Telematické riešenia pre vaše nákladné automobily: MAN DigitalServices

Telematické riešenia pre vaše nákladné automobily: MAN DigitalServices

Prehľad

 • Celkom jednoducho k vynikajúcej efektivite nákladov autoparku
  Vďaka rozsiahlym analytickým údajom optimalizujete plánovanie trasy, vyťaženie vozidla a kilometrový výkon. Tak vám pomôžeme znížiť spotrebu paliva, čo sa môže pozitívne prejaviť na vašich celkových prevádzkových nákladoch.
 • Uľahčenie manažmentu vozového parku nákladných automobilov
  Automatizovaný manažment tachometra a prehľadný manažment údržby pomáhajú znížiť výdavky na správu a uľahčia vám organizáciu vášho nákladného autoparku.

Optimalizujte svoj autopark na hospodárnosť a efektivitu

MAN DigitalServices

S MAN DigitalServices pre nákladné automobily vám pomôžeme optimalizovať priebeh vášho podniku, znížiť náklady za palivo a správu a zlepšiť výkon vašich vodičov. Je úplne jedno, či v odvetví dopravy a logistiky alebo v stavebníctve – digitalizácia vášho nákladného autoparku vám pritom pomôže zvýšiť efektivitu.

Vždy majte prehľad o svojich vozidlách – či v diaľkovej doprave alebo distribučnej doprave. Do plánovania trasy môžete kedykoľvek zasiahnuť, keď si to vyžaduje situácia, tak vás podporujeme, aby ste sa mohli postarať o presnú a spoľahlivú dodávku. To všetko s ohľadom na časy riadenia a odpočinku vašich vodičov, o ktorých máte stále prehľad vďaka automatizovaným procesom a vyhodnocovaniu údajov tachometra.

Analyzujte výkon vozidla, hodnoty spotreby a výkon vodiča – tak môžete zistiť potenciály optimalizácie a neustále zlepšovať výkon svojich vodičov. To sa môže prejaviť pozitívne nie len na spotrebe paliva a opotrebovaní vozidla, ale aj na spokojnosti vašich vodičov.

Naše digitálne služby pre vás zjednodušujú aj manažment údržby vašich nákladných automobilov. Keď nastáva termín údržby, ste o tom neustále informovaný a môžete termíny koordinovať priamo so svojím servisným miestom MAN.

Všetky služby pre nákladné automobily

 • Bezplatný základný balík s najdôležitejšími základnými funkciami na správu vozového parku
 • Spoľahlivá história jázd a analýza používania vzťahujúca sa na vozidlo
K objednávke
 • Automatické načítanie a ukladanie údajov tachografov a kárt vodičov
 • Jednoduchá archivácia údajov o jazde a nasadení
K objednávke
 • História jázd posledných 25 mesiacov na identifikovanie potenciálov optimalizácie jazdného výkonu
 • Spoľahlivé, efektívne plánovanie trasy s rozsiahlymi mapami
K objednávke
 • Bezplatná digitálna podpora pre vodičov nákladných automobilov
 • Vedená kontrola pred odjazdom vrátane kontrolného zoznamu
 • Zosieťovani vodičov, manažéra vozového parku a servisu
K všetkým podrobnostiam
 • Proaktívny, digitálny manažment údržby pre váš vozový park MAN prostredníctvom MAN
 • Inteligentné spojenie nadchádzajúcich termínom zo strany vášho servisného miesta MAN
K objednávke
 • Digitálny manažment údržby pre váš celý vozový park
 • Individuálne monitorovanie vozového parku a jednotlivých komponentov vozidiel
 • Zostať flexibilný: Vy rozhodnete, ktoré práce údržby vykonáte a pri ktorých vás MAN môže proaktívne podporovať
K objednávke
 • Skrátený interval GPS sledovania na minútu presné zisťovanie lokality vašich vozidiel
 • Umožní včasné zasiahnutie do plánovania trasy
K objednávke
 • Výpovedné analýzy vozidla na identifikáciu nehospodárneho spôsobu jazdy
 • Umožňuje porovnateľné hodnotenia vodičov pre váš vozový park
K objednávke
 • Prehľadné zobrazenie časov riadenia a odpočinku
 • Individuálne a efektívne plánovanie nasadenia a ciest vďaka na minútu presnému prenosu aktivít vodiča
K objednávke
 • Telematika vozidla pre vozidlá s telematickým palubným modulom 1 (TBM1)
 • Manažment vozového parku s aplikáciou MAN TeleMatics: Teraz máte neustále prehľad o svojom vozovom parku
K všetkým podrobnostiam

Vaša kontaktná osoba


MAN DigitalServices informačná hotline

Pracovné dni 08:00 – 17:00 h

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Máte otázky?

Digitálne služby pre váš vozový park