MAN Slovensko
Späť na prehľad

MAN e-Mobility Center znamená významný míľnik pre mníchovský závod

09.07.2021 Nákladný automobil

Oficiálnym otvorením MAN e-Mobility Centra spravil mníchovský výrobca úžitkových vozidiel prvý krok v príprave sériovej výroby elektrických nákladných vozidiel. Na ploche 4000 m2 výrobní pracovníci preskúšavajú produkciu e-truckov v reálnych podmienkach a sú školení pre technológie ďalšej generácie.

● Otvorenie centra e-mobility je signálom pre štart sériovej výroby nákladných vozidiel MAN s batériovým elektrickým pohonom

● MAN očakáva rastúci dopyt po e-truckoch

● Pozornosť sa sústredí na odbornú spôsobilosť zamestnancov pre bezpečné zaobchádzanie s vysokonapäťovou technológiou

Novovytvorené MAN e-Mobility Center oficiálne spoločne otvorili Hubert Aiwanger, bavorský minister hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky, Andreas Tostmann, predseda predstavenstva MAN Truck & Bus a Saki Stimoniaris, predseda závodného výboru v MAN Group.

Keď 9. júna Andreas Tostmann po prvýkrát otvoril dvere MAN e-Mobility Centra za prítomnosti Huberta Aiwangera, Saki Stimoniarisa a malej skupiny oficiálnych hostí, podotkol, že tu prekročia prah do budúcnosti dopravy. „Elektrická mobilita je budúcou kľúčovou technológiou pre transport úžitkovými vozidlami. MAN je hybnou silou tohto pokroku spolu so svojimi zákazníkmi. Otvorením MAN e-Mobility Centra v Mníchove dávame štartový signál pre začatie budúcej sériovej výroby v sektore elektrických truckov,“ povedal Andreas Tostmann počas prezentovania nového strediska. „Prechod od spaľovacieho motora k alternatívnym pohonom je mimoriadne dôležitou súčasťou dôsledného preorientovania spoločnosti. Európska únia požaduje zníženie emisií CO2 o 30 % do roku 2030 pri nákladných vozidlách s celkovou hmotnosťou nad 16 ton v porovnaní so súčasnými úrovňami. My sme sa rozhodli reagovať nielen na túto požiadavku, ale vnímame to ako príležitosť prevziať sociálnu zodpovednosť dlhodobo udržateľným spôsobom. S centrom e-mobility podniká MAN ďalší veľký krok smerom k pracovným miestam v budúcnosti a k mobilite bez emisií CO2.“

Aj keď mestský autobus MAN Lion's City E s batériovým pohonom a van MAN eTGE, ktorý je tiež plne elektrický, sú už na trhu rozšírené ako sériovo vyrábané vozidlá, prvý elektrický truck MAN – model eTGM – bol dodaný zákazníkom v celej Európe doposiaľ iba v malých počtoch. To sa v dohľadnej budúcnosti zmení.

Bavorský minister hospodárstva Hubert Aiwanger na otváracom ceremoniáli zdôraznil: „Elektrická mobilita je masívne rastúci trh a ak ho správne uchopíme, jeho rozvoj je plne v záujme zamestnanosti a životného prostredia. Investície, ktoré robí dnes MAN, sú príkladom, že atraktívnosť Bavorska sa dá dlhodobo posilniť ako priestor pre podnikanie. Ochrana klímy a hospodárstvo sa tu navzájom podporujú.“

V novootvorenom Centre e-mobility MAN položil bavorský výrobca úžitkových vozidiel základy pre výrobu elektrických truckov vo veľkom priemyslovom meradle. „To nám umožní uspokojiť dopyt po vozidlách s nulovými emisiami pre všetky aplikácie v sektore úžitkových vozidiel – trucky, autobusy a dodávky, aby sme mohli splniť klimatické ciele. Týmto spôsobom bude MAN pokračovať v transformovaní na poskytovateľa udržateľných a ekologických dopravných riešení,“ vysvetlil význam nového centra e-mobility v Mníchove generálny riaditeľ Andreas Tostmann.

Nová architektúra vozidla si vyžaduje nové výrobné procesy

Nové dielce a nové prvky ako batéria, elektromotor, vysokonapäťové komponenty a oranžové vysokonapäťové káble odlišujú e-truck od jeho náprotivku s konvenčným pohonom. Z toho, samozrejme, vyplýva nová architektúra vozidla a odlišné sú tiež výrobné kroky. Celý proces produkcie prebieha v Centre e-mobility MAN v Mníchove. Okrem toho budova ponúka výukové pracoviská pre školenie zamestnancov. Na pracovisku i mimo neho sa zamestnanci učia výrobné postupy a zručnosti potrebné pre montáž elektrických truckov na sériovej výrobnej linke.

„V Centre e-mobility MAN budujeme odborné znalosti, ktoré nám umožnia pustiť sa do sériovej výroby elektrických nákladných vozidiel. Zamestnanci mníchovského závodu tu absolvujú školenia o technológiách novej generácie v reálnych výrobných podmienkach. Školiaci program obsahuje výrobné postupy pri e-truckoch a bezpečné zaobchádzanie s vysokonapäťovou technológiou. Skúsenosti získané počas testovania sériovej produkcie sú priamo uplatnené vo vývoji a výrobe nákladných automobilov s batériovým pohonom,“ hovorí Michael Kobriger, člen výkonného výboru pre výrobu a logistiku v spoločnosti MAN Truck & Bus, keď sumarizuje cieľ nového školiaceho centra. Zámerom je vyrábať v Mníchove na rovnakej výrobnej linke konvenčné vozidlá i modely s batériovým elektrickým pohonom.

Očakáva sa nárast dopytu po e-truckoch

Elektrická mobilita je v sektore cestnej nákladnej dopravy i vo verejnej hromadnej doprave čoraz populárnejšia. Kým hlavne operátori v oblasti verejnej dopravy už elektrifikujú svoje autobusové flotily vo veľkom meradle, batériové elektrické vozidlá pre distribúciu a diaľkovú dopravu tovarov sa na trhu za rovnaké obdobie nestali natoľko prominentnými. Je to aj pre nedostatok finančných iniciatív a nevyhnutných komerčných stimulov. MAN však očakáva, že dopyt dopravných spoločností po elektrických nákladných vozidlách s nulovými lokálnymi emisiami bude v blízkej budúcnosti rásť – čiastočne z dôvodov politických požiadaviek v oblasti klímy a cien emisií CO2, ale tiež pre fakt, že z hľadiska nákladov sa prevádzka elektrických vozidiel stáva čoraz efektívnejšou. Testovaním sériovej produkcie elektrického trucku v centre e-mobility sa MAN pripravuje na zvýšenie záujmu svojich zákazníkov o klimaticky neutrálne riešenia dopravy. Podľa plánu strediska výroby nákladných vozidiel v Mníchove do konca roku 2023 majú byť všetci relevantní zamestnanci kompetentní pre sériovú výrobu e-truckov.

Zlepšovanie zručností orientovaných na budúcnosť

Saki Stimoniaris, predseda závodného výboru v MAN Truck & Bus SE a TRATON SE, vidí vo vzdelávacom programe v Centre e-mobility MAN dôležitý krok smerom k budúcej životaschopnosti MAN. „Chceme, aby dopravu v budúcnosti zabezpečovali klimaticky neutrálne úžitkové vozidlá. Preto je otvorenie Centra e-mobility MAN strategicky dôležitým krokom pre budúcnosť našej spoločnosti a pre garantovanie pracovných miest. Dokonca aj s príchodom nových technológií sú zamestnanci najväčšou hodnotou MAN, a preto ich odborné vzdelávanie a neustály profesionálny rozvoj je kľúčom k úspechu. S odbornými zručnosťami našich zamestnancov MAN bude možné tieto technológie v nasledujúcich rokoch úspešne vyrábať.“

Kontakt

Kontakt

Dipl.Ing. Michal  Jedlička
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Marketing & Communications


+421 911 450 390
Michal.Jedlicka@man.eu

09.05.2022 | Nákladný automobil
Spoločnosť MAN Truck & Bus plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050. Mníchovský výrobca úžitkových vozidiel sa k tomu zaviazal vlani v rámci iniciatívy na ochranu klímy Science Based Targets (SBTi).
Viac
05.05.2022 | Bus
V piatok 29. apríla e-bus Lion's City 12 E vyrazil na turné „MAN elektrifikuje Európu“. O desať dní neskôr dorazí do írskeho Limericku, aby tam následne absolvoval „International Bus Euro Test 2022“. Úlohou plne elektrického mestského autobusu je ukázať, že e-mobilita na európskych cestách už funguje a hodí sa na každodenné používanie.
Viac
29.04.2022 | Služby
V spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia došlo k zmene na vedúcich pozíciách. Na post vedúceho predaja nákladných a dodávkových vozidiel v SR nastupuje Ing. Jan Šnajdr. Odchádza konateľ firmy a vedúci predaja Ing. Radoslav Jurča.
Viac