MAN Slovenija
Nazaj na pregled

MAN Truck & Bus Slovenija in Petrol za trajnostno dostavno logistiko na področju gospodarskih vozil in mestnega potniškega prometa v Sloveniji

22.12.2020 Tovornjak,  Bus
  • MAN in Petrol podpisala pismo o nameri s katerim postavljata temelj za razvoj trajnostne dostavne logistike in mestnega potniškega prometa.
  • MAN Truck & Bus Slovenija je decembra 2020 dal na razpolago celotno paleto električnih gospodarskih vozil izbranim partnerjem slednji pa jih bodo uporabljali v praksi.
  • MAN eTGM je prvi električni tovornjak v Sloveniji, ki je na voljo za komercialno rabo.
  • Sodelujoči partnerji na področju tovornega prometa: Petrol, BTC, Spar Slovenija, Kobal Transporti, Henkel Maribor in Prigo.
  • Sodelujoči partnerji na področju mestnega potniškega prometa: LPP, Nomago, Arriva, Marprom.

Namen projekta je pridobiti povratne informacije iz prakse, ki bodo jasen pokazatelj zrelosti logistične verige in potrebnemu razvoju na področju infrastrukture in podpornih storitev. Te so pri prehodu logistike na trajnostno mobilnost, v segmentu gospodarskih vozil, ključne.

Mesta in urbana območja se soočajo z vedno večjimi izzivi pri iskanju ravnotežja med ohranjanjem zdravega okolja za svoje prebivalce in njihovimi potrebami po kakovostnem življenju, ki zahtevajo dobavo blaga v mestna središča in mestni potniški promet. Razvoj prostorsko in časovno omejenega prometa ter koncept uporabe drugih transportnih sredstev sta, poleg trajnostne mobilnosti, načina za soočanje s temi problemi. Povsem jasno je, da cilja po zmanjševanju izpustov CO2 brez elektrifikacije dostavne logistike, ki predstavlja dobršen del prevozov v mestih ter mestnega potniškega prometa, ne bo mogoče doseči. Prav tako ponudba ustreznih električnih gospodarskih vozil ni dovolj. Pozitivne premike v smeri trajnostne mobilnosti z uporabo gospodarskih vozil lahko naredimo samo s povezovanjem in sodelovanjem vseh ključnih deležnikov na področju mobilnosti, transporta in logistike.

V podjetju MAN Truck & Bus Slovenija smo ponosni, da kot prvi proizvajalec gospodarskih vozil lahko partnerjem ponudimo celotno paleto električnih gospodarskih vozil, ki predstavlja prvi korak na poti v logistiko prihodnosti. Za doseganje ciljev Pariškega podnebnega sporazuma so potrebni pionirji, ki so sposobni pogledati v prihodnost in sprejeti svoje poslanstvo. Naše sodelovanje z družbo Petrol in partnerji projekta odpira vrata priložnosti za uspeh. Poleg tehničnega preizkušanja na terenu in analiziranja potreb strank, je v tem projektu tudi razvoj storitev in infrastrukture, ki so potrebni posebej za električna gospodarska vozila.

Claus Wallenstein, direktor podjetja MAN Truck & Bus Slovenija

“Za MAN, eMobilnost ni več vizija, temveč realnost. To uspešno potrjuje naš povsem električni kamion MAN eTGM, ki celostno zaokroža MAN-ovo ponudbo električnih gospodarskih vozil. Svojo učinkovitost in kakovost je dokazal med dolgotrajnim preizkušanjem, ki ga je izvajal avstrijski konzorcij CNL (Svet za trajnostno logistiko). Dostavni tovornjak MAN eTGM 26.360 E LL je posebej zasnovan za distribucijski transport, ki nas čaka v prihodnosti: brez škodljivih izpustov in povsem tih ter z nosilnostjo, ki je z lahkoto kos tipičnim transportnim nalogam. Vsekakor pa eMobilnosti ne moremo omejiti zgolj na vozilo. Ko vstopajo naše stranke na področje eMobilnosti se soočajo s številnimi vprašanji, ki presegajo samo vozilo. Na prvo mesto vedno postavljamo stranko in njene potrebe – seveda tudi pri eMobilnosti. Med praktičnimi preizkusi in vožnjami lahko naše stranke izkusijo in ocenijo, kako bi lahko vpeljale sodoben transport brez škodljivih izpustov: okolju prijazno, trajnostno in učinkovito! Med preizkusi bomo analizirali infrastrukturo in sistem za polnjenje, logistično načrtovanje in skupne stroške lastništva. Pri družbi MAN Truck & Bus Slovenija smo navdušeni in se veselimo, da bomo lahko skupaj z našimi cenjenimi partnerji začeli s prvimi preizkusi e-tovornjaka v Sloveniji, s preizkusi električnega mestnega avtobusa ter nadaljevali s preizkusi električnega dostavnika MAN eTGE. Skupaj smo pripravljeni na prehod v obdobje eMobilnosti.“ Claus Wallenstein, direktor podjetja MAN Truck & Bus Slovenija.

mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola, odgovoren za steber Energija in rešitve

»Petrol je eden izmed vodilnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v Sloveniji in širši regiji. Je vodja dveh večjih EU projektov (Urban-e in Multi-e) in član številnih drugih. Ti projekti so usmerjeni v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, tako z vidika postavitve, upravljanja in vzdrževanja električne polnilne infrastrukture, kot tudi pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev za električna vozila, ki so namenjena javni uporabi. Petrol je tako postal pomemben strateški partner številnih podjetij in drugih organizacij, ki želijo prehajati na sodobne oblike trajnostne mobilnosti,« pravi mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola, odgovoren za steber Energija in rešitve.

MAN Truck & Bus Slovenija je že v letu 2019 predal na test prvi električni dostavnik in potniški kombi izbranim partnerjem. V letu 2020 je prvi električni dostavnik postal tudi del voznega parka podjetja Henkel Maribor in družbe Prigo. Henkel Maribor dostavnik uporablja za lastne logistične potrebe ter dostavo do končnih stran v mestu Maribor. Podjetje Prigo pa električni dostavnik uporablja za dostavo blaga skupini Novartis.

Dušan Kobal, direktor podjetja Kobal transporti

Izjave prvih partnerjev projekta

»Ustvarjanje trajnostnih nabavnih verig z inteligentno logistiko je glavni cilj podjetja Kobal transporti. Z uporabo električnih dostavnikov in tovornjakov pa želimo v prihodnosti zagotoviti, da bodo tudi zadnji kilometri transporta za naše stranke brez izpustov CO2, razlaga Dušan Kobal, izvršni direktor in lastnik družbe Kobal transporti. Hkrati pa poudarja pričakovanja, povezana s preizkušanjem električnih vozil pri transportu blaga v notranjosti mest: „Kot specialisti za dostavo raznovrstnega blaga v trgovine, računamo na e- mobilnost, ki jo bomo uspešno vpeljali v mestno logistiko, ko bo vzpostavljena ustrezna infrastruktura in bo prehod na e-mobilnost tudi finančno upravičen. Zato aktivno sodelujejo pri praktičnih preizkusih e-vozil v sodelovanju s svojimi strankami in partnerji. Naše sodelovanje bo pomagalo pri tem, da se bo celotna infrastruktura skupaj s pripadajočimi storitvami razvijala v praktični smeri. Proizvajalci, ponudniki storitev in špediterji bodo morali v prihodnosti sodelovati veliko bolj intenzivno, če želijo izpolniti vedno večje zahteve na področju dobave, hkrati pa imeti možnostzmanjšati vpliv na okolje. Prav tako so na tej poti nujne državne vzpodbude, ki lahko trajnostno logistiko naredijo dostopnejšo. « Dušan Kobal, direktor podjetja Kobal transporti.

Jure Petkovšek, direktor, Spar Slovenija

»Naš trajnostni razvoj gradimo na petih področjih delovanja: kupci, zaposleni, ponudba trajnostnih izdelkov, družbena odgovornost in okolje. Skrb za naravno okolje uresničujemo na vseh ravneh našega poslovanja. Cilj energetske varčnosti in zmanjševanja ogljičnega odtisa igra ključno vlogo pri našem poslovanju – bodisi pri gradnji in prenovi naših trgovin, okolju prijazni embalaži in v zadnjem času tudi pri mobilnosti. Zaradi vsega naštetega v podjetju Spar Slovenija zelo podpiramo vsa prizadevanja podjetja MAN Truck & Bus Slovenija, da tudi na slovenskem tržišču ponudi uporabo popolnoma elektrificiranih tovornih vozil. Skupaj z našim logističnim partnerjem podjetjem BTC in transportnim podjetjem Kobal namreč že vrsto let uvajamo avtomatizacijo in nove tehnologije ter modernejša vozila. Naša usmerjenost v trajnostno mobilnost in uporabo alternativnih goriv vključuje tudi gradnjo polnilnic za električna vozila, ki sona voljo kupcem pred našimi poslovalnicami ter zaposlenim v garaži naše poslovne stavbe. Zato menimo, da bo novo električno tovorno vozilo lahko še dodatno pripomoglo k skupnemu cilju in zmanjševanju izpustov v okolje, kar je ena pomembnejših zavez našega trajnostnega delovanja.« Jure Petkovšek, direktor, Spar Slovenija.

Jure Košir, direktor poslovne enote Logistični center, BTC

»V družbi BTC v okviru uresničevanja strategije trajnostnega razvoja področju trajnostne mobilnosti dajemo velik poudarek. Pozornost posvečamo zmanjševanju vplivov prometa na okolje, skrbi za večjo pretočnost prometa in varnosti za vse udeležence v prometu. Zagotavljamo parkirna mesta za vozila in kolesarje, v sodelovanju s partnerji postavljamo polnilne postaje za električna vozila ter urejamo in posodabljamo prometno infrastrukturo za pešce, kolesarje in vozila. Aktivno se zavzemamo za vpeljavo alternativnih načinov mobilnosti, ki jih razvijamo in uvajamo s poslovnimi partnerji, med katerimi sta v zadnjem času tudi priljubljena souporaba vozil (»car sharing«) Avant2Go in (»corporate car sharing«) Toyota DriveMe ter souporaba koles (»bike sharing«) BicikeLJ. Na območju BTC City Ljubljana je obiskovalcem na voljo električni brezplačni City Bus. Na različnih lokacijah v BTC Cityjih imamo vzpostavljena polnilna mesta zapolnjenje električnih vozil. Glede na to, da je v družbi BTC logistika poleg BTC Cityja ključen steber poslovanja, v Logističnem centru BTC pa dnevno natovorimo več kot 300 tovornih vozil, ki blago dostavijo preko 1.100 kupcem, se tudi naša logistika vse bolj usmerja v iskanje in implementiranje okolju prijaznih rešitev na področju trajnostne mobilnosti. Kot specialisti za dostavo blaga v segmentu FMCG se zavedamo, da bo projekt oskrbovanja mestnih jeder, omogočil hiter razvoj in vpeljavo trajnostnih oblik mobilnosti in dostav z električnimi vozili. V veliko zadovoljstvo nam je, da smo z družbo MAN Truck & Bus Slovenija vzpostavili strateško partnerstvo in sodelovanje, ki nam, skupaj z našimi strateškimi partnerji Spar, Petrol in Kobal Transporti omogoča testno uporabo električnega tovornega in kombi vozila in s tem nadaljnji tehnološki razvoj na tem področju. Verjamem, da lahko, ne glede na trenutno omejeno polnilno infrastrukturo ter omejenost dometa električnih tovornih in dostavnih vozil, z nadaljnjimi izboljšavami in izkušnjami v skupnem testnem projektu bistveno prispevamo k hitrejši uvedbi novih rešitev in s tem izboljševanju našega okolja. Seveda pa bo dobrodošlo in potrebno sodelovanje vseh deležnikov v preskrbovalni verigi, vključno z državo, da bo uporaba med drugim tudi finančno vzdržna.« Robi Košir, direktor PE Logistični center, BTC d.d.

