MAN Sverige

Häftande skyltar och skivor

Särskild uppmärksamhet för särskild fordonsanvändning.

Häftande skyltar, varningsskyltar och informationsskyltar som är lämpliga för alla fordon med motsvarande tillstånd.

Artikelnummer Beteckning Passar till
81.97812-2109 Häftande folie varningsränder röd/vit 282 mm x 282 mm TGX, TGS, TGM, TGL, TGA
81.97812-2111 Häftande folie varningsränder röd/vit 141 mm x 282 mm vilka pekar åt vänster TGX, TGS, TGM, TGL, TGA och Lions City
81.97812-2112 Självhäftande folie varningsränder röd/vit 141 mm x 282 mm vilka pekar åt höger TGX, TGS, TGM, TGL, TGA
Artikelnummer Beteckning Passar till
81.97812-2488 Häftande skylt L, diameter 150 mm, transportetikett "tystgående lastbil Österrike” alla TG-serier
81.97801-2609 Häftande skylt U, diameter 220 mm, miljövänlig, kombinerar "L"- och "S"-reglering enligt CEMT-konferensen för europeiska transportministrar
88.97802-2213 Häftande skylt G, diameter 220 mm, registreringsskylt för tystgående lastbilar Tyskland enligt § 49StVZO stycke 3
81.66907-0013 Kombinerad farligt gods-skylt ADR-skylt vikbar, 400 mm x 300 mm
81.66907-0015 Farligt gods-skylt ADR-skylt vikbar, 400 mm x 300 mm

Intresserad?

Kontakta närmaste MAN servicestödpunkt för rådgivning.

Till MAN servicestödpunkt

Skriv ut sida