MAN Slovensko
Späť na prehľad

Reštrukturalizácia spoločnosti MAN

16.04.2021 Služby

Výkonná rada spoločnosti MAN Truck & Bus SE dosiahla s podnikovou radou a so zväzom IG Metall dohodu o zosúladení záujmov, sociálnom pláne a budúcej kolektívnej zmluve pre nemecké závody MAN Truck & Bus SE.

● Bolo rozhodnuté o balíku opatrení pre zlepšenie výnosov až o 1,7 miliardy eur

● Reštrukturalizácia výrobnej a vývojovej siete s intenzívnym zameraním na technológie budúcnosti

● Zjednodušenie administratívnych a podporných funkcií

● Spoločensky zodpovedný spôsob zredukovania okolo 3500 pracovných miest v Nemecku naprieč všetkými skupinami zamestnancov

● Výkonná rada a zástupcovia zamestnancov rokovala so spoločnosťou WSA Beteiligungs GmBH ohľadne prevzatia závodu ako alternatívy jeho zatvorenia

Teraz sa otvára cesta pre rozsiahle a systematické zmeny v smerovaní spoločnosti MAN. Výrobca úžitkových vozidiel oznámil svoje odhodlanie uskutočniť zásadnú reorganizáciu ako reakciu na transformáciu priemyselného odvetvia, čo mu umožní úspešne zvládnuť náročné úlohy spojené s hlavnými výzvami bezuhlíkovej mobility, digitalizácie a automatizácie. Do roku 2030 sa spoločnosť MAN zmení z výrobcu úžitkových vozidiel na popredného poskytovateľa inteligentných a udržateľných dopravných riešení.

Dohoda so zástupcami zamestnancov

Dosiahnutá dohoda o reštrukturalizácii spoločnosti znamená dôležitý míľnik. Po dlhých rokovaniach Andreas Tostmann, generálny riaditeľ MAN Truck & Bus, vyjadril spokojnosť s dosiahnutým kompromisom: „Podarilo sa nám dospieť k dohode so zástupcami zamestnancov o opatreniach, ktoré prispejú k zlepšeniu výnosov až o 1,7 miliardy eur. Teraz zvýšime rýchlosť reštrukturalizácie a v nasledujúcich rokoch spravíme cielené investície, aby sme vyvinuli patričné odpovede na tri mega trendy: digitalizácia, bezuhlíková mobilita a autonómna jazda. Podstatne zmeníme smerovanie spoločnosti MAN a spoločne ju dovedieme k úspešnej budúcnosti. V našej vyše 260-ročnej histórii sme mnohokrát dokázali, že MAN je schopný zmeny. Dnes sme na začiatku novej kapitoly, ktorej výsledkom bude nový MAN.“

Reorganizácia vývoja a produkcie

Reštrukturalizácia vývojových a výrobných kapacít so silným zameraním na technológie budúcnosti významne prispeje k efektívnosti nákladov. Dosiahnutá dohoda je z veľkej časti v súlade s obsahom dokumentu týkajúceho sa kľúčových otázok, ktorý bol odsúhlasený v januári.

Mníchovské ústriedie naďalej zostane globálnou centrálou MAN Truck & Bus. Rovnako bude naďalej hlavným výrobným závodom pre vozidlá s kabínou a montáž a tiež centrom aktivít v oblasti vývoja. Mníchov je domovom Kompetenčného centra MAN pre celkový vývoj nákladných vozidiel, softvéru, elektrických/elektronických systémov a elektrickej mobility.

Vybrané výrobné a vývojové aktivity sa presúvajú zo Steyru do Mníchova. Aby sa vytvorili kapacity pre produkciu vozidiel s alternatívnymi pohonnými systémami, časť výroby pre trucky a interiéry kabín treba presunúť do závodu MAN v poľskom Krakove. V budúcnosti sa operatívny vývoj a testovanie autobusov bude realizovať blízko výroby vo fabrike MAN v tureckej Ankare. Do konca roku 2022 v tomto závode bude pracovať okolo 7500 stálych zamestnancov.

Norimberský závod sa stane kompetenčným centrom MAN pre vývoj a výrobu nových technológií pohonu (e-mobilita, vodíkový pohon). Norimberg je tiež hlavným výrobným závodom pre konvenčné i alternatívne systémy pohonu a preberie vyčlenené činnosti vo vývoji. Aby sa v budúcnosti dalo viac sústrediť na nové technológie pohonu, vývojové kapacity pre dieselové motory budú zredukované a výroba komponentov sa bude riešiť „outsorcingom“ – ak nebude zapojená žiadna kľúčová kompetencia. Do konca roku 2022 bude v norimberskom závode pracovať zhruba 3100 stálych zamestnancov.