Od leve proti desni: Claus Wallenstein, direktor podjetja MAN Truck & Bus Slovenija in Christof Vollstedt, direktor družbe Henkel Maribor

»V podjetju Henkel Maribor smo popolnoma zavezani svoji trajnostni strategiji, ki ji sledimo na vseh ravneh delovanja. Ponosni smo, da smo kot prvi v Sloveniji uspeli v svoj vozni park umestiti električno dostavno vozilo, s katerim bomo še dodatno oklestili ogljični odtis našega podjetja in prispevali k čistejši prihodnosti naše regije. Veseli nas, da smo za uresničitev tega cilja moči združili z zanesljivim partnerjem, podjetjem MAN Truck & Bus Slovenija, ki je ustvarilo popolno vozilo za začetek naše električne misije. Z električnim dostavnikom MAN eTGE želimo pokazati, da uporaba električnih vozil v logistične namene prinaša veliko prednosti, predvsem pa pomeni velik korak k trajnostni prihodnosti, ki bi zagotovo morala biti eden izmed osnovnih ciljev vsakega podjetja. Hkrati pa se že veselimo testa električnega tovornjaka MAN eTGM, ki predstavlja pomemben korak na poti k elektrifikaciji tovornega prometa.« Christof Vollstedt, direktor družbe Henkel Maribor.

Od leve proti desni: Franci Mrzel, direktor servisa in trgovine Prigo, Igor Pristavec, direktor, Prigo, Štefan Pristavec, direktor, Prigo in Alen Mehić, voznik v hladni verigi T&L

»V podjetju PRIGO se zavedamo družbene odgovornosti, ki jo imamo z delovanjem na področju cestnih prevozov blaga. Uvajanje tehnologij, procesov in ukrepov, ki kar najmanj obremenjujejo naše skupno okolje, je zato del strateških usmeritev naše družbe. Po hibridnih tovornjakih, ki jih uporabljamo že nekaj let, je naša zadnja tovrstna pridobitev in pomemben mejnik na poti k bolj zeleni prihodnosti, MAN-ov eTGE, električni dostavnik, ki smo ga nadgradili z opremo za prevoze občutljivih farmacevtskih izdelkov. V redno delo na področju domače distribucije ga bomo uvedli v kratkem, z njim računamo, da bomo ogljični odtis na letni ravni znižali kar za osem ton. Že danes razmišljamo tudi o možnostih redne uporabe večjih električnih tovornih vozil, kakršno je MAN-ov eTGM, ki smo ga imeli možnost preizkusiti pred kratkim, zato za potrebe prihajajočih električnih vozil v prostorih naše družbe ob že delujoči sončni elektrarni širimo tudi lastno mrežo električnih polnilnic. Ob tem nas veseli tudi dejstvo, da se po zgledih iz tujine za tovrstne pobude odloča vedno več domačih podjetij, verjamemo, da bomo za tovrstna partnerstva v prihodnje znali pridobiti tudi več javne podpore.« Igor Pristavec, direktor podjetja PRIGO.

»Veseli nas, da nam MAN omogoča testno uporabo električnega avtobusa in kombija. Na ta način namreč lahko spremljamo, kako napreduje tehnološki razvoj električnih vozil. Pomembno je, da tehnološki razvoj nudi alternativne pogone, ki so okolju in zdravju prijaznejši, zato se zavzemamo, da so vozila čim bolj prijazna do našega okolja. Znano je, da si v Ljubljanskem potniškem prometu in Mestni občini Ljubljana prizadevamo za zmanjšanje ogljičnega odtisa, kamor poleg avtobusov na zemeljski plin sodi tudi elektrifikacija javnega prevoza. Ves čas spremljamo novosti in testiramo najsodobnejša vozila. Sledimo novim tehnologijam, ker moramo vzpostaviti ustrezne pogoje za obratovanje in vzdrževanje vozil. V voznem parku naše družbe imamo večino avtobusov od proizvajalca MAN ter smo tudi pooblaščen serviser. Zaradi tega smo električnega avtobusa MAN še toliko bolj veseli, ker smo že v preteklosti sprejeli odločitev, da bomo začeli z nakupom električnih avtobusov, ko jih bodo imeli v serijski proizvodnji priznani evropski proizvajalci in med te proizvajalce prištevamo tudi MAN.« Peter Horvat, direktor, LPP.

