MAN Transport Solutions: Vår rådgivning för din omställning till alternativa drivsystem

Transport Solutions

I en blick

 • Driftsanalys och mobilitetskoncept
  Vi analyserar din drift och utvecklar ett skräddarsytt mobilitetskoncept med hänsyn till alla relevanta faktorer.
 • Laddningsinfrastruktur och strömförsörjning
  Vi planerar med er uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen och utvecklar en optimal strategi för strömförsörjningen för din verksamhet.
 • Rådgivning introduktion till e-mobiliteten
  Som din kompetenspartner följer vi din introduktion till e-mobiliteten och stöder dig vid utbildningen av dina medarbetare.

Din framgångsrika omställning till alternativa drivsystem

Från den första ellastbilen till hantering av en integrerad sammanställd fordonsflotta - en omställning mot alternativ drift innebär flera frågor. 360°-rådgivningstjänsten från MAN Transport Solutions ger dig tillförlitliga svar.

/
Reichweitenermittlung

Fastställande av räckvidder

 • Analys av din fordonsanvändning
 • Simulering av dina driftsprocesser och eventuell anpassning av fordonscykler
 • Fastställning av nödvändiga räckvidder och transportkapacitet

/
Netzwerkanalyse

Nätverksanalys

 • Fastställning drift- och branschspecifika faktorer som påverkar tillämpningen av elfordonen (t.ex. trafik, körcykler, nyttolast, topografi och extraförbrukare)
 • Sammanställning av en optimal fordonsflotta för din verksamhet
 • Analys för CO2-besparingar

/
Ladekonzepte

Laddningskoncept

 • Utvecklande av en anpassad laddningsstrategi
 • Simulering och optimering av laddningstidsplaner
 • Koncept för laddningsinfrastruktur och anpassningar på depån

/
Energieversorgung

Strömförsörjning

 • Analys av förväntad energiförbrukning för din drift
 • Upprättande och kontroll av koncept för säker energiförsörjning
 • Energihantering under beaktande av optimeringspotential vid elinköp och av operativa krav

/
Energiespeicher

Energiackumulator

 • Rådgivning om batteriteknik och hanteringen av den
 • Demonstration av hållbara applikationer för återanvändning av fordonsbatterier
 • Information om livscykelshantering av batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om anpassningar av verkstadsutrustningen och -processer
 • Koncept för säkerhetsträning och utbildning för en säker hantering av högspänningssystem
 • Stöd vid definiering av teknik- och körutbildning för din personal

/
Reichweitenermittlung

Fastställande av räckvidder

 • Analys av din fordonsanvändning
 • Simulering av dina driftsprocesser och eventuell anpassning av fordonscykler
 • Fastställning av nödvändiga räckvidder och transportkapacitet

/
Netzwerkanalyse

Nätverksanalys

 • Fastställning drift- och branschspecifika faktorer som påverkar tillämpningen av elfordonen (t.ex. trafik, körcykler, nyttolast, topografi och extraförbrukare)
 • Sammanställning av en optimal fordonsflotta för din verksamhet
 • Analys för CO2-besparingar

/
Ladekonzepte

Laddningskoncept

 • Utvecklande av en anpassad laddningsstrategi
 • Simulering och optimering av laddningstidsplaner
 • Koncept för laddningsinfrastruktur och anpassningar på depån

/
Energieversorgung

Strömförsörjning

 • Analys av förväntad energiförbrukning för din drift
 • Upprättande och kontroll av koncept för säker energiförsörjning
 • Energihantering under beaktande av optimeringspotential vid elinköp och av operativa krav

/
Energiespeicher

Energiackumulator

 • Rådgivning om batteriteknik och hanteringen av den
 • Demonstration av hållbara applikationer för återanvändning av fordonsbatterier
 • Information om livscykelshantering av batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om anpassningar av verkstadsutrustningen och -processer
 • Koncept för säkerhetsträning och utbildning för en säker hantering av högspänningssystem
 • Stöd vid definiering av teknik- och körutbildning för din personal

Ihr erfolgreicher Umstieg auf alternative Antriebe

Vi hanterar er framtidssäkra mobilitet

Vårt team av MAN-experter stöder dig holistiskt och klargör alla relevanta frågor med dig till minsta detalj.

Reichweitenplanung für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Omställningen till eldrift är naturligtvis endast lönsam om räckvidden och transportkapaciteten är tillräcklig. Framför allt i stadstrafik kör många fordon inte längre än 80 till 120 km. Om den genomsnittliga dagssträckan ligger inom detta intervall är e-mobilitet ett riktigt alternativ. För en tillförlitlig utsaga om användningsmöjligheterna och lönsamheten måste ni dock ta hänsyn till flera faktorer.

MAN Transport Solution service & underhåll

Omställningen till e-mobilitet för er verksamhet är mer än bara ett byte av ett eller flera fordon. Det är insteget till framtidens mobilitet – med alla dess fördelar. Men ”elektrisk” ger även en rad förändringar av er verksamhet: Alltifrån ruttplanering och daglig laddning till körsätt och verkstadsutrustning. Därför är det viktigt att både medarbetarna och serviceverkstaden är väl förberedda.

