MAN Bridge

W skrócie

 • Cyfryzacja prosta jak nigdy dotąd
  Nasza usługa podstawowa Telematik MAN Bridge pozwala dostosować starsze pojazdy wyposażone w moduł Telematik Bord 2 (TBM2) do aktualnego standardu cyfrowego.
 • System monitorowania floty do nowych i starszych pojazdów
  Dzięki zastosowaniu usługi MAN Bridge zarządzanie Twoją flotą stanie się jednolite i dziecinnie proste.

Analiza wykorzystania pojazdu do Twoich aktualnych pojazdów

MAN Bridge umożliwia korzystanie z cyfrowych usług serwisu Marketplace i platformy RIO również w samochodach ciężarowych MAN wyposażonych w moduł Telematik Bord 2 (TBM2).

MAN Bridge to swoisty pakiet startowy, dzięki któremu klienci mogą korzystać z cyfrowych usług serwisu Marketplace. Usługa ułatwia przejście na jednolity system zarządzania pojazdami całej floty – również starszymi samochodami ciężarowymi wyposażonymi w moduł Telematik Bord 2 (TBM2). Usługa MAN Bridge zawiera aplikacje „Monitor floty” i „Analiza użytkowania”.

Monitor floty dostarcza przejrzysty widok całej floty pojazdów wraz z ich aktualną pozycją, która jest aktualizowana z częstotliwością co 5 minut. Usługa analizy wykorzystania pojazdu gromadzi szczegółowe dane dotyczące czasu podróży, zużycia i prędkości, umożliwiając realną ocenę ekonomiczności danego pojazdu. Dodatkowo usługa MAN Bridge umożliwia przesyłanie danych do aplikacji Pocket Fleet.

Więcej cyfrowych usług można odpłatnie zamówić w serwisie Marketplace.

Zakres świadczeń

 • Lokalizowanie pojazdu: Aktualizacja pozycji pojazdu co 5 minut
 • Historia danych dotyczących czasu podróży, postoju i pracy silnika, przechowywanych przez 10 kolejnych dni
 • Dane zużycia i emisji CO2
 • Trasa przejazdu i średnia prędkość pojazdu
 • Masa całkowita
 • Inspekcja przedodjazdowa przechowująca dane z ostatnich 30 dni w połączeniu z aplikacją MAN Driver

Tak to działa!

1
Zamówienie usługi MAN Bridge

Aby dokonać zamówienia usługi MAN Bridge, należy przejść do serwisu Marketplace.

2
Kontrola interfejsu programowania aplikacji (API)

Przed instalacją usługi MAN Bridge należy sprawdzić dostępność interfejsu (API). Dzięki API możliwe jest połączenie systemów wewnętrznych, takich jak np. oprogramowania logistyczne z platformą MAN TeleMatics. W przypadku niekompatybilnego interfejsu API istnieje ryzyko, że nie będzie można nawiązać połączenia z systemami zewnętrznymi.

3
Przejście z MAN TeleMatics na platformę RIO

Aktywowanie usługi MAN Bridge uniemożliwia dalsze korzystanie z funkcji i interfejsów MAN TeleMatics. Ponadto dane zgromadzone w systemie MAN TeleMatics nie będą mogły zostać użyte na platformie RIO.

4
Dokonywanie zamówienia kolejnych usług

Po dokonaniu zamówienia usługi MAN Bridge można zamówić kolejne usługi za pośrednictwem serwisu Marketplace. Należy pamiętać, że może dojść do zakłóceń funkcjonowania innych usług. Więcej informacji na temat poszczególnych ograniczeń można znaleźć na stronie danej usługi w serwisie Marketplace.

Usługa dostępna jest dla samochodów ciężarowych MAN, nie dla pojazdów MAN TGE ani dla autobusów MAN i NEOPLAN.

Twój konsultant


Infolinia MAN DigitalServices

W dni robocze w godzinach 08.00 - 17.00

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Masz jakieś pytania?

Cyfrowe usługi do Twojej floty pojazdów