MAN Sverige

MAN TGM & MAN TGL – utrustning

MAN TGM & MAN TGL - utrustning
MAN TGM & MAN TGL:
Vår bekväma MAN-förarhytt TM är tack vare viktbesparande, kompakt konstruktion och bekväm övernattningsmöjlighet idealisk för nyttolastintensiva specialtillämpningar i den nationella fjärrtrafiken.

Förarhytt TM - Den bekväma

 • För nyttolastintensiva transportuppdrag i den nationella fjärrtrafiken
 • Kompakt, viktbesparande konstruktion
 • Stora förvaringsutrymmen
 • Avkopplande bädd med ribbotten

Till MAN-förarhytt TM
Den viktbesparande, kompakta konstruktionen på vår MAN-förarhytt TN säkrar nyttolastfördelar. Den bekväma bädden med ribbotten erbjuder en hög vilokomfort.

Förarhytt TN - Den flexibla

 • För nyttolastoptimerade speciallastbilar såsom silofordon, byggnadsmaterials- och kyltransporter
 • Kompakt, normalhög konstruktion
 • Bekväm interiör och bekväm bädd med ribbotten

Till MAN-förarhytt TN
Lågt insteg, bekväm genomgång och brett öppnande dörrar: MAN-förarhytten CC är mycket lämpad för byggarbetsplatser och distributionstrafik.

Förarhytt CC - Den kompakta

 • Kompakt för när- och distributionstrafiken eller byggarbetsplatsen
 • Mycket låg ingång
 • Brett öppnande dörrar
 • Bekväm genomgång
 • Smutsavvisande interiör

Till MAN-förarhytt CC
MAN-dubbelhytten DN erbjuder plats för upp till sju personer och är särskilt lämplig för hantverksföretag, kommunala uppgifter och insatsfordon.

Förarhytt DN - Dubbelhytten

 • För hantverksföretag, kommunala uppgifter och insatsfordon
 • Fyrdörrars dubbelhytt
 • Plats för upp till 7 personer
 • Stora förvaringsutrymmen
 • Smutsavvisande interiör

Till MAN-förarhytt DN
MAN D0836-motor i Euro 6

Motor MAN D0836

184 kW

 • Högre verkningsgrad genom innovativt motor- och avgasreningskoncept
 • Högre nyttolast och lägre bränsleförbrukning tack vare lägre motorvikt
 • Lägre underhållskostnader genom minskat komponentantal

MAN D0834-motor i Euro 6

Motor MAN D0834

118 kW – 140 kW – 162 kW

 • Fler hk och vridmoment vid lägre bränsleförbrukning
 • Lägre vikt och mindre underhåll genom förenklade avgas- och kylsystem
 • Klimatvänlig drift med biodiesel möjlig

Automatiserad växellåda MAN TipMatic för lägre bränsleförbrukning vid hög körkomfort.

Automatiserad manuell växellåda: MAN TipMatic

 • Individuella igångkörnings- och växlingsstrategier för olika användningsområden
 • Minskad bränsleförbrukning vid bekvämt körsätt
 • MAN TipMatic växellådsmanövrering på den högra styrarmen

Till MAN TipMatic
Omvandlar-automatväxellåda: MAN PowerMatic

Omvandlar-automatväxellåda: MAN PowerMatic

 • Nästan slitagefri, exakt start och rangering
 • Erbjuder en hög accelerationsförmåga
 • Särskild igångkörnings- och växlingsstrategier för olika användningsområden

Till MAN PowerMatic
MAN nödbromsassistanssystem (EBA Plus)
MAN nödbromsassistanssystem (EBA Plus)

 • Vidareutvecklad nödbromsassistent ger extra säkerhet
 • Varnar även föraren för förestående kollisioner med korsande fotgängare och cyklister
 • Utlöser automatiskt en nödbromsning i farliga situationer

Till MAN-nödbromsassistanssystem
MAN Front Detection
MAN Front Detection

 • Varnar föraren för olycksrisken vid start eller långsam körning
 • Används för att skydda utsatta trafikanter och bidrar till att öka säkerheten

Till MAN Front Detection
MAN avståndsvarnare
MAN avståndsvarnare

 • Hjälper till att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon
 • Varnar när säkerhetsavståndet underskrids
 • Kan undvika påkörningar bakifrån och därmed öka säkerheten

Till MAN avståndsvarnaren
Uppmärksamhetsvarnare MAN AttentionGuard
Uppmärksamhetsvarnare: MAN AttentionGuard

 • Detekterar märkbara förändringar i styrbeteendet
 • Varnar föraren vid tecken på minskad uppmärksamhet
 • Hjälper till att öka den aktiva säkerheten

Till MAN AttentionGuard
Kamerabaserad hastighetsvarnare: MAN trafikskyltsidentifiering
Kamerabaserad hastighetsvarnare: MAN trafikskyltsidentifiering

