Výpočet dojazdu

 • Analýza nasadenia vozidla
 • Simulácia vašich prevádzkových procesov a prípadné prispôsobenie obehu vozidiel
 • Zaznamenávanie potrebných dojazdov a prepravných kapacít

/
Netzwerkanalyse

Analýza siete

 • Určenie faktorov špecifických pre prevádzku a odvetvie, ktoré ovplyvňujú nasadenie elektrických vozidiel (napr. doprava, jazdné cykly, naloženie, topografia, vedľajšie spotrebiče)
 • Zostavenie mixu vozového parku, ktorý je optimálny pre váš podnik
 • Analýza úspory CO2

/
Ladekonzepte

Koncepty nabíjania

 • Vývoj stratégie nabíjania na mieru
 • Simulácia a optimalizácia plánovania časov nabíjania
 • Koncepty pre infraštruktúru nabíjania a prispôsobenia v sklade

/
Energieversorgung

Zásobovanie energiou

 • Analýza očakávaných spotrieb energie vo vašom podniku
 • Vytvorenie a kontrola konceptov na bezpečné vlastné zásobovanie energiou
 • Energetický manažment s ohľadom na potenciály optimalizácie pri odbere prúdu a prevádzkové požiadavky

/
Energiespeicher

Akumulátor energie

 • Poradenstvo k technológiám batérií a manipulácii s nimi
 • Zobrazenie trvalých 2nd- use aplikácií pre batérie vozidiel
 • Informácie o manažmente Life Cycle pre batérie

/
Service

Servis

 • Poradenstvo na prispôsobenie výbavy a procesov v servise
 • Koncepty pre bezpečnostné tréningy a školenia pre bezpečnú manipuláciu s vysokonapäťovými systémami
 • Podpora pri definovaní tréningov techniky a jazdy pre vašich zamestnancov

Váš úspešný prestup na alternatívne pohony

Zmanažujeme vašu mobilitu s istotou do budúcnosti

Náš tím expertov MAN vás komplexne podporí a podrobne vám vysvetlí všetky relevantné otázky.

Plánovanie dojazdu pre vaše elektrické vozidlá MAN

Pre nákladné automobily a dodávkové vozidlá

Prechod na elektrické pohony má samozrejme zmysel len vtedy, keď postačuje dojazd a transportný výkon. Práve pri nasadení v meste neprejdú mnohé vozidlá viac ako 80 až 120 kilometrov. Ak je priemerný denný transportný výkon v tomto rozsahu, je elektromobilita správna voľba. Pre spoľahlivé výroky o možnosti nasadenia však musíte zohľadniť ešte ďalšie faktory.


Pre autobusy

Hybridný, plynový alebo plne elektrický? Pomocou akých konceptov pohonov najlepšie optimalizujete svoj autobusový park sa dá objasniť len pomocou veľmi podrobných analýz konkrétneho účelu použitia. Rozhodujúci pre zostavenie optimálne vhodného mixu vozového parku je dojazd potrebný na príslušných autobusových linkách – predovšetkým pri plne elektrickom pohone.

S MAN Lion’s City E môžete už dnes prejsť až 270 km bez dobíjania. Pre spoľahlivé tvrdenia o možnosti nasadenia však musíte zohľadniť ešte ďalšie faktory.

Tak napríklad elektrické vozidlá jazdia najhospodárnejšie pri priemernej rýchlosti od 14 do 18 km/h. Vplyv na dojazd však majú aj faktory ako počet rozbiehaní a brzdení, počty cestujúcich alebo topografia pozdĺž vašich liniek. Zvlášť pri mínusových teplotách môže kúrenie navyše citeľne znížiť dennú možnú trasu elektrického autobusu.

Správna technika nabíjania pre vaše elektrické vozidlá MAN

Pre nákladné automobily a autobusy

Vybavený správnou technikou nabíjania sa váš vozový park stane optimálnou základňou pre vaše elektrické vozidlá: Nabíjanie batérií na konci zmeny vám zaistí opäť plný dojazd na ďalší deň. Dodatočné trasy v ten istý deň zvládne vaše vozidlo napríklad, keď ho počas obedňajšej prestávky dobijete na rýchlonabíjacej stanici. Kombo zásuvka CCS s nabíjacím prúdom až 150 kW umožní kompletné nabitie batérie maximálne za štyri hodiny.


