Telematiklösningar för dina bussar: MAN DigitalServices

Telematiklösningar för dina bussar: MAN DigitalServices

I en blick

 • Vi hjälper dig att sänka bränsleförbrukningen
  Tack vare omfångsrik analysdata från färdregistreringen uppnår du en effektivare ruttplanering. Det kan få en positiv effekt på bränsleförbrukningen och bränslekostnaderna.
 • Öka din fordonstillgänglighet
  Slitage och fordonsskador är lätta att se. Den intelligenta underhållshanteringen hjälper till att minimera fordonsbortfall.

Utmärkt effektivitet vid persontransporter

MAN DigitalServices

De digitala tjänsterna MAN DigitalServices hjälper till att göra din bussflotta, oavsett om det är stadsbussar, turistbussar eller elbussar, avsevärt effektivare. Minska förbrukningen och slitaget på dina bussar och utforma tillförlitliga tidtabeller genom en optimal ruttplanering för dina passagerare. Dessutom uppfyller du med MAN DigitalServices lagkraven för persontransporter avseende övervakningen av kör- och vilotiderna för dina förare.

Tack vare lokaliseringen av din bussflotta i realtid kan du i händelse av en bilkö ingripa för att i god tid kunna nå ditt resmål eller hålla tidtabellen.

Samtliga körningar dokumenteras för bevissäkringen så att du är skyddad i händelse av ett skadeståndskrav som beror på förseningar. Registreringen av körningarna används även för senare analys för att utforma tidtabellerna optimalare och för att på så sätt spara in på kostnaderna. Förbrukningsregistreringen förbrukningsplan ger ytterligare optimeringspotential: Dina förare uppmuntras att köra mer ekonomiskt.

Med en effektiv underhållshantering ökar du dessutom din fordonstillgänglighet. Du kan när som helst se underhållsintervallerna – på så sätt kan fordonsbortfallen planeras i god tid.

Alla busstjänster

 • Kostnadsfritt baspaket med de viktigaste basfunktionerna för vagnparkadministrationen
 • Tillförlitlig körhistorik och fordonsrelaterad användningsanalys
Om bokning
 • Läs av och spara färdskrivar- och förarkortsdata automatiskt
 • Arkivera enkelt kör- och användningsdatan
Om bokning
 • Körhistorik under de senaste 25 månaderna för att identifiera potential för optimering av körprestandan
 • Tillförlitlig och effektiv ruttplanering med omfattande kartmaterial
Om bokning
 • Laddningshantering för din MAN Lion’s City E
 • Klimatisk förkonditionering
Om bokning
 • Proaktiv underhållshantering för din MAN fordonspark av MAN
 • Intelligent sammanslagning av kommande underhållstillfällen av din MAN servicestödpunkt
Om bokning
 • Digital underhållshantering för hela vagnparken
 • Individuell övervakning av fordonsflottan och enskilda fordonskomponenter
 • Förbli flexibel: Du bestämmer vilket underhållsarbete du utför och vilken MAN du ska stödja proaktivt
Om bokning
 • Förkortad GPS-spårningsintervall för exakta lokaliseringsförfrågningar om dina fordon
 • Möjliggör tidsenligt ingripande i ruttplaneringen
Om bokning
 • Överskådlig skildring av kör­ och vilotider
 • Individuell och effektiv användnings- och ruttplanering tack vare exakt överföring av köraktiviteter
Om bokning

Din samtalspartner


MAN DigitalServices Info-Hotline

Arbetsdagar 08:00 – 17:00

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Har du några frågor?

Digitala tjänster för din vagnpark