Telematiklösningar för din lastbil: MAN DigitalServices

Telematiklösningar för din lastbil: MAN DigitalServices

I en blick

 • Helt enkelt för en utmärkt kostnadseffektiv flotta
  Tack vare omfångsrik analysdata optimerar du ruttplaneringen, fordonsutnyttjandet och körsträckan. Därmed hjälper vi dig att sänka bränsleförbrukningen vilket kan ha en positiv effekt på de totala driftkostnaderna.
 • Enkel hantering av lastbilsflottan
  Automatiserad färdskrivarhantering och en överskådlig underhållshantering hjälper till att sänka den administrativa bördan och gör det enklare för dig att organisera din lastbilsflotta.

Optimera din flotta avseende lönsamhet och effektivitet

MAN DigitalServices

Med MAN DigitalServices för lastbil hjälper vi dig att optimera dina affärsprocesser, sänka dina bränsle- och förvaltningskostnader och förbättra prestationen hos dina förare. Oavsett om det är i transport- och logistikbranschen eller i byggindustrin – digitaliseringen av din lastbilsflotta hjälper till att öka effektiviteten.

Du har alltid koll på dina fordon – oavsett om de är i långtrafiken eller i distributionstrafiken. Du kan när som helst ingripa i ruttplaneringen om situationen kräver det, därmed stöder vi dig för att sörja för en punktlig och tillförlitlig leverans. Allt detta med hänsyn till kör- och vilotiderna för dina förare som du alltid har koll på tack vare automatiserade processer och utvärdering av färdskrivardatan.

Analysera fordonsprestandan, förbrukningsvärden och körsträckan – på så sätt kan du identifiera optimeringspotential och kontinuerligt förbättra dina förares prestationer. Detta kan inte enbart ha en positiv effekt på bränsleförbrukningen och fordonsslitaget utan gör även dina förare nöjdare.

Våra digitala tjänster förenklar även underhållshanteringen av dina fordon åt dig. Om ett underhållstillfälle anstår är du alltid informerad om detta och kan koordinera servicetillfällena direkt med din MAN-servicestödpunkt.

Alla lastbilstjänster

 • Kostnadsfritt baspaket med de viktigaste basfunktionerna för vagnparkadministrationen
 • Tillförlitlig körhistorik och fordonsrelaterad användningsanalys
Om bokning
 • Läs av och spara färdskrivar- och förarkortsdata automatiskt
 • Arkivera enkelt kör- och användningsdatan
Om bokning
 • Körhistorik under de senaste 25 månaderna för att identifiera potential för optimering av körprestandan
 • Tillförlitlig och effektiv ruttplanering med omfattande kartmaterial
Om bokning
 • Avgiftsfritt digitalt stöd för lastbilschaufförer
 • Guidad startkontroll inklusive checklista
 • Anslutning av förare, vagnparkmanager och verkstad
Till alla detaljer
 • Proaktiv underhållshantering för din MAN fordonspark av MAN
 • Intelligent sammanslagning av kommande underhållstillfällen av din MAN servicestödpunkt
Om bokning
 • Digital underhållshantering för hela vagnparken
 • Individuell övervakning av fordonsflottan och enskilda fordonskomponenter
 • Förbli flexibel: Du bestämmer vilket underhållsarbete du utför och vilken MAN du ska stödja proaktivt
Om bokning
 • Förkortad GPS-spårningsintervall för exakta lokaliseringsförfrågningar om dina fordon
 • Möjliggör tidsenligt ingripande i ruttplaneringen
Om bokning
 • Signifikanta fordonsanalyser för identifikationen av oekonomiska körstilar
 • Möjliggör jämförbara förarutvärderingar för din flotta
Om bokning
 • Överskådlig skildring av kör­ och vilotider
 • Individuell och effektiv användnings- och ruttplanering tack vare exakt överföring av köraktiviteter
Om bokning
 • Fordonstelematik för fordon med telematikmodul 1 (TBM1) i fordonet
 • Vagnparkshantering med MAN TeleMatics-appen: På så sätt har du alltid full koll på din vagnpark
Till alla detaljer

Din samtalspartner


MAN DigitalServices Info-Hotline

Arbetsdagar 08:00 – 17:00

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Har du några frågor?

Digitala tjänster för din vagnpark