Električni tovornjak MAN eTGM

MAN-ov električni kamion eTGM, ki je optimiziran za uporabo z enoosnimi ali dvoosnimi mestnimi polpriklopniki že danes izpolnjuje glavne zahteve, ki jim bodo morala v prihodnosti zadostiti dostavna vozila za mestna središča, kar pomeni, da morajo zagotavljati veliko tovorno prostornino, nizko lastno težo, biti morajo brez škodljivih izpustov (CO2, NOx), delovati morajo čim tišje, odlikovati pa jih mora tudi dobra okretnost. Ker delujejo neverjetno tiho so primerna tudi za nočno in zgodnjo jutranjo dostavo.

MAN-ovi električni tovornjaki temeljijo na modelih MAN TGM. Električni motor, ki se nahaja na sredini podvozja ima moč 264 kW in največ 3.100 Nm navora na pogonskih kolesih, pri čemer menjalnik ni potreben. Litij-ionski akumulatorji so nameščeni za kabino, ob straneh podvozja. 26-tonska solo različica (MAN TGM 6X2-4 LL) ima skupaj 12 akumulatorjev, ki zagotavljajo doseg do 190 km, v odvisnosti od konfiguracije nadgradnje ter načina uporabe in profila vožnje. Do osem akumulatorskih paketov se lahko uporabi pri štirikolesnem vlačilcu polpriklopnikov (MAN TGM 4X2 LL) – doseg znaša v tem primeru do 130 km, odvisno od profila uporabe in tipa polpriklopnika.

Vsa vozila so opremljena z zračnim vzmetenjem na prednjih in zadnjih oseh, kar omogoča prilagoditev vsem scenarijem natovarjanja v urbanih območjih.

Funkcije vozila, ki povečajo udobje in opremo, kot sta na primer klimatska naprava in zračni kompresor, prav tako poganja elektrika. Isto velja tudi za funkcije podvozja, kot so na primer nakladalne ploščadi na zadnjem delu in hladilne enote. Energija zaviranja se vrača (postopek imenujemo

„rekuperacija”): pri zaviranju se kinetična energija vozila spremeni v električno in shrani v akumulator. Zaslon v kabini obvešča voznika o trenutni napolnjenosti akumulatorja. Akumulatorje lahko polnite z izmenično (22 ali

44 kW) ali enosmerno (150 kW) napetostjo. Polnilni priključki ustrezajo standardu CCS - tip 2.

Dodatno težo sklopov električnega pogona kompenzira odsotnost konvencionalnega dizelskega motorja, to pa pomeni, da ima vozilo isto nosilnost kot primerljivi standardni vlačilec serije TGS. Akumulatorji se običajno polnijo ponoči. Sistem je načrtovan za tako imenovano priložnostno polnjenje - vmesno polnjenje med uporabo vozila. To hitro polnjenje med postanki, na primer takrat, ko si voznik privošči odmor, ali pri natovarjanju in raztovarjanju vozila, zagotavlja večjo prilagodljivost pri obratovanju in načrtovanju poti. Konceptno vozilo ima tehnično infrastrukturo, ki omogoča namestitev dodatnega akumulatorja na stranice okvirja.

V paleti novih električnih vozil so šasije 6x2 s hladilnimi nadgradnjami, ki jih že uporabljajo Avstrijska podjetja HOFER, METRO, REWE in SPAR, šasije 6x2 z izmenljivimi nadgradnjami, šasije 6x2 za prevoz pijač ter vlačilec polpriklopnikov 4x2. Vozila predstavljajo reprezentativni presek najbolj pogostih transportnih nalog v urbani logistiki.

Električni tovornjak MAN eTGM – prejete nagrade

MAN eTGM in MAN eTGE “European Transport Award for Sustainability 2020”

MAN eTGM ETM Award

Novi MAN Lion's City E je sodoben v več pogledih: je brez emisij, ima velik domet, predvsem pa je neverjetno varčen. Tako odpira vrata v novo obdobje donosne elektromobilnosti urbanega potniškega prometa. Kot avtobus s 100-odstotnim električnim pogonom ne omogoča le varčnega, tihega in vzdržljivega načina vožnje na dolge proge, temveč hkrati tudi bistveno prispeva k podobi čistega mesta jutrišnjega dne. Pri tem odpira nove poti, ki bodo v prihodnosti običajnemu potniškemu prometu preprečene zaradi omejitev izpusta emisij in zaščite pred hrupom.

MAN Lion’s City E uporablja isto zanesljivo platformo za vozila kot avtobusni različici na dizelski in plinski pogon. Vse ostalo pa je novost. Od močnega centralnega motorja, napredne celične tehnologije do premišljenega polnjenja na postajah.

Zmogljiv akumulator zagotavlja novemu MAN Lion’s City E zanesljiv doseg od 200 do 270 km v ugodnih pogojih obratovanja in v celotni življenjski dobi akumulatorja. Zato je MAN Lion’s City E idealen kandidat za vožnje s polnjenjem v garaži. Vožnje tako ni potrebno prekinjati zaradi vmesnega polnjenja.

Zaradi optimiziranega, centralno nameščenega električnega motorja odlikuje MAN Lion’s City E popolnoma čisto in super tiho delovanje. Modularna zasnova vozila ne prispeva le k večji zanesljivosti in lažjemu vzdrževanju ter s tem izjemni gospodarnosti, temveč hkrati omogoča namestitev tehnično najbolj naprednih akumulatorjev v celotni življenjski dobi vozila.

Sijoča zunanjost in prepoznavna oblika takoj oznanjata, da je na prizorišču avtobus iz MAN-ove serije Lion’s City. Design Smart Edge poskrbi, da MAN Lion’s City E navduši z izjemnim videzom. Velike, deloma brezšivne panele poudarjajo elegantni slogovni elementi, ki skupaj z novo oblikovano kupolo strehe in aerodinamičnim usmerjevalnikom zraka poskrbijo za prepoznavnost avtobusa.

Sodobno oblikovana notranjost vabi potnike v prostor s prijetno atmosfero in navduši z domiselno ergonomičnostjo. Ker so akumulatorji na strehi, pogonski sklop pa ne sega v prostor za potnike, ima avtobus 4 dodatne sedeže in veliko bolj prostorno notranjost, še zlasti v novo zasnovanem zadnjem delu. Z inovativnim konceptom vodil za sedeže in navpičnimi držali so se odprle povsem nove možnosti pri oblikovanju notranjosti.

Z izjemno tehnologijo, ekološko učinkovitostjo in ultra sodobnim designom je MAN Lion’s City E pravo transportno sredstvo za mesta prihodnosti.

Tehnični podatki: MAN Lion's City E

Električni mestni avtobus MAN Lion's City E – prejete nagrade

MAN Lion's City E iF Gold Award 2020

MAN Lion's City E ETM Award 2020

MAN Lion's City E Design Prize Automotive Brand Contest 2020

Električni dostavnik MAN eTGE

eTGE je namenjen segmentom, ki večinoma delujejo v mestnih območjih, kot so paketne storitve, obrtna podjetja, trgovci na drobno in komunalne službe. Njegov doseg do 140 km povsem zadošča za veliko večino opravil. Za polnjenje z izmeničnim tokom so na razpolago različne možnosti s polnilnim kablom ter stensko omarico. Najhitrejše pa je polnjenje na hitri polnilni postaji. Tam boste le v 45 minutah napolnili akumulatorje do 80 % njihove zmogljivosti.

Poleg privlačne cene ima električni dostavnik še napredno serijsko opremo ter 8-letno garancijo za akumulator in je tako izjemno privlačen paket za vstop v električno mobilnost.

Ob upoštevanju bistveno nižjih obratovalnih stroškov – predvsem energije in vzdrževanja ter subvencij, nagrajeni električni MAN eTGE na koncu ne stane več kot dizelski.

MAN-ova električna dostavna vozila se že uspešno uporabljajo v številnih evropskih mestih (Berlin, Dunaj, Paris, Oslo, Ostermudigen …). Odzivi prvih strank pa so izjemno pozitivni.

Tehnični podatki: MAN eTGE

Pogon Sinhronski motor s permanentnim magnetom
Menjalnik Enostopenjski menjalnik
Maks. moč/navor 100 kW / 290 Nm navora
Zmogljivost akumulatorja 35,8 kWh, litij-ionski akumulator
Doseg 115 km glede na WLTP
Realni doseg v mestnem prometu 120-140 km
Prostornina tovornega prostora 10,7 m3
Nosilnost pribl. 850 kg
Možnosti polnjenja Izmenična omrežna vtičnica (2,3 kW pribl. 15 h)
Izmenična napajalna omara (do 7,2 kW v 5 h in 20 min )
Enosmerno polnjenje (do 40 kW v 45 min)
Polnilni vtič CCS (Combined Charging System - kombiniran polnilni sistem)
Napredna serijska oprema in sistemi Vozniški sedež Comfort Plus, dvojna sedežna klop, ogrevano vetrobransko steklo, paket MAN Media Van Navigation, klimatska naprava Climatronic, tempomat, kamera za vzvratno vožnjo, LED žarometi, pomoč pri zaviranju v sili (EBA), aktivni pomočnik za vozni pas, pomočnik za parkiranje spredaj/zadaj in pomočnik za zaščiti stranic vozila, pomočnik za speljevanje na klancu, pomočnik pri bočnem vetru in pomočnik za zasenčene luči.

Links

Več o električnem dostavniku MAN eTGE

Podrobneje o skupnih stroških lastništva (TCO) električnega dostavnika MAN eTGE

Električni dostavnik MAN eTGE – prejete nagrade in priznanja

MAN eTGE električni dostavnik leta 2019 v Sloveniji

Man eTGE »Best Van ETM Award 2019«

MAN eTGE »European Transport Award for Sustainability 2020«

Contact

Tanja Činč
MAN Truck & Bus
+386 (1) 5309 330
tanja.cinc@man.eu

MAN eTGE zdaj vozi na elektriko tudi v parkih in na gradbiščih
15.08.2021 | Lahko gospodarsko vozilo
Novice o električnem kombiju MAN: v sodelovanju z znanimi proizvajalci nadgradenj je MAN Truck & Bus razširil ponudbo nadgradenj za MAN eTGE. Od zdaj so v ponudbi tudi različica s ponjavo, izvedba s kesonom in trismerni prekucnik.
Več
Z več podpore in učinkovitosti, bolj digitalen: z novimi lastnosti bo nova generacija MAN-ovih tovornjakov segla po še nikoli doseženih vrhuncih
12.08.2021 | Tovornjak
MAN predstavlja vrhunce posameznih modelov nove generacije tovornjakov, predstavljene v lanskem letu. Modeli TGX, TGS, TGM in TGL so sedaj še bolj varni in uporabniku prijazni, hkrati pa tudi bolj učinkoviti in digitalni. Sistem MAN OptiView, ki zamenja zunanja ogledala, pomočnik pri vožnji MAN CruiseAssist, dodatni prihranek goriva do 3,7 % ter brezžične posodobitve s sistemom MAN Now in nove digitalne storitve, so le nekatere novosti, ki prihajajo v drugi polovici leta 2021 in v začetku leta 2022. Voznikom in prevoznikom bodo zagotovile trajne prednosti pri vsakodnevnem poslovanju.
Več
MAN predstavlja na evropski potujoči predstavitvi sistem MAN OptiView
06.08.2021 | Tovornjak
MAN Truck & Bus ozavešča transportne strokovnjake in širšo javnost o pomembnosti svoje najnovejše asistenčne tehnologije za varnost v cestnem prometu. Od 3. do 24. avgusta bo proizvajalec gospodarskih vozil na turneji TruckLife svojo novo generacijo tovornjakov popeljal v šest evropskih držav. Voznike tovornjakov vabimo, da preizkusijo svoje vozne sposobnosti z novim digitalnim sistemom ogledal MAN OptiView. Sistem za pomoč poskrbi, da so mrtvi koti vidni tako na voznikovi kot na sovoznikovi strani, in zagotavlja boljšo vidljivost v zahtevnih voznih okoliščinah. V kombinaciji s sistemom za pomoč pri zavijanju, ki deluje na osnovi radarja, MAN še poveča prometno varnost. Informativni in hkrati zabavni dogodki turneje TruckLife potekajo na avtocestnih postajališčih vzdolž evropskih transportnih poti.
Več