MAN Slovensko
Späť na prehľad

MAN potvrdzuje svoje ambiciózne klimatické ciele

09.05.2022 Nákladný automobil

Spoločnosť MAN Truck & Bus plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050. Mníchovský výrobca úžitkových vozidiel sa k tomu zaviazal vlani v rámci iniciatívy na ochranu klímy Science Based Targets (SBTi).

Prvým krokom MAN je úspora 70 % emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019. Okrem toho chce spoločnosť znížiť emisie skleníkových plynov na kilometer jazdy nákladných vozidiel, autobusov a dodávok, ktoré predáva – a to o 28 percent v porovnaní s rokom 2019. Stanovením týchto cieľov výrobca úžitkových vozidiel reagoval na Parížsku klimatickú dohodu a hodlá nimi prispieť k obmedzeniu klimatických zmien.

Potvrdenie cieľov na základe kritérií SBTi bolo ukončené 22. apríla na Deň Zeme 2022. „Sledujeme jasné ciele v boji proti klimatických zmenám. Udržateľnosť je ústredným pilierom našej stratégie, pričom kľúčovú úlohu v nej hrá dekarbonizácia celého hodnotového reťazca. Naše produktové portfólio v súčasnosti predstavuje približne 98 percent našich emisií skleníkových plynov, preto intenzívne pracujeme na jeho elektrifikácii vo veľkom meradle. Už dnes výrazne rastie dopyt po elektrických autobusoch alebo elektrifikovaných riešeniach v mestskej distribúcii. Ťažké e-trucky začneme vyrábať začiatkom roku 2024,“ hovorí Alexander Vlaskamp, generálny riaditeľ MAN.

MAN sa pripojil k SBTi, aby prispel k obmedzeniu klimatických zmien. Zaviazal sa formulovať záväzné, vedecky podložené ciele na zníženie emisií poškodzujúcich klímu a dôsledne ich plniť – krátkodobo do roku 2030 aj dlhodobo v súlade so svojím cieľom dosiahnuť úplnú neutralitu skleníkových plynov. Ako súčasť správy o udržateľnosti bude MAN priebežne zverejňovať postup pri dosahovaní svojich klimatických cieľov.

Science Based Targets združuje medzinárodné inštitúcie, napríklad Inštitút svetových zdrojov (WRI) alebo Svetový fond na ochranu prírody (WWF) a presadzuje ciele založené na vedeckých poznatkoch ako účinný spôsob zvýšenia konkurenčnej výhody spoločností pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Iniciatíva podporuje podniky pri stanovovaní cieľov, ktoré sú v súlade s Parížskou klimatickou dohodou prijatou Organizáciou Spojených národov v roku 2015. Podľa tejto dohody by sa globálne otepľovanie malo obmedziť na 1,5 °C, ale aspoň výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami.

Kontakt

Dipl.Ing. Michal  Jedlička
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Marketing & Communications


+421 911 450 390
Michal.Jedlicka@man.eu

09.05.2022 | Nákladný automobil
Spoločnosť MAN Truck & Bus plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050. Mníchovský výrobca úžitkových vozidiel sa k tomu zaviazal vlani v rámci iniciatívy na ochranu klímy Science Based Targets (SBTi).
Viac
05.05.2022 | Bus
V piatok 29. apríla e-bus Lion's City 12 E vyrazil na turné „MAN elektrifikuje Európu“. O desať dní neskôr dorazí do írskeho Limericku, aby tam následne absolvoval „International Bus Euro Test 2022“. Úlohou plne elektrického mestského autobusu je ukázať, že e-mobilita na európskych cestách už funguje a hodí sa na každodenné používanie.
Viac
29.04.2022 | Služby
V spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia došlo k zmene na vedúcich pozíciách. Na post vedúceho predaja nákladných a dodávkových vozidiel v SR nastupuje Ing. Jan Šnajdr. Odchádza konateľ firmy a vedúci predaja Ing. Radoslav Jurča.
Viac