Fabrika v Salzgitteri bude v rámci TRATON GROUP produkovať nepoháňané nápravy v Európe. Je to tiež jeden zo závodov MAN, ktorý má na starosť globálne logistické aktivity. Salzgitter prevezme vybranú časť logistiky dielcov od Steyru, a preto presunie niektoré zo svojich činností (napr. výrobu komponentov na prednú nápravu) do závodu MAN v Bánovciach nad Bebravou na Slovensku. Aktivity v oblasti kitov CKD sa presunú do závodu MAN v poľskom meste Starachowice, kde bude do konca roku 2022 pracovať 1900 stálych zamestnancov.

Wittlich zoštíhlie, ale ostane naďalej zodpovedný za špeciálne úpravy nákladných vozidiel. Do konca roku 2022 bude mať 60 stálych zamestnancov.

O osude fabriky MAN v rakúskom meste Steyr sa stále diskutuje. Výkonná rada a zástupcovia zamestnancov rokovala so spoločnosťou WSA Beteiligungs GmBH ohľadne prevzatia závodu ako alternatívy jeho zatvorenia. V tajných voľbách 8. apríla však väčšina zamestnancov závodu v Steyri hlasovala proti tomu, aby ho prevzala spoločnosť WSA Beteiligungs.

Okrem reorganizácie vývoja a výroby sa Spoločnosť a zástupcovia zamestnancov dohodli aj na zjednodušení administratívnych a podporných funkcií.

Sociálny plán a budúca kolektívna zmluva

Spoločnosť a zástupcovia zamestnancov odsúhlasili zníženie pracovných miest v Nemecku o cca 3500. Toto číslo zahŕňa stálych zamestnancov, požičaných pracovníkov a zamestnancov s dočasnou pracovnou zmluvou. V sociálnom pláne bolo dohodnuté, že znižovanie počtu pracovných miest bude prebiehať spoločensky zodpovedným spôsobom prostredníctvom väčšieho využívania mechanizmov čiastočného odchodu do dôchodku, umožnením ukončenia dočasných pracovných pomerov, znížením počtu požičaných pracovníkov a ponukami dobrovoľného odstupného. Spoločnosť tiež ponúkne zamestnancom možnosť prejsť do iných spoločností v rámci Volkswagen Group.

Všetky vyššie uvedené nástroje podliehajú dvojitým dobrovoľným krokom. Budúca kolektívna zmluva ustanovuje, že prepúšťanie z prevádzkových dôvodov v nemeckých závodoch spoločnosti MAN Truck & Bus SE bude možné do 31. decembra 2026 len so súhlasom odborového zväzu IG Metall. Ak jedna zo strán nevznesie námietky, dohoda sa automaticky predĺži o ďalších päť rokov. Zmluvy o mzdách a prácach, ktoré Spoločnosť ukončila, budú predmetom nových dohôd, ktoré majú rovnocennú hodnotu aj obsah.

„Dosiahnuté dohody položili pre MAN základ, aby kolektívne zvládol výzvy transformácie, ktorá mení náš obchodný segment a pracovné vzťahy na všetkých úrovniach. Spoločnosť MAN bude mať teraz potrebný priestor pre nevyhnutné aktivity, aby si poradila s týmito náročnými úlohami. Zároveň všetky personálne opatrenia sú spoločensky zodpovedné a umožňujú zamestnancom na dobrovoľnej báze získať nové vyhliadky. To svedčí, že MAN je zodpovedný zamestnávateľ,“ hovorí Dr. Martin Rabe, vedúci oddelenia ľudských zdrojov a člen výkonnej rady zodpovedný za vzťahy so zamestnancami v spoločnosti MAN Truck & Bus SE.

Kontakt

Kontakt

Dipl.Ing. Michal  Jedlička
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Marketing & Communications


+421 911 450 390
Michal.Jedlicka@man.eu

17.05.2022 | Nákladný automobil
V piatok 13. mája spoločnosť MAN Truck & Bus prvýkrát verejne prezentovala takmer sériovú verziu elektrického nákladného vozidla pre diaľkovú dopravu s dojazdom od 600 do 800 km. Ukážkových jázd, ktoré sa konali na bývalom berlínskom letisku Tempelhof, sa zúčastnil aj spolkový minister dopravy Dr. Volker Wissing.
Viac
09.05.2022 | Nákladný automobil
Spoločnosť MAN Truck & Bus plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050. Mníchovský výrobca úžitkových vozidiel sa k tomu zaviazal vlani v rámci iniciatívy na ochranu klímy Science Based Targets (SBTi).
Viac
05.05.2022 | Bus
V piatok 29. apríla e-bus Lion's City 12 E vyrazil na turné „MAN elektrifikuje Európu“. O desať dní neskôr dorazí do írskeho Limericku, aby tam následne absolvoval „International Bus Euro Test 2022“. Úlohou plne elektrického mestského autobusu je ukázať, že e-mobilita na európskych cestách už funguje a hodí sa na každodenné používanie.
Viac