MAN Sverige

Alternativ drivenhet för de som vill byta

Effektiv drivenhet
Kontakt
Kontakt

Översikt

 • Vägvisande energikoncept
  Våra stadsbussar är beroende av hållbar och utbytbar elektroteknik eller ekonomisk gasdrift med upp till 15 % lägre livscykelkostnader (LCC).
 • Passande lösningar
  Vid räckvidder på upp till 350 km (MAN Lion's City E) eller 500 km (Lion's City G) stannar enbart för passagerare.
 • Mer plats
  Genom att eliminera motortornet och förvaringen av gastankarna i taket är mer utrymme och komfort tillgängligt för passagerarna.

E som emissionsfri

Eldrivna bussflottor och deras fördelar för staden.

Konsekvent ren

Alternativa drivenheter erövrar gatorna, och den elektriska versionen är en av de mest konsekventa implementeringarna med 0 % utsläpp. Motorn arbetar tyst som en viskning utan att lokala avgaser uppstår. Detta är avgörande för miljön, stadens image och dina passagerare – eftersom MAN Lion's City E har lång räckvidd, till och med upp till 350 km. Du bestämmer vilken rutt den ska färdas på eftersom även områden som är spärrade för förbrännaren är dess territorium.

Allt om MAN-stadsbussar med eldrivenhet

Lika flexibel som användningsområdet: Strategin för batterianvändning hos MAN Lion’s City E

Beroende på användningsområde, kollektivtrafiknät och ytterligare faktorer varierar kraven på batterianvändningen.

Det finns konstant tillförlitliga räckvidder på upp till 270 km1) med batterianvändningsstrategin ”Reliable Range”: Med en begränsad laddningsnivå finns tillräckliga reserver för att säkerställa en lika hög räckvidd under hela användningstiden.

För en behovsvis högre dagsräckvidd på upp till 350 km1) erbjuds batterianvändningsstrategin ”Maximum Range”. Det utökade laddningsfönstret ger mer energi per laddning så att dagsräckvidden kan ökas beroende på situation. Detta betalar sig särskilt vid längre sträckor, extrema temperaturer eller omvägar.

Lika individuell som dina krav – batterimodulen hos MAN Lion’s City E

Det modulära batterikonceptet från MAN ger möjlighet att på ett flexibelt sätt anpassa antalet batteripaket efter dina individuella behov. För MAN Lion’s City 12 E kan du på så sätt välja att ha fyra till sex batteripaket, och för MAN Lion’s City 18 E sex till åtta batteripaket. Kapaciteten ligger på vardera mellan 320 och 480 kWh respektive 480 och 640 kWh. Det går att ladda alla batteripaket helt på fyra till fem timmar sammanlagt. Hur många batteripaket du bestämmer dig för att ha påverkar förutom laddningstiden även antalet passagerare samt bussens räckvidd: För varje extra batteripaket ökar elbussens räckvidd och för varje batteripaket som tas bort ökar i sin tur passagerarkapaciteten.

Laddningsinfrastruktur från ett och samma ställe

Dra nytta av vårt rakt igenom-bekymmerslösa-paket: Vi levererar inte bara en elbuss som är redo för framtiden, utan vi tar också hand om en perfekt matchande laddningsinfrastrukturlösning, via kabel eller pantograf. På så sätt erhåller du laddningsteknik som är perfekt skräddarsydd för ditt fordon, inklusive installation och underhåll på förfrågan – allt från en enda källa.

Mer om laddningsinfrastrukturen

Allt om MAN-stadsbussar med eldrivenhet

Klimatskydd med CO2

För MAN Lion’s City E erbjuds en koldioxidbaserad klimatanläggning som tillval. Detta nya klimatsystem är fördelaktigt redan från start: Klimatneutral koldioxid är förmånligare än konventionellt köldmedium R134a och är samtidigt skonsamt för miljön. Dessutom kräver en CO2-klimatanläggning mindre energi och är därmed effektivare, vilket kan påverka räckvidden för din elbuss positivt.

G som lägre bränsleförbrukning

Med gasdrivna stadsbussar på väg till framgång.

Allt om MAN-stadsbussar med gasdrivenhet

Naturgasmotorer är kända som synnerligen effektiva drivenheter. I 75 år har vi arbetat med att utveckla ännu lönsammare lösningar. Resultatet är MAN Lion's City G EfficientHybrid: Upp till 15 % lägre livscykelkostnader, en hög räckvidd på minst 500 km och låg bullernivå.

Sparar där den kan.

Den visar sig vara övertygande ekonomiskt när det gäller förbrukning, och håller samtidigt tillbaka utsläppen av skadliga ämnen. Gasmotorn MAN E18 är utrustad med avgasrecirkulation och 3-vägs-katalysator, och ligger långt under gränserna för avgasnormen Euro 6 på vägen till framtiden.

Till MAN Lion's City G

Know how: våra rådgivningstjänster

Vi gör din omställning till alternativ drift enkel.

Alternativ drivenhet

Varje flotta är unik. Vi har därför arbetat tillsammans med olika kunder och samlat värdefull erfarenhet. Med denna kunskap bakom oss och på grundval av analysen av ruttprofiler, laddningsinfrastruktur och underhåll skapar vi en flottprofil som tar din stad framåt.

Mer om rådgivningstjänsterna

Kontakta teknisk rådgivare

Skapa hållbart utrymme

Nya drivtekniker ger dig plats för fler passagerare.

Passagerarkapacitet

Med alternativa drivenheter går det omedelbart uppåt: Eftersom våra batterier är monterade på taket. Detta frigör utrymme som annars skulle upptas av motortornet. Och även våra gastankar är intelligent monterade i taket. Resultatet är mer kapacitet för dig och högre komfort för dina passagerare.

Visste du att laddningsinfrastrukturen utgör den femte största posten av de totala kostnaderna (TCO)?

Beräkna TCO nu och växla till elmobilitet.
Boka rådgivningstid

Effektivitet och miljöskydd i linjetrafik

MAN EfficientHybrid

 • Intelligent energistyrning med start-/stoppautomatik
 • Vinner energi vid bromsning
 • Sörjer för elektrisk start
Mer om MAN EfficientHybrid

Hållbar mobilitet och effektiva transportlösningar

MAN Lion's City G
MAN Lion's City G
 • Upp till 97 % minskning av skadliga ämnen
 • Hög räckvidd: upp till 500 km
 • Tyst utförande
Till MAN Lion's City G
MAN Lion's City E
MAN Lion's City E
 • Miljövänlig 0 % utsläpp
 • Mer utrymme för dina passagerare
 • Räckvidd: upp till 350 km*

*Beroende på batterinyttjandestrategi och under gynnsamma användningsförhållanden: Låga krav på användningen av medelhastighet, belastning, topografi och luftkonditionering.

Till MAN Lion's City E

Mer information? Den här vägen!

Kontakta oss

Rådgivning? Helst personligen: