Comfort

Även här sköter vi avtalshanteringen proaktivt åt dig med MAN ServiceCare för att på så sätt avlasta dig organisatoriskt och administrativt. Serviceavtalet Comfort omfattar samtliga service- och inspektionsarbeten som listas i ditt fordons underhållsplan. Dessutom kan du försäkra Comfort-avtalet med en mobilitetsgaranti.