MAN Slovensko
Späť na prehľad

MAN prezentuje elektrifikovanie logistiky v centrách miest

24.02.2021 Nákladný automobil

Spoločnosť MAN Truck & Bus sa so svojím elektrickým distribučným vozidlom eTGM zúčastňuje projektu ZEUS. Testovacie jazdy v centre Mníchova ukazujú, ako by mali vyzerať dopravné služby budúcnosti.

  • Cieľ projektu: elektrické trucky ako alternatíva rozvozu tovaru mimo špičky a zníženia hustoty dopravy aj emisií
  • MAN testovacími jazdami v Mníchove dokazuje, že e-trucky možno efektívne uplatniť v citlivých častiach dňa
  • MAN eTGM produkuje výrazne menej hluku v porovnaní s dieselovou verziou
  • Presunutie distribúcie tovarov v centrách miest na čas mimo dopravnej špičky prináša vyššiu efektivitu logistického procesu – bez negatívneho dopadu na obyvateľov

Mníchov, podobne ako mnohé ďalšie metropoly, vážne trpí rastom dopravy a znečistením ovzdušia. Keby sa zmenil spôsob, ako sa tovar dováža do centra mesta, malo by to pozitívne efekty na mnohých úrovniach. Riešením je rozvoz tovarov do obchodov v čase mimo dopravnej špičky a s využitím elektrických vozidiel. „Zásobovanie centra mimo dopravnej špičky by znamenalo, že logistické procesy by prebiehali rýchlejšie a ich dopad na premávku by bol oveľa nižší – to nám ukazuje každá vedecká štúdia,“ vysvetľuje Clemens Baumgärtner, hovorca mesta Mníchov pre prácu a ekonomický rozvoj.

Potvrdilo sa to aj počas testovacích jázd, ktoré spoločnosť MAN v spolupráci s mníchovskou radnicou robila minulý rok v novembri ako súčasť projektu ZEUS (Zero Emission off-peak Urban deliverieS – zásobovanie mimo špičky bez emisií). Výsledky testov s plne elektrickým truckom MAN eTGM, ktoré sú už dostupné, ukázali, že zmenou harmonogramu zásobovania centra mesta na dobu mimo špičky sa dosiahla časová úspora 15 až 30 %. Zároveň bolo možné zlepšiť presnosť a spoľahlivosť plánovania na úroveň takmer 100 %. Ďalším aspektom je jasne pozorovateľné zníženie miery hluku pri použití elektrického trucku. To je jeden z prvých faktorov, vďaka ktorým sa presun mimo špičky vôbec dá realizovať – obyvatelia to nepocítia. „Skúšobnou prevádzkou trucku MAN eTGM v Mníchove sa nám podarilo dokázať, že elektrický pohon prináša zníženie hlučnosti. Vnímaná hlučnosť sa znižuje najmenej o štvrtinu, v niektorých prípadoch až o polovicu, obzvlášť pri rýchlostiach pod 30 km/h,“ komentuje výsledky Dr. Christoph Jessberger, ktorý pracuje v spoločnosti MAN Truck & Bus na oddelení predbežného vývoja a dohliadal na projekt ZEUS.

Projekt ZEUS je súčasťou iniciatívy Mestskej mobility Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Jeho cieľom je modelovať a demonštrovať rôzne riešenia, ktoré využívajú tiché mestské logistické procesy mimo dopravnej špičky a v nočných hodinách. Takto sa identifikujú reálne príležitosti zásobovať centrá miest mimo času najhustejšej premávky bez negatívneho dopadu na plnenie požiadaviek obchodného života v meste.

Testy vykonané v rámci projektu ZEUS ukazujú, že distribučný systém bol po presune mimo špičky omnoho efektívnejší, časy dodávok sa skrátili, zvýšila sa dochvíľnosť a prevádzka vozidiel neobťažovala hlukom. Kľúčovou úlohou, ktorú treba vyriešiť, je fakt, že maloobchodné predajne by museli svoje procesy príjmu tovaru tiež presunúť mimo špičky, čo by mohlo znamenať zvýšenie ich prevádzkových nákladov.

Pointa však platí: tiché doručovanie tovaru mimo špičky pomôže mestám k čistejšej a plynulejšej doprave rýchlejšie, než iné riešenia. Spoločnosť MAN k tomuto pokroku prispieva svojimi produktami aj zanietením.

Obr.01 – Testovacími jazdami v centre Mníchova spoločnosť MAN dokázala, že elektrické trucky sa dajú efektívne využívať aj v citlivých častiach dňa.

Obr.02 – MAN Truck & Bus sa zúčastňuje projektu ZEUS nasadením vozidla eTGM pre distribúciu tovaru v centrách miest.

Obr.03 – V porovnaní s dieselovou verziou 100 % elektrický MAN eTGM produkuje výrazne menej hluku.

Obr.04 – Zásobovanie centra mesta mimo dopravnej špičky znamená vyššiu efektívnosť logistických procesov.

Obr.05 – „Testovacími jazdami s truckom MAN eTGM v Mníchove sa nám podarilo dokázať, že elektrický pohon prináša zníženie hlučnosti. Vnímaná hlučnosť sa znižuje najmenej o štvrtinu, v niektorých prípadoch až o polovicu, obzvlášť pri rýchlostiach pod 30 km/h,“ hovorí Dr. Christoph Jessberger, ktorý pracuje v spoločnosti MAN Truck & Bus na oddelení predbežného vývoja a dohliadal na projekt ZEUS.

Obr.06 – „Presunutie zásobovania centra mesta mimo dopravnej špičky by znamenalo, že logistické procesy by prebiehali rýchlejšie a ich dopad na ostatnú premávku by bol oveľa nižší – to nám ukazuje každá vedecká štúdia,“ vysvetľuje Clemens Baumgärtner, hovorca mesta Mníchov pre prácu a ekonomický rozvoj.

Kontakt

Dipl.Ing. Michal  Jedlička
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Marketing & Communications


+421 911 450 390
Michal.Jedlicka@man.eu

17.05.2022 | Nákladný automobil
V piatok 13. mája spoločnosť MAN Truck & Bus prvýkrát verejne prezentovala takmer sériovú verziu elektrického nákladného vozidla pre diaľkovú dopravu s dojazdom od 600 do 800 km. Ukážkových jázd, ktoré sa konali na bývalom berlínskom letisku Tempelhof, sa zúčastnil aj spolkový minister dopravy Dr. Volker Wissing.
Viac
09.05.2022 | Nákladný automobil
Spoločnosť MAN Truck & Bus plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050. Mníchovský výrobca úžitkových vozidiel sa k tomu zaviazal vlani v rámci iniciatívy na ochranu klímy Science Based Targets (SBTi).
Viac
05.05.2022 | Bus
V piatok 29. apríla e-bus Lion's City 12 E vyrazil na turné „MAN elektrifikuje Európu“. O desať dní neskôr dorazí do írskeho Limericku, aby tam následne absolvoval „International Bus Euro Test 2022“. Úlohou plne elektrického mestského autobusu je ukázať, že e-mobilita na európskych cestách už funguje a hodí sa na každodenné používanie.
Viac