I samarbete med MAN Academy utbildar vi dina anställda så att de kan använda elfordonen optimalt. Vi informerar er om möjliga faror och korrekt hantering av elfordon i händelse av en olycka eller en defekt. Vi står även till tjänst för er serviceverkstad som en kompetent partner i alla frågor som rör arbetet med elfordon.

MAN Transport Solution energiförsörjning

Om ni kan uppnå besparingar jämfört med en vanlig fordonsflotta genom att byta till e-mobilitet beror till stor del på utformningen av strömförsörjningen. Vi kontrollerar alla möjligheter för er för kostnadsoptimering. Till exempel hur man kan använda elköp vid särskilda tider med låg kostnad och undvika belastningstoppar med uppdelad laddning. Eller hur man kan optimera elkostnaderna genom att använda och lagra egengenererad energi för att t.ex. ladda fordonsbatterierna.

En annan nyckelkomponent när det gäller e-mobilitet är fordonets batteri. Att det är i gott skick och presterar väl är avgörande för en kostnadseffektiv drift av en eldriven fordonsflotta.

Det går inte att förhindra att varje batteri får en försämrad kapacitet och prestanda med åldern. Faktorer som användarbeteende, underhåll och laddningsfrekvens spelar en viktig roll för hur snabbt och hur mycket batteriets kapacitet försämras. Optimerad batterihantering är därför en integrerad del av våra koncept för omställning till e-mobilitet.

Die richtige Ladetechnik für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Utrustad med rätt laddningsteknik kommer era lokaler bli den optimala basen för era elfordon: Om batterierna laddas efter avslutat skift är en räckvidd på upp till 200 km garanterad nästa dag (enligt NEFZ). Extra räckvidd samma dag klarar er MAN eTGM exempelvis om den laddas vid en snabbstation vid en lunchpaus. Med kombinationsuttaget CCS med upp till 150 kW laddström kan batteriet laddas upp helt på max. två timmar.

Centrala påverkande faktorer

Påbyggnader som t.ex. rullflak, kylbox eller soppress försörjer MAN eTGM med el direkt från fordonsbatterierna. Driften av extraförbrukarna leder därmed oundvikligen till att elfordonets räckvidd minskar. Hur kraftig denna effekt är beror på typen av påbyggnad och på hur intensivt den används. Därför analyserar vi extraförbrukarnas strömförsörjning för fordonsanvändningen på ert företag i detalj. De kunskaper vi inhämtar integreras direkt i räckviddsberäkningen och ruttoptimeringen.

Ellastbilar visar vad de går för framför allt i urbana miljöer: De faktiska genomsnittshastigheterna i typisk stadstrafik ligger på mellan 16-20 km/h. Och vid de flesta körningar på 50-60 km/h. Elektriska drivkoncept arbetar särskilt energibesparande vid dessa hastighetsintervall. Dessutom påverkar stop-and-go-trafik inte energiförbrukningen negativt, till skillnad från när man kör med en förbränningsmotor. Tvärtom: Tack vare återvinning levererar MAN eTGM elektrisk energi tillbaka till batteriet vid varje bromsförlopp.

Förutseende körning sparar energi. Det gäller för alla fordon. Med en elmotor kan en erfaren och kunnig förare dessutom uppnå en betydligt längre räckvidd. Att accelerera mjukt och använda återvinningen på ett smart sätt sänker energiförbrukningen i betydande utsträckning.

Lastens vikt och körsträckans topografiska profil påverkar inte ellastbilens räckvidd i någon större utsträckning. Men uppvärmning och höga hastigheter påverkar desto mer. Trots det är en detaljerad analys av ruttnätet och lastbehoven viktig. En sådan analys ger nämligen viktig information för att kunna optimera rutter och fordonsomlopp.

Elmotorn producerar betydligt mindre spillvärme än en förbränningsmotor. Därför använder MAN eTGM ett rent eldrivet värme- och luftkonditioneringssystem. Det är så effektivt att strömförbrukningen nästan inte påverkar elfordonets räckvidd.

Mobilitet i morgondagens stadstrafik

MAN eTGM
MAN eTGM
 • Helelektrisk med räckvidd på upp till 190 kilometer
 • Utmärkt energi- och kostnadseffektivitet
 • Hög användningsflexibilitet och MAN eMobility heltäckande-paket
Mer om MAN eTGM
MAN Lion’s City E
MAN Lion’s City E
 • Helelektrisk, utsläppsfri drivning
 • Hög batterikapacitet, stark laddningskapacitet och tillförlitlig räckvidd på upp till 270 km* under hela batteriets livslängd
 • Underhållsvänlig placering av batterierna på taket
 • Utökad platskapacitet i interiören

*Under gynnsamma förhållanden: Låga krav på användningen av medelhastighet, belastning, topografi och luftkonditionering.

Till MAN Lion's City E
MAN Lion’s City G
MAN Lion’s City G
 • Lägre utsläpp av skadliga ämnen och minskat buller
 • Hög räckvidd vid samtidigt ringa tankintervaller
 • Rekuperation av bromsenergi tack vare MAN EfficientHybrid
Till MAN Lion's City G
MAN eTGE
MAN eTGE
 • Utsläppsfri helelektrisk drivning
 • Återvinning av rörelseenergi
 • Omfångsrik transportkapacitet
 • Optimal tillämpning i distributionstrafiken i innerstaden
Till MAN eTGE

Mer info? Det är så här!

Rådgivning? Helst personligen:

Har du några frågor?