MAN Slovensko

Asistent cúvania s prívesom

Asistent cúvania s prívesom uľahčuje manévrovanie, parkovanie a cúvanie s prívesom.

V skratke

  • Pomoc pri cúvaní
    Systém vám uľahčí manévrovanie dozadu s prívesom.
  • Aktívny posilňovač riadenia
    Vozidlo prevezme zadané príkazy riadenia.
  • Presné manévrovanie
    Vodičovi sa uľahčí presné cúvanie.

MAN z vás urobí majstra manévrovania

Múdrejší ustúpi: Asistent parkovania s prívesom vám uľahčí manévrovanie dozadu s prívesom. Pritom MAN TGE samostatne sleduje uhol zalomenia, ktorý vodič predtým nastavil. Vodič musí len zrýchľovať a brzdiť, riadenie prevezme vozidlo. Okrem toho systém uľahčuje presné cúvanie v priamom smere.

Ľahšie manévrovanie s prívesom

1

Na manévrovanie prívesu dozadu zaradí vodič spiatočný prevodový stupeň. Systém sa aktivuje stlačením tlačidla. Pomocou spínača na prestavenie zrkadla, ktorý pritom funguje ako joystick, môže vodič nastaviť požadovaný smer jazdy svojej jazdnej súpravy.

2

Vozidlo prevezme všetky zadané príkazy riadenia – vodič musí len ovládať plynový pedál a brzdu.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: