MAN Slovenija

Sistema za preprečevanje trčenja pri menjavi voznega pasu MAN

Pomoč pri menjevanju pasu (LCS)

Varnejši prihod za vse

Vključitev v zavijalni pas, prehitevanje ali izogibanje oviri: Izziv za voznike tovornjakov v gostem prometu. S pomočjo sistema za preprečevanje trčenja pri menjavi voznega pasu MAN je te manevre mogoče izvajati bolj varno. Saj je voznik pravočasno opozorjen, če je udeleženec v prometu na bočnem delu vozila, ki ga nadzorujejo radarski senzorji. Če kljub opozorilu obstaja nevarnost trčenja z drugimi udeleženci v prometu, korektivni in aktivni navor volana nudi podporo in vozniku pomaga preprečiti hude nesreče.

Dobro je vedeti: Velikost opozorilnega območja je od 0 do 8 metrov pred in do 80 metrov za vozilom (od sprednjega dela vozila). Opozorilno območje je odvisno tudi od dolžine vozila in relativne hitrosti med vašim vozilom in zadevnim vozilom na sosednjem pasu.

Vse na enem mestu

  • Nadzor nad stranskimi območji
    Radarski senzorji spremljajo stranska območja desno in levo od voznega pasu.
  • Tristopenjski opozorilni sistem
    Asistenčni sistem voznika vizualno in zvočno opozarja v treh stopnjah na potencialno nevarne situacije.
  • Aktivno izogibanje trkom
    Pri bližajočem se trčenju, korektivni navor volana nudi podporo in pomaga preprečiti resne nesreče.

3 STOPNJE ZA VARNOST

1
1. stopnja – objekt v opozorilnem območju na sovoznikovi strani

Če je v opozorilnem območju na sovoznikovi strani premikajoči se objekt, se aktivirajo opozorilni koti (pri MAN OptiView) ali posamezna opozorilna lučka LED na A-stebru.

2
2. stopnja – bližajoče se trčenje

Če kljub bližajočemu se trčenju na voznikovi ali sovoznikovi strani pride do menjave voznega pasu s sprožitvijo smernika ali obratom volana, se prižge neprekinjeni opozorilni okvir (pri MAN OptiView) ali tri opozorilne lučke LED v na A-stebru.

3
3. stopnja – aktivno krmiljenje nazaj na vozni pas

Če se kljub opozorilu o bližajočem se trčenju obračanje volana nadaljuje tako, da vozilo zapusti svoj pas, sistem aktivno usmerja vozilo nazaj na svoj njegov pas. Hkrati utripa opozorilni okvir (pri MAN OptiView) ali tri opozorilne lučke LED na A-stebru, ki so dodatno podprte z zvočnim signalom.