Telematiklösningar för din transportbil: MAN DigitalServices

Telematiklösningar för din transporter: MAN DigitalServices

I en blick

 • Effektiv vagnparkshantering har aldrig varit enklare
  Med hjälp av omfångsrik fordons- och kördata förbättrar du ruttplaneringen, fordonsutnyttjandet och kan på så sätt minska kostnaderna för bränsle och förvaltningsarbeten.
 • Underlätta din arbetsdag
  Den automatiska registreringen och lagringen av färdskrivar- och förarkortinformation sänker i lika hög grad den administrativa bördan och förenklar arbetet för vagnparkmanager och förare.

Utmärkt effektivitet: innovativ vagnparkhantering för leverantörer och tjänsteleverantörer

MAN DigitalServices

För hantverksföretag och paketleverantörer, i godstrafiken eller i persontransporten – oberoende av flottans storlek är en transparent flottförvaltning oundgänglig. Med MAN DigitalServices har du alltid full koll på dina fordon.

Lokalisera dina fordon när som helst och – vid behov – kan du ingripa i ruttplaneringen för att förbli punktlig och tillförlitlig.

Dina förares prestationer avseende en mer ekonomisk och effektivare körstil kan du utvärdera på ett rättvist och objektivt sätt med hjälp av kör- och användningsdatan som de digitala tjänsterna har tillhandahållit dig. Optimeringspotentialer som härrör från detta främjar dina förares kunskaper, kan ha en positiv effekt på bränsleförbrukningen och hjälper till att minska fordonsslitaget.

Tack vare en automatisk färdskrivar- och förarkortutvärdering och den automatiska arkiveringen av denna kördata förenklas och underlättas i lika hög grad det dagliga arbetet för vagnparkschefer och förare. Den omfångsrika kördatan möjliggör dessutom en effektivare ruttplanering och insatsplanering för en maximal fordonstillgänglighet.

Alla Transportbils Services

 • Kostnadsfritt baspaket med de viktigaste basfunktionerna för vagnparkadministrationen
 • Tillförlitlig körhistorik och fordonsrelaterad användningsanalys
Om bokning
 • Läs av och spara färdskrivar- och förarkortsdata automatiskt
 • Arkivera enkelt kör- och användningsdatan
Om bokning
 • Körhistorik under de senaste 25 månaderna för att identifiera potential för optimering av körprestandan
 • Tillförlitlig och effektiv ruttplanering med omfattande kartmaterial
Om bokning
 • Förkortad GPS-spårningsintervall för exakta lokaliseringsförfrågningar om dina fordon
 • Möjliggör tidsenligt ingripande i ruttplaneringen
Om bokning
 • Signifikanta fordonsanalyser för identifikationen av oekonomiska körstilar
 • Möjliggör jämförbara förarutvärderingar för din flotta
Om bokning
 • Överskådlig skildring av kör­ och vilotider
 • Individuell och effektiv användnings- och ruttplanering tack vare exakt överföring av köraktiviteter
Om bokning

Din samtalspartner


MAN DigitalServices Info-Hotline

Arbetsdagar 08:00 – 17:00

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Har du några frågor?

Digitala tjänster för din vagnpark