Váš vstup do efektívneho manažmentu vozového parku s MAN DigitalServices

Váš vstup do efektívneho manažmentu vozového parku s MAN DigitalServices

Prehľad

  • Jednoduchá obsluha
    Prehľadné a transparentné spracovanie údajov: Prostredníctvom RIO Platform máte neustále prehľad o všetkých relevantných informáciách o vozovom parku.
  • Nezávislá správa údajov
    Na správu svojich služieb s RIO Platform na báze cloud nemusíte inštalovať žiadny dodatočný softvér. Všetky relevantné údaje sú k dispozícii cez váš webový prehliadač – nezávisle od vášho miesta.
  • Flexibilne objednateľné služby
    Objednanie jednotlivých služieb sa uskutočňuje pre každé vozidlo a po dňoch – tak môžete použité služby kedykoľvek rozšíriť alebo prerušiť.

MAN DigitalServices: Je to také jednoduché

MAN DigitalServices: Je to také jednoduché

Jednoducho nastúpte do digitálneho manažmentu vozového parku s MAN DigitalServices a Marketplace na RIO Platform. Disponibilné služby na sledovanie vozidiel, manažment údržby, na optimalizáciu analýzy a výkonu vozidla, ako aj na zlepšenie výkonu vodičov podporujú hospodárnu a efektívnu správu vášho vozového parku.

MAN DigitalServices sú integrované do cloudového ekosystému RIO. Marketplace RIO Platform vám ponúka prístup k digitálnym službám MAN, ktoré môžete využívať vo svojom vozidle MAN pomocou RIO Boxu.

Na používanie MAN DigitalServices sa len musíte zaregistrovať na RIO Platform. Potom aktivujte svoje vozidlo alebo svoj autopark v časti správy a získate bezplatný základný balík Essentials s aplikáciou monitor vozového parku a analýza použitia. Ďalšie MAN DigitalServices a služby si takisto môžete za úhradu objednať a spravovať na Marketplace.

5 dobrých dôvodov pre použitie MAN DigitalServices

Jednoduchý a nekomplikovaný štart

Jednoduchý a nekomplikovaný štart

S RIO Boxom a Marketplace rýchlo a nekomplikovane vstúpite do digitálneho manažmentu vozového parku a týmto spôsobom môžete zvýšiť efektivitu svojho autoparku. V modelových radoch MAN TGS a MAN TGX je RIO Box zabudovaný sériovo – pri modelových radoch MAN TGM a MAN TGL sa tento môže pridať pri konfigurácii vozidla. Vaše servisné miesto MAN za vás navyše rado skontroluje, či je pri vašom vozidle MAN možné dovybavenie RIO Boxom.

RIO Platform je na báze cloud a pomocou svojho internetového prehliadača máte prístup k svojim údajom o vozovom parku, na náhľad údajov nepotrebujete žiadny softvér – nezávisle od vášho miesta.

Začnite zdarma

Začnite zdarma

Pri registrácii na Marketplace RIO Platform vám ponúkame zdarma základný balík Essentials. Tak môžete jednoducho zaznamenávať údaje lokality a výkonu pre svoje vozidlá. Až pri rozšírení rozsahu funkcií o Services Geo a Perform vznikajú dodatočné náklady.

Pre vozidlá MAN vo vašom vozovom parku si navyše môžete objednať bezplatnú službu MAN ServiceCare, ktorá zjednodušuje a zefektívňuje manažment údržby vašich vozidiel, ako aj koordináciu vašich termínov v servise.

Náklady vždy prehľadne

Náklady vždy prehľadne

Pomocou RIO Platform máte plnú kontrolu nákladov. Vďaka vysokej transparentnosti nákladov našich služieb profitujete z maximálnej bezpečnosti plánovania. Spoplatnené služby môžete kedykoľvek individuálne objednať a vypovedať.

Jednoduchá integrácia skladových vozidiel

Jednoduchá integrácia skladových vozidiel

Svoje skladové vozidlá môžete bez problémov zosieťovať: Takisto je možná dodatočná montáž RIO Boxu pre vozidlá s rozhraním FMS (Fleet Management System). Box (TBM3) sa môže používať vo všetkých vozidlách, ktoré disponujú aktivovaným rozhraním FMS.

Zmiešaný autopark? Žiadny problém!

Zmiešaný autopark? Žiadny problém!

Aj pri zmiešaných autoparkoch ponúka MAN DigitalServices vhodné riešenie vo veciach telematiky: Množstvo našich digitálnych služieb je koncipované pre rozličné vozidlá a ponúka možnosť zosieťovať aj vozidlá iných výrobcov. RIO Platform je použiteľná nezávisle od systému a výrobcu a tým sa najlepšie hodí pre zmiešané autoparky.

Vaša kontaktná osoba


MAN DigitalServices informačná hotline

Pracovné dni 08:00 – 17:00 h

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Máte otázky?

Digitálne služby pre váš vozový park