ComfortSuper

Som underhålls- och reparationsavtal innehåller serviceavtalet ComfortSuper både samtliga service- och inspektionsarbeten inom ramen för det regelbundna underhållet och samtliga förslitningsreparationer och reparationer av hela fordonet. Det innebär att detta avtal ger en omfattande täckning av alla kostnadsintensiva komponenten som utsätts för påfrestningar i ditt fordon. Självklart avlastar MAN med detta fullserviceavtal även administrativt genom att MAN ServiceCare tar hand om avtalshanteringen. För maximal säkerhet, även vid haveri, kan du försäkra ComfortSuper-avtalet med MAN mobilitetsgarantin.