Pre dodávkové vozidlá

Nabíjanie cez konektor CCS je možné aj pri eTGE – dodávkové vozidlo však ponúka ešte viac možností:

AC Wallbox

 • Kompaktná nabíjacia jednotka s pripojovacím výkonom 7,2 kW.
 • Čas nabíjania pre kompletné nabitie na 100 % stav nabitia je 5.20 h.

DC nabíjacia stanica

 • Combo zásuvka CCS s pripojovacím výkonom 40 kW
 • Rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom na 80 % stav nabitia za 45 minút

230 V zásuvka

 • Umožní dobíjanie batérie skoro všade
 • Kompletné nabitie batérie vozidla najlepšie cez noc

MAN Transport Solutions zásobovanie energiou

Či môžete s prechodom na elektromobilitu dosiahnuť úspory oproti svojmu konvenčne poháňanému vozidlu, závisí hlavne od formy zásobovania energiou. Odskúšame za vás všetky možné prostriedky na optimalizáciu nákladov. Napríklad ako cielene využívať časy výhodného odberu prúdu a ako sa vďaka stupňovitému nabíjaniu vyhnúť špičkovým zaťaženiam. Alebo ako môžete optimalizovať náklady za odber prúdu používaním a ukladaním vlastnej vyprodukovanej energie, napr. na nabíjanie batérií vozidiel.

Ďalší kľúčový komponent elektromobility je batéria vozidla. Jej stav a výkonnosť sú rozhodujúce pre cenovo efektívnu prevádzku elektrifikovaných vozových parkov.

Nedá sa zabrániť tomu, že každá batéria so zvyšujúcim sa vekom stráca kapacitu a výkon. Faktory, ako spôsob používania, údržba a frekvencia nabíjania však majú výrazný vplyv na to, ako rýchlo a v akom rozsahu sa znižuje výkon batérie. Optimalizovaný manažment batérie je preto pevne integrovanou súčasťou našich koncepcií pre váš nástup do elektromobility.

MAN Transport Solution servis a údržba

Nástup do elektromobility je pre váš podnik viac ako len výmena jedného alebo viacerých vozidiel. Je to nástup do mobility budúcnosti – so všetkými s tým spojenými výhodami. Ale „elektrické vozidlá“ prinášajú do vášho podniku aj rad zmien: Od plánovania trasy cez každodenné nabíjanie až po spôsob jazdy a vybavenie dielne. Preto je dôležité, aby na to boli vaši zamestnanci a vaša servisná dielňa dobre pripravení/á.

V spolupráci s MAN Academy vyškolíme vašich zamestnancov, aby vedeli optimálne používať vaše elektrické vozidlá. Informujeme o možných ohrozeniach a správnej manipulácii s elektrickými vozidlami v prípade nehody alebo poruchy. A stojíme aj po boku vašej servisnej dielni ako kompetentný partner vo všetkých otázkach týkajúcich sa práce s elektrickými vozidlami.

Centrálne vplyvové faktory

Pre nákladné automobily

Nadstavby, ako napr. navíjacia vyklápačka, chladiaci box alebo lis na odpad, zásobuje MAN eTGM elektrickou energiou priamo z batérií vozidla. Prevádzka vedľajších spotrebičov tak vedie nevyhnutne k zníženiu dojazdu vášho elektrického vozidla. Aký silný je tento efekt, závisí tak od druhu nadstavby, ako aj od intenzity jej používania. Preto detailne zanalyzujeme spotrebu prúdu vedľajších spotrebičov pre nasadenie vozidla vo vašom podniku. Takto získané poznatky idú priamo do kalkulácie dojazdu a optimalizácie trasy.


Pre dodávkové vozidlá

Aj osvetlenie vozidla, multimediálny systém, USB prípojky a asistenčné systémy potrebujú prúd z batérie. V MAN eTGE sú preto všetky vedľajšie spotrebiče dimenzované na maximálnu energetickú efektivitu. Zreteľný vplyv na jazdný dosah majú preto len vtedy, keď ďalej pracujú v plnom rozsahu počas dlhších zastavení. eTGE vám preto ponúka úsporný režim, ktorý zníži spotrebu energie vedľajších spotrebičov.


Pre autobusy

Vedľajšie spotrebiče, ako osvetlenie vozidla, palubný počítač, informačné systémy cestujúcich a automaty na cestovné lístky potrebujú prúd z batérie. Ak silný je ich vplyv na dojazd závisí od konfigurácie vozidla a musí sa jednotlivo zohľadniť

Elektrické nákladné automobily MAN môžu plne rozvinúť svoju silu predovšetkým v mestskom prostredí: Reálne priemerné rýchlosti v typickej mestskej premávke sú 16 – 20 km/h. A rýchlostné hranice na väčšine trás 50 – 60 km/h. Elektrické koncepty pohonov pracujú v týchto rýchlostných rozsahoch zvlášť energeticky úsporne. Okrem toho už nepredstavuje doprava stop & go záťaž pre vašu energetickú bilanciu v protiklade s jazdou so spaľovacím motorom. Naopak: Vďaka rekuperácii dodávajú elektrické vozidlá MAN pri každom brzdení elektrickú energiu späť do batérie.

Predvídavá jazda šetrí energiu. To platí pre každé vozidlo. Pri elektrickom pohone však môže vyškolený vodič prejsť výrazne väčší jazdný dosah. Jemné zrýchľovanie a cielené používanie rekuperácia výrazne znižujú spotrebu energie.

Hmotnosť nákladu a profil terénu jazdnej trasy ovplyvňujú relatívne málo dojazd vášho elektrického nákladného automobilu MAN. Výrazne väčší vplyv majú vykurovanie a vysoké rýchlosti. Predsa je však dôležitá podrobná analýza vašej siete trás. Pretože poskytne dôležité informácie na optimalizáciu jazdných trás a obehu vozidiel.

Pre nákladné automobily a dodávkové vozidlá

Elektrický pohon vyrába výrazne menej odpadového tepla ako spaľovací motor. MAN eTGM a MAN eTGE preto používajú vysoko efektívny, čisto elektrický systém kúrenia a klimatizácie. Zvlášť pri nižších mínusových teplotách môže spotreba prúdu kúrenia napriek tomu výrazne znížiť jazdný dosah vášho elektrického vozidla. Ukážeme vám, ako so správnou stratégiou napriek tomu spoľahlivo zvládnete svoje dopravné trasy: Napríklad cieleným predtemperovaním vašej elektrickej dodávky počas času nabíjania.


Pre autobusy

Kúrenie a klimatizácia predstavujú pri prevádzke elektrického autobusu úplne rozhodujúce faktory. Zvlášť vo vykurovacej prevádzke pri veľmi chladných teplotách treba pri čisto elektrickej vykurovacej prevádzke počítať s obmedzeniami dojazdu. Na čo najefektívnejšie nasadenie MAN Lion's City E čo najpresnejšie analyzujeme klimatické okrajové podmienky a ukazujem možné možnosti postupu, ako použitie prídavného kúrenia za určitých okrajových podmienok.

Naše inovácie pre vašu elektromobilitu

Poradenstvo na základe reálnych údajov

Poradenstvo na základe reálnych údajov

Poradíme vám ako zákazníkovi a navrhneme vhodné riešenia pre najlepšiu konštrukciu vášho plánovaného systému elektromobility v triede. Naše komplexné poradenstvo zahŕňa analýzu siete, infraštruktúru nabíjania, napájanie siete a akumuláciu energie. Po začatí prevádzky vášho elektrického vozového parku vám v budúcnosti chceme ponúknuť poradenstvá na základe reálnych údajov. V tomto rámci sa budú vaše nasadenia kontrolovať a optimalizovať na základe skutočne získaných prevádzkových údajov. Týmto spôsobom budete mať vždy aktuálne informácie a budete sa môcť pripraviť na nasledujúce kroky.

Energetické riešenia budúcnosti

Energetické riešenia budúcnosti

Podporíme vás komplexnými, integrovanými riešeniami a stratégiami nabíjania, ako aj poradenstvom týkajúcim sa optimalizácia nákladov za energie, aby ste dosiahli optimálne náklady za energie a vyhli sa nepotrebným zaťaženiam. Vy sa môžete úplne sústrediť na prevádzku svojho elektrifikovaného vozového parku.

V dispozícii v celej Európe
Vaša individuálna komplexná koncepcia mobility

Vaša individuálna komplexná koncepcia mobility

Naše MAN Transport Solutions už dokázali presvedčiť vyše 100 zákazníkov – po celej Európe! Využite aj vy možnosť individuálneho poradenstva pre váš prestup na alternatívne pohony.
Dohodnúť konzultáciu