MAN Slovensko
Späť na prehľad

Elektrické ťahače MAN produkujú asi polovičný hluk v porovnaní dieselovými truckmi

11.08.2023 Nákladný automobil

Spoľahlivé nezávislé merania hodnôt emisií hluku nákladných vozidiel pri distribúcii tovarov v mestských oblastiach hovoria jasnou rečou. Pri jazde rýchlosťou 20 km/h je e-truck MAN podstatne tichší ako konvenčný kamión s dieselovým motorom a dokonca iba o 1 dB „hlasnejší“ než osobné auto.

Na štúdii pracuje Fraunhoferov inštitút pre materiálový tok a logistiku IML spolu s odborníkmi na meranie hluku z Peutz Consult

Výsledok je jednoznačný: Pri e-truckoch je hladina intenzity zvuku o polovicu nižšia v porovnaní s nákladnými vozidlami so vznetovým motorom

MAN eTruck je pri jazde rýchlosťou 20 km/h len o 1 dB(A)/m hlučnejší v porovnaní s osobnými autami so spaľovacími motormi

MAN Truck & Bus sa zapojil do „Štúdie mobility pri nehlučnej logistike“, ktorú uskutočnil Fraunhoferov inštitút pre tok materiálu a logistiku IML. Výskum sponzoruje Ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody a dopravy nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Cieľom je vypracovať technické normy na meranie emisií hluku v distribučnej doprave. Spoločnosť MAN sa zúčastnila reálnych meraní s takmer sériovou verziou svojho nového e-trucku, ktorý sa začne prvým zákazníkom dodávať v roku 2024. Resumé z meraní: Elektrické nákladné vozidlá najmä pri nízkych rýchlostiach generujú asi o polovicu menej hluku ako porovnateľné dieselové trucky. Podľa vykonaných testov hladina hluku e-trucku pri jazde ustálenou rýchlosťou 20 km/h je nižšia zhruba o 6 dB. Pri zrýchlenom prejazde bol rozdiel v hlučnosti medzi oboma truckmi až 12 dB. A ako vychádza porovnanie e-trucku MAN s konvenčne poháňanými osobnými autami? „S hladinou akustického výkonu približne 49 dB(A)/m pri rýchlosti 20 km/h je e-truck len o 1 dB „hlasnejší“ ako osobné auto so 48 dB(A)/m,“ vysvetľuje Michael Wirtz, projektový manažér meraní v spoločnosti Peutz Consult.

„Merania ukazujú, že naše nové e-trucky možno používať aj mimo dopravnej špičky, čiže neskoro večer alebo skoro ráno. Pre našich zákazníkov sa tak otvárajú veľmi široké možnosti nasadenia a vysoká úroveň flexibility: 24 hodín denne, 7 dní v týždni – za predpokladu, že existuje právny rámec,“ komentoval výsledky Dr. Christoph Jeßberger, manažér produktovej stratégie v spoločnosti MAN.

Aké dôležité sú tieto programy potvrdzujú požiadavky týkajúce sa hluku a zvukovej izolácie v mnohých schvaľovacích procedúrach. Napríklad Holandsko vypracovalo vlastnú normu ochrany pred hlukom PIEK. Na získanie certifikátu – napríklad pre nočný rozvoz – sú nákladné vozidlá a dopravné zariadenia akusticky testované. Na vzdialenosť 7,5 metra nesmú prekročiť predpísané limity decibelov.

„V súčasnosti v Nemecku neexistujú štandardizované informácie o emisiách hluku z úžitkových vozidiel s alternatívnym pohonom používaných v logistike,“ objasňuje problematiku Daniela Kirsch, projektová manažérka Fraunhofer IML. „Preto potrebujeme riešenie, ako je certifikát PIEK, ktoré môže firmám poslúžiť na orientáciu.“

Získať nové povolenia na rozvoz tovarov v noci alebo mimo špičky je neraz zložité, pretože chýbajú orientačné hodnoty, ktoré by mestské zastupiteľstvá mohli použiť. „Vytvorením manuálu o emisiách hluku z nákladných vozidiel s alternatívnym pohonom pri zásobovaní mestských častí chceme zjednodušiť prácu obciam a orgánom udeľujúcim povolenia. Zistili sme, že ak majú rozhodnúť napríklad o nočnom zásobovaní, chýbajú im údaje a namerané hodnoty,“ hovorí Daniela Kirsch. Štúdia o nehlučnej logistike to chce zmeniť.

Nastavenie štúdie a metodika merania

Štúdia by mala byť zverejnená začiatkom roka 2024. Údaje boli zozbierané okrem iného aj zo série meraní na testovacej dráhe MAN v Mníchove. Experti poslali na trať e-truck MAN a konvenčný ťahač MAN TGX 18.510 a merali hladinu hluku za jazdy. Obidva ťahače s návesmi mali rovnakú celkovú hmotnosť 40 ton. Napravo a naľavo od skúšobnej dráhy boli umiestnené kalibrované ručné zvukomery, každý vo vzdialenosti 7,5 m. Merania pre Fraunhoferov inštitút IML spravili pracovníci akreditovaného meracieho centra Peutz Consul.

Emisie hluku sa merali pri rôznych simulovaných scenároch: Najprv to bola jazda rýchlosťou 20 km/h so zapnutým akustickým výstražným systémom AVAS (umelo generované zvuky, pretože hluk z odvaľovania pneumatík možno zreteľne počuť až od rýchlosti cca 20 km/h). Ďalšie merania sa robili pri rýchlosti 30 km/h a tiež pri cúvaní so zapnutým i vypnutým systémom akustickej výstrahy. Okrem toho sa snímali dáta z prejazdu so zrýchlením. Každé meranie sa uskutočnilo najmenej desaťkrát.

Kontakt

Kontakt

Dipl.Ing. Michal  Jedlička
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Marketing & Communications


+421 911 450 390
Michal.Jedlicka@man.eu

01.12.2023 | Nákladný automobil
Onedlho sa rozbehne nový ročník podujatia MAN Liga – súťaže o najefektívnejšieho vodiča na ťahači MAN novej generácie. Prinášame aktuálne informácie, ponúkame detailný pohľad na hodnotenie výsledkov aj postrehy z minulého kola očami inštruktorov MAN ProfiDrive.
Viac
14.11.2023 | Nákladný automobil
Plne elektrické modely ťažkej triedy MAN eTGX pre diaľkovú prepravu a MAN eTGS pre distribučný sektor znamenajú ďalší míľnik v dekarbonizácii nákladnej dopravy.
Viac
26.10.2023 | Nákladný automobil
Od konca októbra sa začína predávať nový elektrický truck MAN pre ťažkú nákladnú dopravu. V súčasnosti spoločnosť MAN spolu s BGL vyzývajú na rýchlejšie rozširovanie siete verejných nabíjacích staníc.
Viac