MAN Sverige

ETT HELHETSGREPP PÅ LADDNINGSINFRASTRUKTUREN

ÖVERSIKT

 • Laddningslösningar för ditt elfordon
  Vi erbjuder en passande laddningslösning för ditt elfordon.
 • Skräddarsydda lösningar för laddningsinfrastruktur
  Tillsammans med våra partners fastställer vi en laddningsinfrastruktur som är perfekt anpassad för dig och dina krav.
 • Installation och underhåll från ett och samma ställe
  Vi kan om så önskas förutom en passande laddningslösning även erbjuda installation och underhåll via MAN.

VÄGEN TILL EN LADDNINGSLÖSNING

1
Din förfrågan

När du köper ett elfordon diskuterar vi ditt behov av ett installerat laddningssystem. Din MAN-kontaktperson stämmer av passande laddningsinfrastruktur till ditt fordon med dig och informerar sig om dina krav och utgångsläget på plats.

2
Inhämta lämpliga erbjudanden

I nära samarbete med våra certifierade partners hittar vi rätt laddningsinfrastrukturlösning för dig och din flotta. Din MAN-kontaktperson förblir din kontaktperson under hela processen.

3
Beställ önskad laddningslösning

Din MAN-kontaktperson tillsammans med vår laddningsinfrastrukturpartner presenterar lösningsförslag för dig och informerar dig om detaljerna. Du fattar beslutet vilken lösning du vill att vår partner ska implementera.

4
Installation genom laddningsinfrastrukturpartnern

Efter lyckat överlämnande kommer din MAN-kontaktperson överens med dig om datum för installation och idrifttagning av laddningsinfrastrukturen av vår lokala partner. Detta är det enkla och bekväma sättet att komma igång med e-mobilitet.

PASSANDE LADDNINGSLÖSNING FÖR ERA BEHOV

I nära samarbete med våra välrenommerade partners som ABB, Heliox och SBRS tillhandahåller vi enhetliga lösningar för er omställning till e-mobilitet – så enkelt, säkert och kostnadseffektivt som möjligt. Från elfordon till passande laddningsinfrastruktur och dess installation erhåller du från ett och samma ställa. På begäran tar vi hand om underhållet av din laddningslösning.

Laddningslösningar

För lastbilar och bussar

Vi erbjuder dig alleuropeiska omfattande laddningslösningar som är perfekt skräddarsydda för dina behov och våra fordon. Vårt erbjudande täcker därmed ett stort utbud: Från mobila laddare till fastmonterade lösningar för hela vagnparken.

 • Laddningsstationer med laddningseffekt på 40 till 150 kW
 • Multi-outlet: Laddar två anslutna fordon med full effekt på varje utgång
 • Förebyggande underhåll: Schemalagt underhållsarbete anpassat enligt kundspecifik användningsplanering
 • Connectivity-baserade tjänster för fjärrdiagnos och fjärrunderhåll för ett stabilt driftflöde

För transportbilar

För transportbilar erbjuds förutom laddning via DC-laddningsstationer med upp till 40 kW även laddningsmöjligheter via AC-Wallbox, eller till och med 230 V-uttag.

Erbjuds över hela Europa
Ert individuella 360°-mobilitetskoncept

Ert individuella 360°-mobilitetskoncept

Vi har redan lyckats övertyga över 100 kunder runt om i Europa om våra MAN Transport Solutions! Utnyttja möjligheten till individuell rådgivning inför omställningen till alternativa drivsystem.
Boka rådgivningssamtal