 • Känner tillförlitligt igen aktuella specifikationer
 • Varnar föraren när hastighetsgränsen överskrids
 • Hjälper till att öka säkerheten och avlastar föraren

Till MAN trafikskyltsidentifiering
MAN Reversing Motion System
MAN Reversing Motion System

 • På förarplatsen visar det vad som händer bakom fordonet med hjälp av backkameran
 • Det ökar säkerheten och underlättar manövrerings- och kopplingsprocesserna

Till MAN Reversing Motion System
MAN-nödbromsassistanssystem (EBA)
MAN-nödbromsassistanssystem (EBA)

 • Varnar föraren i nödbromssituationer
 • Stoppar självständigt fordonet i risksituationer
 • Varnar bakomvarande trafik med hjälp av nödblinkers (ESS)

Till MAN-nödbromsassistanssystem
MAN BirdView: 360°-kamerasystem
360°-kamerasystem: MAN BirdView

 • Visar ett 360°-fågelperspektiv: Du har alltid koll på din omedelbara fordonsomgivning.
 • Sörjer för mindre risk vid manövrering, rangering och svängning
 • Kan erhållas med valfri inspelare för dokumentation av skador

Till MAN BirdView
MAN-backkamera
MAN-backkamera

 • Visar med hjälp av kamera och övervakningssystem vad som sker bakom fordonet
 • Kan erhållas för singellastbil och lastbil med påhängssläpvagn eller släpvagn

Till MAN-backkamera
MAN-sidokamerasystem
MAN-sidokamerasystem

 • Registrerar döda vinkeln bredvid fordonet
 • Överför videobilden i realtid på displayen i förarhytten
 • Extra ultraljudssensorer varnar föraren visuellt och akustiskt

Till MAN-sidokamerasystem
MAN varnare för körfältsbyte (LDW) & MAN-körfältåtergångsassistans (LRA)
MAN varnare för körfältsbyte (LDW) & MAN-körfältåtergångsassistans (LRA)

 • Förarstöd för säker filhållning
 • Varnare för körfältsbyte (LDW): Varnar vid oavsiktlig lämning av körfältet
 • Körfältåtergångsassistans (LRA): Styr aktiv tillbaka fordonet till körfältet

Till LDW och LRA
Aktivt styrsystem MAN ComfortSteering
Elektroniskt reglerat styrsystem: MAN ComfortSteering

 • Anpassar styrkraften till respektive körsituation
 • Stöder vid manövreringen genom ytterligare styrmoment
 • Reducerar styrkraften för en riktningsstabil körning

Till MAN ComfortSteering
Adaptive Cruise Control MAN ACC med Stop & Go-funktion
Adaptive Cruise Control: MAN ACC Stop & Go

 • Reglerar lastbilens hastighet
 • Håller avståndet till framförvarande trafik
 • Avlastar genom automatisk nedbromsning och igångkörning i tät trafik

Till MAN ACC Stop & Go
MAN-svängningshjälp övervakar området som är svårt att se på passagerarsidan.
MAN-svängningshjälp

 • Övervakar områden som är svåra att se på passagerarsidan
 • Varnar i god tid för risksituationer vid svängning
 • 3-stegs varning med hjälp av LED-ljuslister i A-stolparna

Till MAN-svängningshjälp
Filbyteshjälp (LCS)
MAN- filbyteshjälp (LCS)

 • Övervakar områdena till vänster och höger bredvid din lastbil
 • Varnar i god tid för risksituationer vid körfältsbytet
 • 2-stegs varning genom LED-band i A-stolparna

Till filbyteshjälp (LCS)
Det digitala spegelersättningssystemet garanterar den idealiska översikten: genom ett större direkt synfält och anpassning av de digitala spegelvyerna till den aktuella körsituationen.
Digitalt spegelersättningssystem: MAN OptiView

 • Digitala externa kameror ersätter spegelarmarna
 • Utökat synfält med minimerade döda vinklar
 • Displayindikeringar anpassade till körsituationen

Till det digitala spegelersättningssystemet MAN OptiView

Skräddarsydd lastbil

Vi gör varje MAN till din MAN.

Till MAN Individual
MAN Services: Tillbehör samt underhålls- och finansieringspaket
Våra tjänster

 • Tillbehör specialanpassade till ditt fordon
 • Reparations- och underhållstjänster som erbjuder dig säkerhet och kostnadstransparens
 • Finansierings- och hyreserbjudanden för att din verksamhet ska fortsätta vara i rörelse

Till MAN Services
MAN DigitalServices: Tidsmässiga lösningar för vagnparksstyrning
MAN DigitalServices

 • Effektiv flottförvaltning
 • Prestanda-analyser
 • Skräddarsydd förarutbildning

Till MAN DigitalServices

Mer info? Det är så här!

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: