MAN Slovenija

Varstvo podatkov

1. Splošne informacije

a) Uvod

Zaščita vaših pravic do zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov je za družbe v Skupini MAN (v nadaljevanju "MAN") izjemno pomembna. Osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu s pravnimi predpisi države, v kateri se nahaja upravljavec obdelave podatkov.

Poleg tega so se družbe MAN zavezale, da bodo z izvajanjem zavezujoče politike skupine zagotovile celovito in enotno varstvo osebnih podatkov. Znotraj družbe MAN je s tem zagotovljena raven varstva po vsem svetu, ki je primerljiva z ravnijo varstva v Nemčiji in Evropski uniji.

Poleg tega so naši zaposleni dolžni ohranjati zaupnost pri ravnanju z osebnimi podatki.

b) Upravljavec, kontaktna oseba in podatki

Upravljavec, kot ga opredeljuje zakon o varstvu podatkov, je družba MAN, ki obdeluje vaše podatke v okviru obstoječega ali nastajajočega pogodbenega razmerja.

V primeru vprašanj v zvezi z varstvom podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v družbi MAN, s katerim imate ali začenjate pogodbeno razmerje, preko kontaktnega obrazca, do katerega lahko dostopite tukaj .

2. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

a) Omejitev namena in pravna podlaga

Družba MAN obdeluje vaše osebne podatke za izvajanje in upravljanje obstoječega ali nastajajočega pogodbenega razmerja z vami. Pri tem se vaši osebni podatki obdelujejo za različne namene v okviru različnih dejavnosti obdelave.

b) Viri podatkov

Praviloma se vaši osebni podatki zbirajo neposredno od vas v okviru obstoječega ali začetnega pogodbenega razmerja.

c) Obveznost zagotavljanja podatkov

Upravljavcu morate zagotoviti osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo pogodbenega razmerja. Če teh podatkov ne zagotovite, MAN ne more izpolniti ustreznih zakonskih obveznosti in skleniti pogodbenega razmerja z vami.

d) Predvideni namen dejavnosti obdelave

V nadaljevanju je podan pregled predvidenih namenov naših dejavnosti obdelave:

Razpisovanje storitev in materiala na javnih razpisih: pošiljanje povpraševanj, pozivanje k oddaji neizpolnjenih ponudb, komercialni pregled in preverjanje popolnosti ponudb ter izvajanje pogajanj.

Obdelava naročil (materiali in storitve): pisanje, predložitev, pošiljanje in spremljanje naročil v sistemu.
Podpora dobaviteljem: komuniciranje v zvezi s proizvodi ali storitvami, odgovarjanje na poizvedbe in zahteve ter obvladovanje tveganj.

Nadzor nad nabavo: podatki o prodaji v zvezi z dobavitelji in/ali številkami nadomestnih delov.

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti: upoštevanje obveznosti hrambe, zagotavljanje izpolnjevanja zahtev glede skladnosti s pregledi, delovanje sistema notranje kontrole (ICS) in drugih sistemov spremljanja za zagotavljanje skladnosti poslovnih procesov s predpisi.

Obdelane podatke je mogoče razvrstiti v naslednje kategorije podatkov:

 • poklicni kontaktni in (delovni) organizacijski podatki
 • podatki o uporabi informacijske tehnologije (IT)
 • podatki o osebnih/poklicnih okoliščinah in značilnostih
 • pogodbeni podatki

Navedene dejavnosti obdelave so upravičene z naslednjimi pravnimi podlagami:

 • Soglasje za enega ali več določenih namenov (člen 6(1)(a) GDPR)
 • Izpolnitev pogodbe ali začetek izvajanja pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR)
 • Izpolnjevanje zakonskih obveznosti (člen 6(1)(c) GDPR)
 • uravnoteženje interesov (člen 6(1)(f) GDPR)
  • obstoj ustreznega in primernega razmerja med upravljavcem in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki
  • neposredno trženje
  • prenos podatkov znotraj družb Skupine za namene notranjega upravljanja (vključno s podatki o strankah in zaposlenih).

3. Prenos osebnih podatkov

V nekaterih primerih se lahko vaši osebni podatki razkrijejo tudi drugim organom: če je razkritje vaših osebnih podatkov potrebno za izvedbo ali začetek pogodbenega razmerja, na primer v primeru skupne obdelave naročil s partnerji, ki sodelujejo pri projektu (npr. proizvajalci karoserij).

Vaše osebne podatke bomo razkrili tudi ponudnikom storitev, ki smo jih naročili v okviru obdelave naročil.

Vaši osnovni podatki in kontaktni podatki so razkriti v centralizirani zbirki podatkov zaradi zagotavljanja enotne in aktualne zbirke podatkov.

Če se strinjate, lahko vaše osnovne podatke in kontaktne podatke ter podatke o ponudbi in naročilu razkrijemo tudi ustreznim družbam v Skupini Volkswagen za namen podpore dobaviteljem, kot je komunikacija z dobavitelji.

Vaši osebni podatki se razkrijejo drugim organom tudi, če moramo izpolniti zakonske zahteve, ki veljajo v posameznih državah glede razkritja vaših osebnih podatkov, npr. za prenos finančnim organom, sodiščem in revizorjem.

Da bi zagotovili visoko raven zasebnosti podatkov, smo z vsemi podjetji v Skupini MAN in Skupini Volkswagen, ki prejemajo podatke, sklenili pogodbe o varstvu podatkov.

Če osebne podatke posredujemo povezanim družbam ali ponudnikom storitev zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), bo prenos podatkov izveden le, če je Komisija EU potrdila, da je v tretji državi zagotovljena ustrezna raven zasebnosti podatkov, ali če so zagotovljena druga ustrezna in zadostna jamstva za varstvo podatkov (npr. Standardne pogodbene klavzule EU).

4. Shranjevanje in brisanje podatkov

Vaše osebne podatke izbrišemo takoj, ko jih ne potrebujemo več za zgoraj navedene namene. Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor nam to nalaga zakon, ali kolikor veljajo zakonsko določeni zastaralni roki. To se redno pojavlja zaradi zakonskih obveznosti zagotavljanja dokazil in hranjenja evidenc, ki jih ureja zakonodaja, vključno z nemškim civilnim zakonikom (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), nemškim trgovinskim zakonikom ( Handelsgesetzbuch - HGB) in nemškim davčnim zakonikom (Abgabenordnung - AO).

Poleg tega se podatki shranjujejo le, če za to obstajajo dodatne zakonske ali pogodbene obveznosti shranjevanja, na primer v okviru odgovornosti za proizvode.

5. Vaše pravice

Imate pravico, da ste obveščeni o podatkih, ki se nanašajo na vas, in pravico do popravka svojih podatkov. Če ni zakonskih predpisov, ki bi določali drugače, imate tudi pravico do izbrisa podatkov in ugovora obdelavi podatkov ter pravico do omejitve obdelave vaših podatkov. Poleg tega imate pravico do prenosljivosti podatkov.

Če vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate tudi pravico do preklica privolitve, ki ste jo podali z učinkom za prihodnost. Na zakonitost obdelave podatkov, ki se izvaja z vašim soglasjem, dokler ga ne prekličete, vaš preklic soglasja ne vpliva.

Po potrebi moramo pred obdelavo vaših zahtevkov preveriti vašo identiteto.

Če so bile kljub našim prizadevanjem za vzdrževanje točnih in posodobljenih podatkov shranjene napačne informacije, jih bomo na ustrezno zahtevo popravili.

Svoje pravice lahko uveljavite preko kontaktnega obrazca, do katerega lahko dostopite tukaj, ali tako, da svoje zahteve sporočite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v družbi MAN, s katero imate ali začenjate pogodbeno razmerje, kontaktni podatki so objavljeni v sklopu KONTAKT na dnu te strani.

V primeru pritožb se lahko obrnete na nadzorni organ za varstvo podatkov.

6. Avtomatizirano odločanje

Ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja individualnih odločitev v smislu člena 22 (1) in (4) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

7. Varnost

MAN uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred naključno ali namerno manipulacijo, izgubo in uničenjem ter pred dostopom nepooblaščenih oseb.

Naše varnostne ukrepe, kot je šifriranje podatkov, redno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

Kontakt

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.

Brnčičeva ulica 35

1231 Ljubljana Črnuče


Kontakt za varstvo podatkov in uveljavjanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo